Wetgeving

Wetgeving

Algemeen

 • pdf

  Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, 14/08/1986, gewijzigd bij de wetten van 26/03/1993 en van 04/05/1995

  Download pdf
 • pdf

  KB betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op nutsgebruik of om de reproductie te beperken

  Download pdf
 • pdf

  KB tot wijziging van het KB van 17 mei 2001 betreffende de toegestane 
ingrepen bij gewervelde dieren

  Download pdf
 • pdf

  KB tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn, 15/07/2008

  Download pdf
 • pdf

  MB tot benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn, 12/02/2009

  Download pdf

Landbouwdieren

 • pdf

  KB betreffende de bescherming van kalveren in kalverhouderijen, 23/01/1998

  Download pdf
 • pdf

  KB inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren, 01/03/2000

  Download pdf
 • pdf

  KB betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen, 15/05/2003

  Download pdf
 • pdf

  KB betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen - erratum, 15/05/2003

  Download pdf
 • pdf

  KB inzake het welzijn van loopvogels gehouden voor landbouwdoeleinden, 04/03/2005

  Download pdf
 • pdf

  KB tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen, 17/10/2005

  Download pdf
 • pdf

  KB tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens, 13/06/2010

  Download pdf

Slachting

 • pdf

  KB betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen, 11/02/1988

  Download pdf
 • pdf

  KB tot wijziging van het KB van 11/02/1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen, 25/03/1998

  Download pdf
 • pdf

  KB inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden, 16/01/1998

  Download pdf
 • pdf

  KB tot wijziging van het KB van 16/01/1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden, 06/10/2006

  Download pdf
 • pdf

  Verordening van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden, 24/09/2009

  Download pdf

Dierentuinen

 • pdf

  KB betreffende de erkenning van dierentuinen, 10/08/1998

  Download pdf
 • pdf

  MB tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen, 03/05/1999

  Download pdf
 • pdf

  MB tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van vogels in dierentuinen, 07/06/2000

  Download pdf
 • pdf

  MB tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen, 23/06/2004

  Download pdf

Gezelschapsdieren

 • pdf

  KB houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, 27/04/2007

  Download pdf
 • pdf

  KB tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden, 16/07/2009 (= positieflijst zoogdieren)

  Download pdf
 • pdf

  KB betreffende de identificatie en registratie van honden, 28/05/2004

  Download pdf

Dierproeven

 • pdf

  KB houdende verbod op sommige dierproeven, 30/11/2001

  Download pdf
 • pdf

  KB tot wijziging van het KB van 30/11/2001, verbod op dierproeven voor de monoklonale ascitesmethode, 25/04/2004

  Download pdf
 • pdf

  KB tot wijziging van het KB van 30/11/2001, verbod op dierproeven voor de monoklonale ascitesmethode - erratum, 25/04/2004

  Download pdf
 • pdf

  KB tot wijziging van het KB van 30/11/2001 houdende verbod op dierproeven voor het testen van cosmetica, 19/01/2005

  Download pdf
 • pdf

  KB tot wijziging van het KB van 30/11/2001, verbod op dierproeven voor tabaksproducten, 28/10/2008

  Download pdf
 • pdf

  KB tot wijziging van het KB van 30/11/2001, verbod op dierproeven op anthropoïde primaten, 06/05/2009

  Download pdf
 • pdf

  KB betreffende de bescherming van proefdieren, gecoördineerd op 31/12/2004

  Download pdf
 • pdf

  Wet tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven, 09/06/2009

  Download pdf
 • pdf

  Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten, 30/11/2009

  Download pdf
 • pdf

  Europese richtlijn over de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doelen worden gebruikt, 22/09/2010

  Download pdf

Transport / veemarkten

 • pdf

  NL - KB betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra

  Download pdf
 • pdf

  KB tot wijziging van het KB van 09/07/1999, erkenning van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra, 18/12/2000

  Download pdf
 • pdf

  KB tot wijziging van het KB van 09/07/1999, bescherming van dieren bij het vervoer en de erkenning van vervoerders, 27/04/2005

  Download pdf
 • pdf

  Verordening van de Raad over de bescherming van dieren bij het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten, 22/12/2004

  Download pdf
 • pdf

  MB over de modaliteiten voor bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, vervoerders, …, 27/06/2005

  Download pdf

Zeehondenjacht / bont van katten en honden

 • pdf

  MB tot wijziging van het MB van 15/09/1995 waarbij de invoer van goederen aan vergunning onderworpen wordt, 28/05/2004

  Download pdf
 • pdf

  Wet over het verbod op commerciële productie van en handel in honden- en kattenbont en afgeleide producten, 26/01/2007

  Download pdf
 • pdf

  Wet betreffende het verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden, 16/03/2007

  Download pdf

Dolfinariums

 • pdf

  Resolutie over een verbod op nieuwe dolfinaria en een follow-up van het dolfinarium van Brugge, 10/06/2005

  Download pdf

Zwerfkatten

 • pdf

  Besluit van de Brusselse regering over de subsidiëring van gemeenten voor de sterilisatie van zwerfkatten , 01/12/2007

  Download pdf

Wedstrijden

 • pdf

  KB tot vaststelling van de lijst van verboden prestatieverbeterende stoffen bij duiven, 14/02/1995

  Download pdf
 • pdf

  KB betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden, 23/09/1998

  Download pdf
 • pdf

  KB over de voorwaarden voor een afwijking van het verbod om honden als last- en trekdier te gebruiken. 12/03/1999

  Download pdf

Circussen

 • pdf

  KB tot wijziging van het KB van 2/9/2005 over het welzijn van dieren gebruikt in circussen, 2014

  Download pdf

Dieren op kermissen

 • pdf

  Koninklijk besluit betreffende het welzijn van paarden en pony's op kermissen

  Download pdf