Algemeen

KB betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op nutsgebruik of om de reproductie te beperken
Document
PDF, 1.96mb
KB tot wijziging van het KB van 17 mei 2001 betreffende de toegestane 
ingrepen bij gewervelde dieren
Document
PDF, 1.96mb
KB tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn, 15/07/2008
Document
PDF, 159.14kb
MB tot benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn, 12/02/2009
Document
PDF, 61.86kb

Landbouwdieren

KB inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren, 01/03/2000
Document
PDF, 104.58kb
KB betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen, 15/05/2003
Document
PDF, 143.68kb
KB betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen - erratum, 15/05/2003
Document
PDF, 1.05mb
KB inzake het welzijn van loopvogels gehouden voor landbouwdoeleinden, 04/03/2005
Document
PDF, 115.97kb
KB tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen, 17/10/2005
Document
PDF, 198.23kb
KB tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens, 13/06/2010
Document
PDF, 113.87kb

Slachting

KB betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen, 11/02/1988
Document
PDF, 63.15kb
KB tot wijziging van het KB van 11/02/1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen, 25/03/1998
Document
PDF, 12.29kb
KB inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden, 16/01/1998
Document
PDF, 213.7kb
KB tot wijziging van het KB van 16/01/1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden, 06/10/2006
Document
PDF, 59.83kb
Verordening van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden, 24/09/2009
Document
PDF, 663.94kb

Dierentuinen

KB betreffende de erkenning van dierentuinen, 10/08/1998
Document
PDF, 157.99kb
MB tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen, 03/05/1999
Document
PDF, 150.8kb
MB tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van vogels in dierentuinen, 07/06/2000
Document
PDF, 169.57kb
MB tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen, 23/06/2004
Document
PDF, 1.43mb

Gezelschapsdieren

KB houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, 27/04/2007
Document
PDF, 2.55mb
KB tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden, 16/07/2009 (= positieflijst zoogdieren)
Document
PDF, 311.95kb
KB betreffende de identificatie en registratie van honden, 28/05/2004
Document
PDF, 3.2mb

Dierproeven

KB houdende verbod op sommige dierproeven, 30/11/2001
Document
PDF, 60.89kb
KB tot wijziging van het KB van 30/11/2001, verbod op dierproeven voor de monoklonale ascitesmethode, 25/04/2004
Document
PDF, 129.78kb
KB tot wijziging van het KB van 30/11/2001, verbod op dierproeven voor de monoklonale ascitesmethode - erratum, 25/04/2004
Document
PDF, 91.7kb
KB tot wijziging van het KB van 30/11/2001 houdende verbod op dierproeven voor het testen van cosmetica, 19/01/2005
Document
PDF, 82kb
KB tot wijziging van het KB van 30/11/2001, verbod op dierproeven voor tabaksproducten, 28/10/2008
Document
PDF, 108.52kb
KB tot wijziging van het KB van 30/11/2001, verbod op dierproeven op anthropoïde primaten, 06/05/2009
Document
PDF, 37.86kb
KB betreffende de bescherming van proefdieren, gecoördineerd op 31/12/2004
Document
PDF, 1.12mb
Wet tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven, 09/06/2009
Document
PDF, 36.88kb
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten, 30/11/2009
Document
PDF, 3.22mb
Europese richtlijn over de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doelen worden gebruikt, 22/09/2010
Document
PDF, 1.26mb

Transport / Veemarkten

KB betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra
Document
PDF, 200.86kb
KB tot wijziging van het KB van 09/07/1999, erkenning van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra, 18/12/2000
Document
PDF, 145kb
KB tot wijziging van het KB van 09/07/1999, bescherming van dieren bij het vervoer en de erkenning van vervoerders, 27/04/2005
Document
PDF, 122.58kb
Verordening van de Raad over de bescherming van dieren bij het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten, 22/12/2004
Document
PDF, 288.73kb
MB over de modaliteiten voor bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, vervoerders, …, 27/06/2005
Document
PDF, 593.04kb

Zeehondenjacht / Bont van katten en honden

MB tot wijziging van het MB van 15/09/1995 waarbij de invoer van goederen aan vergunning onderworpen wordt, 28/05/2004
Document
PDF, 129.81kb
Wet over het verbod op commerciële productie van en handel in honden- en kattenbont en afgeleide producten, 26/01/2007
Document
PDF, 56.34kb

Dolfinariums

Resolutie over een verbod op nieuwe dolfinaria en een follow-up van het dolfinarium van Brugge, 10/06/2005
Document
PDF, 76.25kb

Zwerfkatten

Besluit van de Brusselse regering over de subsidiëring van gemeenten voor de sterilisatie van zwerfkatten , 01/12/2007
Document
PDF, 78.83kb

Wedstrijden

KB tot vaststelling van de lijst van verboden prestatieverbeterende stoffen bij duiven, 14/02/1995
Document
PDF, 29.79kb
KB betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden, 23/09/1998
Document
PDF, 75.81kb
KB over de voorwaarden voor een afwijking van het verbod om honden als last- en trekdier te gebruiken. 12/03/1999
Document
PDF, 84.97kb

Circussen

KB tot wijziging van het KB van 2/9/2005 over het welzijn van dieren gebruikt in circussen, 2014
Document
PDF, 98.5kb

Dieren op kermissen

Koninklijk besluit betreffende het welzijn van paarden en pony's op kermissen
Document
PDF, 72.73kb