kat opgesloten

GAIA komt op voor het welzijn van landbouwdieren, pelsdieren, proefdieren, dieren in dierentuinen en gezelschapsdieren. Om efficiënt tewerk te gaan, focussen we uitsluitend op de aanpak van de georganiseerde mishandeling van deze dieren.

Individuele gevallen van dierenmishandeling en verwaarlozing neemt GAIA uiteraard heel ernstig, maar ze behoren niet tot onze opdracht. Hier vindt u wel advies en de nodige inlichtingen over de gespecialiseerde overheidsdiensten en verenigingen die je kan contacteren voor dergelijke problemen.

Wat kan u doen wanneer een dier mishandeld of verwaarloosd wordt? 


Stap 1: Neem contact op met de dierenbescherming in uw buurt

De adressen van de plaatselijke verenigingen kan u vinden via www.goudengids.be (rubriek 'dierenbescherming'). Zij kunnen een inspecteur ter plaatse sturen. Zij mogen echter zelf geen dieren in beslag nemen of een proces-verbaal opmaken, daarom moet u ook de politie verwittigen.

 

Stap 2: Dien klacht in bij de politie

Dit kan u eventueel doen in samenwerking met de plaatselijke dierenbescherming.

 

Stap 3: Dien klacht in bij de dienst Dierenwelzijn in uw regio

De dienst Dierenwelzijn kan inspecteurs ter plaatse sturen en beslissen of een handelaar al dan niet een vergunning krijgt of mag behouden.

Stap 4: Win advies in bij een Wetswinkel

U bent niet zeker van uw zaak, of het geval is zo erg dat u zich, eventueel met een buurtcomité, de zaak voor de rechtbank wil brengen. Dan kan u zich burgerlijke partij stellen tegen een dierenbeul. Een wetswinkel geeft goedkoop advies. Raadpleeg www.dewetswinkel.be

 

Stap 5: Organiseer u, samen staat u sterker

Dien met zoveel mogelijk mensen klacht in. Op één klacht wordt vaak niet gereageerd door de bevoegde instanties. Dat zal sneller gebeuren indien op korte tijd meerdere klachten worden ingediend. Doet de bevoegde instantie niets, dan kan u een actiecomité vormen. Start een petitie, verwittig de plaatselijke pers of schakel de plaatselijke politici in. Blijf volhouden zolang de dierenmishandeling of dierenverwaarlozing blijft duren.

Puppy

Als u een hond of kat koopt die kort daarna ernstig ziek wordt

 

In dergelijke gevallen moet er absoluut een klacht worden ingediend bij de politie. Hierbij moet een aankoopbewijs en een certificaat van de dierenarts, die het dier heeft onderzocht, kunnen worden voorgelegd. De handel in zieke dieren is strafbaar. Het gebeurt dat klanten na het spijtige overlijden van een aangekochte puppy of kitten naar de handelaar/broodfokker terugkeren en als “compensatie” een nieuw dier aangeboden krijgen tegen de helft van de prijs. Accepteer nooit een dergelijk aanbod, dat er enkel op doelt dat u zo geen officiële aanklacht zou indienen. 

 

Stuur een kopie van uw dossier naar GAIA. 

We kunnen helaas niet ingrijpen in individuele gevallen, maar we houden alle klachten bij en bundelen ze. Zo kunnen we bij herhaaldelijke klachten over dezelfde verkoper de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte stellen en vragen om actie te ondernemen. 

 

U kan eveneens contact opnemen met de regionale ministers voor Dierenwelzijn

 

In Vlaanderen:

De heer Ben Weyts

Koolstraat 35

1000 Brussel

Tel 05/5526700 - Fax 02/5526601

kabinet.weyts@vlaanderen.be 

 

In Brussel:

De heer Bernard Clerfayt

Sint-Lazaruslaan 10, 14e verdieping

1210 Brussel

Tel 02/5171259 - Fax 02/5115464

info.clerfayt@gov.brussels 

 

In Wallonië:

Mevrouw Céline Tellier 

Rue d'Harscamp 22

5100 Namen

Tel +32 81 25 38 11 

celine.tellier@gov.wallonie.be

 

Bij contact met de overheid moet uw dossier de volgende informatie bevatten: 

  • Het nummer van uw proces-verbaal, 
  • Een kopie van het certificaat van de dierenarts 
  • Een kopie van het aankoopbewijs. 
  • Naam en adres van de handelaar/broodfokker in kwestie.

     

De dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid is de administratie van de minister van Dierenwelzijn. Deze dienst kan inspecteurs ter plaatse sturen en beslissen of een fokkerij haar erkenning mag behouden.

 

Tot slot kan u ook contact opnemen met Testaankoop:

Testaankoop

Hollandstraat 13

1060 Brussel

02 542 32 11

Leden@Test-Aankoop.be