kat opgesloten

GAIA komt op voor het welzijn van landbouwdieren, pelsdieren, proefdieren, dieren in dierentuinen en gezelschapsdieren. Om efficiënt tewerk te gaan, focussen we uitsluitend op de aanpak van de georganiseerde mishandeling van deze dieren.

Individuele gevallen van dierenmishandeling en verwaarlozing neemt GAIA uiteraard heel ernstig, maar ze behoren niet tot onze opdracht. Hier vindt u wel advies en de nodige inlichtingen over de gespecialiseerde overheidsdiensten en verenigingen die je kan contacteren voor dergelijke problemen.

Stap 1: Neem contact op met de dierenbescherming in uw buurt

De adressen van de plaatselijke verenigingen kan u vinden via www.goudengids.be (rubriek 'dierenbescherming'). Zij kunnen een inspecteur ter plaatse sturen. Zij mogen echter zelf geen dieren in beslag nemen of een proces-verbaal opmaken, daarom moet u ook de politie verwittigen.

Stap 2: Dien klacht in bij de politie

Dit kan u eventueel doen in samenwerking met de plaatselijke dierenbescherming.

Stap 3: Dien klacht in bij de dienst Dierenwelzijn in uw regio

De dienst Dierenwelzijn kan inspecteurs ter plaatse sturen en beslissen of een handelaar al dan niet een vergunning krijgt of mag behouden.

Stap 4: Win advies in bij een Wetswinkel

U bent niet zeker van uw zaak, of het geval is zo erg dat u zich, eventueel met een buurtcomité, de zaak voor de rechtbank wil brengen. Dan kan u zich burgerlijke partij stellen tegen een dierenbeul. Een wetswinkel geeft goedkoop advies. Raadpleeg www.dewetswinkel.be

Stap 5: Organiseer u, samen staat u sterker

Dien met zoveel mogelijk mensen klacht in. Op één klacht wordt vaak niet gereageerd door de bevoegde instanties. Dat zal sneller gebeuren indien op korte tijd meerdere klachten worden ingediend. Doet de bevoegde instantie niets, dan kan u een actiecomité vormen. Start een petitie, verwittig de plaatselijke pers of schakel de plaatselijke politici in. Blijf volhouden zolang de dierenmishandeling of dierenverwaarlozing blijft duren.

Puppy

Als u een hond of kat koopt die kort daarna ernstig ziek wordt

Voor alle te volgen stappen, klikt u hier.