Kat

Inflatie komt dieren duur te staan

GAIA ijvert al jaren voor een verlaging van het btw-tarief voor diergeneeskundige kosten - met name voor sterilisatie van katten - van 21% naar 6%. Omdat dit een verplichte ingreep is, lijkt een tarief van 21% ons overdreven: het gaat hier niet om extra luxe!

Een gerechtvaardigde vraag, want steeds meer Belgische gezinnen zitten in financiële moeilijkheden door de inflatie en de daaruit voortvloeiende stijging van de energie- en voedselprijzen. GAIA is bezorgd over de mogelijke gevolgen voor de huisdieren van deze gezinnen, met name wat betreft sterilisatie van katten, diergeneeskundige ingrepen en aangepaste voeding.

De aanzienlijke toename van misbruikzaken in Brussel in 2022 met 127 klachten, 53% meer dan in 2021, is misschien een weerspiegeling van deze steeds frequentere financiële moeilijkheden. De belangrijkste geconstateerde misbruiken zijn te weinig leefruimte, ondervoede of gedehydrateerde dieren en gebrek aan verzorging. In de loop van het jaar werden 83 dieren in beslag genomen en 94 verslagen opgesteld. Sancties kunnen bestaan uit boetes tot 100.000 euro, een mogelijk verbod om dieren te houden en zelfs gevangenisstraffen.

Hond

Een verlaging van btw-tarief noodzakelijk

Op aandringen van GAIA en de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn, stuurde minister Clerfayt (DéFI), samen met de Vlaamse en Waalse ministers voor Dierenwelzijn, in 2021 een brief naar Vincent Van Peteghem (CD&V), de federale minister van Financiën, waarin verzocht wordt om het btw-tarief voor sterilisatie van katten te verlagen op federaal niveau.

Deze brief rechtvaardigde zowel op sociaal als op juridisch vlak dat de wet van 6 juni 2019 zo snel mogelijk aangepast wordt. Deze wet heeft de verlaging van de btw op de sterilisatie van katten al goedgekeurd, maar de inwerkingtreding ervan is gekoppeld aan de wijziging van een bijlage van de Europese btw-richtlijn. De goedkeuring van de Europese Commissie is nog hangende.

De juridische rechtvaardiging is gebaseerd op de legitieme verwachting dat de Europese Commissie zal oordelen dat de btw-verlaging voor sterilisatie van katten in overeenstemming is met de nieuwe EU-wetgeving.

De sociale rechtvaardiging is gebaseerd op: 

  • cijfers over de naleving van de wettelijke verplichting tot sterilisatie 
  • het resultaat van een onderzoek, uitgevoerd door Ipsos, waaruit blijkt dat 20% van de eigenaars van niet-gesteriliseerde kat(ten) deze zou laten steriliseren als de prijs van de sterilisatie lager was.

De GAIA is zich ervan bewust dat de naleving van de sterilisatieverplichting tot op heden problematisch blijft. Volgens Ipsos is het onwaarschijnlijk dat sommige katteneigenaars aan deze wettelijke verplichting zullen voldoen wegens financiële redenen. Vandaar de hernieuwde oproep aan de drie regionale ministers die verantwoordelijk zijn voor dierenwelzijn om samen te werken aan een federale verlaging van het btw-tarief voor de sterilisatie van katten.

Het steriliseren en castreren van katten is niet de enige veterinaire kost waarvoor GAIA pleit om een btw-verlaging van 21% naar 6% door te voeren. Medische zorgen zijn een basisbehoefte van dieren, geen luxe waarvoor een btw-tarief van 21% nodig is. De juridische rechtvaardiging voor deze tariefverlaging is dezelfde als die voorgesteld voor de sterilisatie van katten.

GAIA is ten slotte ook bezorgd over de betaalbaarheid van huisdierenvoeding in het algemeen. Dit blijkt uit het feit dat steeds meer mensen zich tot asielen wenden voor hulp op dit gebied, terwijl deze asielen zelf worden geconfronteerd met torenhoge operationele kosten.

Een verlaagd btw-tarief voor huisdierenvoeding van 21% naar 6% zou een aanzienlijke impact hebben op hun onderhoudsbudget. Sommige dieren hebben een speciaal dieet of therapeutische voeding nodig om toekomstige veterinaire kosten te vermijden. Deze speciale voeding is relatief duur, waardoor sommige eigenaars hierop willen besparen.

De juridische rechtvaardiging voor het verlaagd btw-tarief voor huisdierenvoeding is eveneens identiek aan die voor de voorgestelde verlaging voor sterilisatie van katten en dierenartskosten.

Oscar

Oscar

Ook vóór de huidige crisis deden te veel eigenaars niet de moeite om hun kat(ten) te steriliseren, met als argument dat de procedure te duur is. Als gevolg daarvan is de kattenpopulatie jaar na jaar blijven groeien, met op zijn beurt overvolle asielen of zwerfkatten. De inflatie en de gevolgen daarvan hebben een alreeds moeilijke situatie enkel verergerd.

GAIA is jaren bezig om mensen bewust te maken van de noodzaak om katten te steriliseren. Sinds 2018 rijdt Oscar, onze Catmobile rond in België om het nut ervan onder de aandacht te brengen. In september 2020 lanceerde GAIA ook de campagne "De curve moet omlaag" om het btw-tarief voor sterilisatie te verlagen van 21% naar 6%.

Op dit moment is het in heel België verplicht om uw kat te laten steriliseren. De bedoeling van de verplichte sterilisatie is een einde te maken aan de overpopulatie van katten.

Planning katmobiel
Document
PDF, 143.14kb
Hoeveel katten zijn gesteriliseerd in Vlaanderen? (2020)
Document
PDF, 21.56mb
Federaal actieplan voor de sterilisatie van katten, 2011-2016
Document
PDF, 61.34kb
Problematiek van zwerfkatten en overpopulatie van katten in dierenasielen, rapport uit 2007
Document
PDF, 702.1kb
Een antwoord op 9 veelvoorkomende vragen
Document
PDF, 1.65mb
Advertentie btw-verlaging
Document
PDF, 1.02mb
Hoeveel katten zijn gesteriliseerd in Brussel? (2020)
Document
PDF, 21.86mb
Advies van de Raad voor Dierenwelzijn - katten
Document
PDF, 34.1kb
87% van de Vlamingen wil dat de sterilisatie van huiskatten wettelijk verplicht wordt (enquête IPSOS, 2015)
Document
PPTX, 2.03mb