Onze campagnes

Een maatschappij die respect voor een dierenleven belangrijk vindt, draagt bij tot een samenleving met meer respect voor de zwakkeren in het algemeen. Onze acties en campagnes beogen een maatschappij met steeds minder geweld en wreedheid tegen dieren.

Vleeskippen: het leven zoals het is

Vleeskippen: het leven zoals het is

Een kort en ellendig bestaan

Campagne
Dieren in de Grondwet

Dieren in de Grondwet

Een middel om hen volledig te beschermen

Campagne