Veelgestelde vragen

U bent altijd vrij om uw eigen notaris te kiezen. Als u geen notaris kent, kan GAIA u een notaris in uw regio aanbevelen. GAIA zal altijd uw wensen respecteren en uw testament uitvoeren met de notaris die u aangewezen hebt.

Steeds meer mensen steunen liever een goed doel bij het overlijden van een geliefd persoon in plaats van bloemen of kransen te ontvangen. Als iemand sterft, kan het een grote troost zijn als de overledene blijft voortleven door de steun aan het goede doel dat hem of haar dierbaar was.

Indien u GAIA wil opnemen in een overlijdensbericht om naasten uit te nodigen een gift te doen volgens de wil van overledene, kan u volgend rekeningnummer hiervoor gebruiken : BE12 5230 4032 4692 met communicatie : Ter herinnering van (naam overledene). Wij kunnen u dan op de hoogte houden van de giften die wij ontvangen in zijn/haar naam. Wij staan natuurlijk ter beschikking indien u vragen heeft, per mail testament@gaia.be of per telefoon 02/245 29 50.

Wanneer iemand GAIA opneemt in zijn/haar testament, biedt GAIA aan om zorg te dragen voor de huisdieren bij overlijden. Wij beschikken hiervoor over een netwerk van zorgzame gezinnen die de aan ons toevertrouwde dieren opvangen en hen een warme thuis bieden. Als u gebruik wil maken van onze adoptiedienst, vragen wij om dit in uw testament te schrijven "Ik wil graag dat GAIA na mijn dood voor mijn dieren zorgt".

Het klopt inderdaad dat GAIA 2 verschillende rekeningnummers heeft, elk gewijd aan de bijzonderheden van onze actie. Indien het eindigt op 0661 of 8202 mag u er zeker van zijn dat het om een rekening van GAIA gaat.  

Er zijn in het algemeen twee vormen van testamenten: het authentieke of notariële testament, dat door uw notaris in aanwezigheid van getuigen wordt opgesteld, en het eigenhandig testament, dat met de hand wordt geschreven en door u ondertekend wordt. Voor een eigenhandig testament is in principe de tussenkomst van een notaris niet nodig, maar wij raden u aan de inhoud van uw testament toch te laten controleren door een jurist/notaris die erop toeziet dat de gebruikte bewoordingen duidelijk en correct zijn.

We bellen meestal met de nummers 02 828 02 88 of 0466 91 06 31. Als dit het geval is, kunt u dus helemaal gerust zijn. Als u ons al maandelijks steunt, hebben we een goed beeld van hoe u onze organisatie steunt en beschikken we over specifieke gegevens die alleen wij kunnen weten.

Als u GAIA nog niet steunt, heeft u de afgelopen maand vermoedelijk belangstelling getoond voor de activiteiten van GAIA. Bijvoorbeeld via een advertentie op Facebook of een pagina op onze website. Heeft u daarbij uw contactgegevens achtergelaten? Wij bellen gewoon u even op om wat meer informatie te geven over onze werkwijze.

GAIA wil zo veel mogelijk dieren die respectloos behandeld worden, helpen. Daarom gaan wij regelmatig op zoek naar nieuwe donateurs die ons daarbij willen steunen. We gebruiken hiervoor – net zoals veel andere ngo’s - databanken van bijv. lezers van kranten of tijdschriften, databanken van consumenten of van donateurs van andere ngo’s. Op deze manier kwam uw adres vermoedelijk in ons bestand terecht en ontving u van ons een oproep.

Wij zullen contact opnemen met onze adresaanbieder Direct Social Communications nv (DSC) om hen te vragen uw gegevens uit de lijst te verwijderen. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail te sturen met uw naam, voornaam en adres naar correspondentie@gaia.be.
We verzekeren u dat alleen de adresgegevens van mensen die we aanschrijven en die vervolgens een gift doen, opgenomen worden in onze databank.

GAIA beroept zich in het kader van zijn fondsenwervende activiteiten op het ‘gerechtvaardigd belang’ als wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit is conform de nieuwe Europese reglementering inzake bescherming van persoonsgegevens die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Voor meer informatie over ons privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht op onze website: https://www.gaia.be/nl/juridische-kennisgeving

Het doel van GAIA is om giften in te zamelen om de organisatie van haar acties en campagnes mogelijk te maken en te ondersteunen. De vereniging ontvangt geen subsidies en is 100% afhankelijk van giften. Bijna 80% van de uitgaven is bestemd voor de uitvoering van projecten, acties, evenementen en campagnes. De rest betreft de administratie- en organisatiekosten (huur van ons kantoorgebouw, aankoop kantoormateriaal, enz.) van de vereniging. Elk jaar publiceren we een jaarverslag waarin we dit uitgebreid toelichten in het voor onze leden gereserveerde Magazine.

Om zo veel mogelijk geld in te zamelen om de dieren die respectloos behandeld worden te helpen, huren wij – net zoals vele andere ngo’s - databanken van lezers, consumenten of schenkers van andere non-profitorganisaties om nieuwe donateurs te vinden. Zo kwam uw adres op onze mailinglijst terecht.

Stuur een e-mail met uw naam, familienaam en adres naar correspondentie@gaia.be en gebruik als onderwerp ‘Stopzetting mailing’ en wij brengen het in orde voor u.

Wij respecteren de keuzes van onze leden: U kunt het aantal brieven en tijdschriften kiezen dat u van GAIA ontvangt. Stuur een e-mail met uw naam, familienaam en adres naar correspondentie@gaia.be en gebruik als onderwerp ‘Stopzetting mailing’. Bedankt voor uw steun!

Geen probleem: stuur een e-mail naar correspondentie@gaia.be met daarin uw naam en familienaam, uw oud en uw nieuw adres. Wij passen de gegevens onmiddellijk aan. Het kan zijn dat u nog steeds post ontvangt op uw oude adres: het kan enige tijd duren om de adreswijziging in te stellen.

Bedankt voor uw zorg voor deze! Stuur een mail naar correspondentie@gaia.be en wij laten u spoedig weten wanneer u die kan verwachten.

Wij hebben ervoor gekozen om de komma te gebruiken om e-mailadressen te scheiden, omdat de meeste van onze leden hier geen problemen mee hebben. Maar het is natuurlijk wel vervelend als u een ander computersysteem hebt en bijgevolg alle komma’s door puntkomma’s moet vervangen. 

Het is natuurlijk zo dat de mailbox van de bestemmeling overvol raakt of dat deze geblokkeerd wordt ten gevolge onze actie. 
 
Aarzel niet om later nogmaals te proberen. U kan de protestmail versturen via onze website of via de GAIA-app ‘Help animals in 1 click’.
 
Soms zijn onze protestmails gericht aan burgemeesters en schepenen. Hier vragen we u het mailadres zelf in te vullen en even een kijkje te nemen op de website van uw gemeente om dit te achterhalen.

Wij zijn er zeker van dat ergens in een dierenasiel uw beste vriend op u zit te wachten! Via www.adopteereendier.be kan u een overzicht vinden van de dieren die wachten op een gouden mandje in het dierenasiel. Op zoek naar een dierenasiel bij u in de buurt? Klik dan hier.

Jammer genoeg hebben wij geen digitale versie van ons magazine. Mocht u het niet meer toegestuurd willen krijgen, kan u ons hierover steeds een mailtje sturen naar correspondentie@gaia.be.

Omdat GAIA volledig onafhankelijk werkt en geen subsidies ontvangt van de overheid, mogen wij helaas geen fiscale attesten uitreiken. Wij kunnen u een bewijs van uw giften van het afgelopen jaar toesturen, maar wees u ervan bewust dat dit document niet dezelfde waarde heeft als het door de belastingdienst gevraagde certificaat. Schrijf ons op correspondentie@gaia.be onder vermelding van uw naam, voornaam en adres.

Eerst even dit: GAIA komt op voor het welzijn van dieren. Om efficiënt te werk te gaan, focussen we op de aanpak van georganiseerde vormen van dierenmishandeling. We nemen ‘individuele’ gevallen uiteraard zeer ernstig, maar GAIA beschikt niet over inspecteurs die we ter plaatse kunnen sturen en bovendien hebben we daar ook de bevoegdheid niet voor. Wat we wel kunnen doen, is proberen u verder op weg te helpen.
 
U neemt het best contact op met de politie en de plaatselijke dierenbescherming. Die contactgegevens vindt u via de gouden gids, rubriek dierenbescherming. Zij kunnen een inspecteur ter plaatse sturen. De plaatselijke dierenbescherming mag echter zelf geen proces-verbaal opmaken of dieren in beslag nemen, daarom is het belangrijk dat u ook klacht indient bij de plaatselijke politie. Neemt de politie uw klacht niet ernstig en wordt er niet opgetreden, contacteer dan zeker ook uw schepen van Dierenwelzijn, de contactgegevens vindt u op de website van uw gemeente onder samenstelling college Burgemeester en Schepenen.
 
U kan hiervan ook melding maken bij de dienst Dierenwelzijn (dierenwelzijn@vlaanderen.be , telefonisch op het nummer 1700 of via dit contactformulier). Ook zij kunnen een inspecteur ter plaatse sturen en eventueel gepaste maatregelen nemen.
 
We hopen dat we u hiermee verder op weg hebben geholpen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

In naam van de dieren: dank u! Via deze link kan u een gift doen.
 
Betaalt u liever niet online dan kan u het bedrag overschrijven op volgend rekeningnummer: BE32 00123616 8202.

Indien u graag een overschrijvingsformulier ontvangt, contacteer ons op 02/245 29 50 of stuur een e-mail met uw naam, familienaam en adres naar info@gaia.be en gebruik als onderwerp ‘Ik wil graag een overschrijvingsformulier ontvangen’.

Bedankt voor uw steun! De procedure is dezelfde als bij een gift als particulier: wij nodigen u uit om uw schenking te storten op de bankrekening van GAIA (BE32 0012 3616 8202) met de mededeling "Gift". Als u een bewijs van deze betaling wilt ontvangen, aarzel dan niet om het ons te vragen via lid@gaia.be.

Bedankt voor uw betrokkenheid! We hebben het geluk dat we geëngageerde schenkers en leden hebben die met veel creativiteit helpen om geld in te zamelen voor GAIA. Dit kan inhouden dat u GAIA opneemt in uw geboorte- of huwelijkslijst, dat u op uw verjaardag een fondsenwerving actie op Facebook start, dat u een speciaal evenement organiseert of dat u uw (diervriendelijke) kunst verkoopt. Wilt u uw ideeën met ons delen? Schrijf ons op info@gaia.be.

Bedankt voor uw steun! Klik hier om lid te worden.
 
Betaalt u liever niet online dan kan u het bedrag overschrijven op volgend rekeningnummer: BE32 00123616 8202.

Indien u graag een overschrijvingsformulier ontvangt, contacteer ons op 02/245 29 50 of stuur een e-mail met uw naam, familienaam en adres naar info@gaia.be en gebruik als onderwerp ‘Ik wil graag een overschrijvingsformulier lidmaatschap ontvangen’.

Bedankt voor uw interesse! Wij sturen u graag onze informatiebrochure toe en bespreken uw project met u als u dat wenst. Neem gewoon contact op met ons team op het specifieke adres testament@gaia.be. U kunt ook de ‘testament’ pagina op deze website bezoeken.

Geen probleem: via correspondentie@gaia.be laat u weten wat voortaan het bedrag van uw keuze is. Via hetzelfde mailadres kan u vragen om de domiciliëring stop te zetten.

Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van onze campagnes, acties en overwinningen. Klik hier om u in te schrijven. Wilt u nog sneller alle nieuws ontvangen ? Installeer dan onze app of volg ons op Social Media.
 
Wilt u zich uitschrijven op onze nieuwsbrief? Klik dan onderaan de pagina op ‘uitschrijven’.
 
Ontvangt u de nieuwsbrief in het Frans ? Schrijf u dan eerst uit op deze nieuwsbrief door onderaan de pagina op ‘se désabonner’ te klikken, ga naar onze website en schrijf u op deze pagina in voor de Nederlandse nieuwsbrief.
 

Het spijt ons dat te horen, Wij respecteren echter uw beslissing en danken u voor uw steun in het verleden!  Wij zullen onze zendingen aan uw adres en (indien van toepassing) uw domiciliëring stopzetten.
 
Stuur een e-mail met uw naam, familienaam en adres naar correspondentie@gaia.be en gebruik als onderwerp ‘Ik wil graag mijn lidmaatschap stopzetten’. Het zou voor ons interessant zijn als u de reden van uw stop zou noemen, het zou ons helpen om u te begrijpen.

Dank u voor uw inzet en uw wens om uw betrokkenheid ten gunste van het dierenwelzijn te delen! U kunt dit doen door deze website of onze pagina's op sociale netwerken te delen, door onze petities te laten tekenen, door te praten over onze campagnes om u heen. Uw vrienden willen graag documentatie over GAIA? Aarzel niet om het ons te vragen via info@gaia.be: we sturen ze graag op.

Ja, het is mogelijk dat u binnenkort gebeld wordt door van een van onze collega's. Als donateur kunt u bijvoorbeeld een telefoontje krijgen over bepaalde acties of om te vragen of u nog steeds tevreden bent met uw steun. En als u ons nog niet steunt, kunt u gebeld worden als u al interesse heeft getoond in ons werk.

In tegenstelling tot andere verenigingen, legt GAIA geen minimumbedrag op voor legaten. Onze vereniging ontvangt geen subsidies en werkt uitsluitend op basis van giften en legaten. Om een legaat te kunnen aanvaarden, moet het legaat uiteraard positief blijven na aftrek van de successierechten en de kosten voor de uitvoering van het testament. Wij raden u daarom aan contact op te nemen met uw notaris of onze juridische medewerker, die de kosten zal berekenen op het bedrag of de bedragen die u aan uw begunstigde(n) wilt nalaten.

Omdat GAIA volledig onafhankelijk werkt en geen subsidies ontvangt van de overheid, mogen wij helaas geen fiscale attesten uitreiken. Wij kunnen u een bewijs van uw giften van het afgelopen jaar toesturen, maar wees u ervan bewust dat dit document niet dezelfde waarde heeft als het door de belastingdienst gevraagde certificaat. Schrijf ons op correspondentie@gaia.be onder vermelding van uw naam, voornaam en adres.

Bedankt voor uw steun! U gaat best met cash geld naar BPost (niet naar de bank, want daar doen ze alleen geldtransfers tussen rekeningen) en u vraagt aan het loket om het geld op rekening BE 32 0012 3616 8202 te storten met vermelding “gift” of de mededeling op het overschrijvingsformulier aan de brief u ontvangen heeft.

Stuur een mailtje naar correspondentie@gaia.be met uw naam, adres en nieuw rekeningnummer en wij voeren de verandering door. Werkt u via een permanente opdracht dan moet u zelf uw bank contacteren.

Dit is geen wettelijke verplichting, maar het wordt sterk aanbevolen om uw testament door een notaris in het Centraal Register van Testamenten (CRT) te laten registreren. Zo bent u verzekerd dat uw testament snel wordt gevonden bij overlijden en kan het niet weggemaakt worden of verloren gaan. Het Centraal Register van Testamenten wordt niet ingelicht over de inhoud van het testament, maar alleen over het bestaan ervan en over wie het heeft geregistreerd. De registratiekosten variëren van 65 euro tot 100 euro (afhankelijk van de notaris).

Als u ons maandelijks steunt of ons in het verleden heeft gesteund, is het mogelijk dat we u bellen. De GAIA-collega die u belt, heeft al een redelijk goed beeld van hoe u de organisatie ondersteunt of heeft ondersteund, en wil graag nog wat meer weten. Zo leren we onze donateurs beter kennen en nodigen we u ook uit om uw ervaringen met ons te delen.

Als u GAIA nog niet ondersteunt, is het eveneens mogelijk dat we u even opbellen. Indien u belangstelling heeft getoond voor een van onze activiteiten en daarbij uw contactgegevens heeft achtergelaten, kunt u de weken daarop gebeld worden. We willen u alle informatie verstrekken die u nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen over het al dan niet steunen van onze organisatie.

Wanneer u via onze website (of elders) een gift doet aan GAIA, worden uw gegevens opgenomen in een database waarmee wij onze relatie met onze donateurs kunnen beheren: het versturen van bedank-kaartjes, verzoeken om steun of informatie over onze activiteiten. Dit kan soms telefonisch gebeuren. Als u liever niet gebeld wordt, laat het ons dan weten, zodat u in de toekomst geen telefoontjes meer van ons ontvangt.

We zouden ook liever geen kalenders, pennen, kaarten en andere geschenken willen sturen. Maar uit eerdere campagnes is gebleken dat we meer geld inzamelen als we een geschenk bij de brief voegen - ook al houden we natuurlijk rekening met de kosten van het geschenk. Meer geld betekent dat we meer dieren kunnen helpen, wat onze wens is, maar ook de wens van onze donateurs en leden. Sommige van hen bieden deze kleine attenties aan hun geliefden, hun kinderen en kleinkinderen: misschien kent u iemand die ze zou kunnen gebruiken? 

Als u ze liever niet ontvangt, respecteren we natuurlijk uw keuze: schrijf ons op correspondentie@gaia.be met uw volledige contactgegevens en geef als onderwerp "Ik wil geen cadeaus meer ontvangen" aan. We zullen uw formulier aanpassen.

Uit diverse testen blijkt dat mensen niet spontaan geld geven als ze een e-mail ontvangen. Van zodra we zouden merken dat e-mailcampagnes voldoende fondsen inzamelen voor de dieren, zullen we ook op dat kanaal meer inzetten. Daarnaast maakt de vereniging zich natuurlijk zorgen over de gevolgen voor het milieu en gebruikt ze bijvoorbeeld FSC-papier voor het drukken van zijn magazine.

De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn en in welke graad: de langstlevende echtgenoot, de kinderen, de kleinkinderen, de broers en zusters, de ooms, tantes of neven. Als er geen wettelijke erfgenamen zijn en u geen testament hebt gemaakt, gaat uw bezit naar de staat.

GAIA betaalt minder successierechten dan andere legatarissen. Het bedrag verschilt van gewest tot gewest: - In het Waalse Gewest geniet GAIA van een percentage van 7%. - In Vlaanderen wordt het tarief vanaf 1 juli 2021 verlaagd tot 0% (momenteel 8,5%). - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest past verschillende tarieven toe, afhankelijk van het soort vereniging. Aangezien GAIA geen subsidies krijgt, bedragen de successierechten 25%.

U laat uw vermogen, geheel of gedeeltelijk, na aan een goed doel zodat zij ook na uw overlijden haar strijd kan verderzetten. U beslist uiteraard zelf welke activa u wenst na te laten en neemt contact op met de afdeling nalatenschap en testamenten van het goede doel of met uw notaris om het goede doel in uw testament op te nemen. Organisaties voor het goede doel genieten van lagere successierechten (erfbelasting) op de legaten die zij ontvangen.

De fiscale hervorming geldt enkel voor Vlaanderen en vanaf 1 juli 2021. in Brussel en Wallonie blijft de situatie onveranderd.

Het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt vanaf 1 juli ingevoerd.
Bovendien, zal het duolegaat geen fiscaal voordeel meer opleveren voor de particuliere begunstigden. Indien u in uw testament een duolegaat hebt opgenomen, raden wij u ten zeerste aan om terug te keren naar uw notaris/jurist die uw testament met u zal moeten herbekijken en aanpassen. Als u dit niet doet, zal uw testament met duolegaat veelal niet meer uitvoerbaar zijn.

Wenst u iets na te laten aan een verre verwant of niet-familielid, dan kan u vanaf nu gebruik maken van de vriendenerfenis. Zo krijgt u vanaf 1 juli de mogelijkheid om 15.000€ na te laten aan een vriend tegen het laagste tarief van 3% (ipv 25%).

Uw gegevens worden enkel opgeslagen als u een gift doet. Wij bewaren de volgende informatie over u: naam, volledig adres, bankrekeningnummer, taal, telefoonnummer (indien gekend), e-mailadres (indien gekend) en andere informatie die u ons zou bezorgd hebben.

Daarnaast qua giftgegevens: bedrag, datum, rekeningnummer waarop u de gift overmaakt, campagne waarvoor u de gift deed, eventuele mededeling en het bankrekeningnummer waarmee u de gift deed. Wij houden deze informatie bij omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij registreren ook alle campagnes die u via ons ontving. Dankzij deze info kunnen wij uw giften koppelen aan de juiste campagne. Of nagaan of onze verzendingen correct verlopen.

Wij werken – net zoals veel andere ngo’s – samen met Direct Social Communications (DSC). DSC is gespecialiseerd in direct marketing en ondersteunt ons bij onze fondsenwerving. Ze organiseren onze campagnes en de verdere opvolging ervan. In het kader van al deze activiteiten verwerkt DSC persoonsgegevens conform de GDPR-wetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Als u een testament ten gunste van GAIA opstelt, moet u de volgende gegevens vermelden: Onze volledige naam: Global Action In The Interest Of Animals Onze rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk Ons bedrijfsnummer: 0448.077.642 Onze hoofdzetel: Ravensteingalerij 27 - 1000 Brussel

Wij bespreken graag uw dossier met u. Wij werken ook samen met juristen die u kunnen helpen en al uw vragen kunnen beantwoorden. U kunt onze brochure over legaten aanvragen per e-mail op testament@gaia.be of per telefoon op het nummer 02 /245 29 50.

Contactformulier

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties?

Contacteer ons via het onderstaand formulier of bel ons van maandag tot vrijdag tussen 9 uur en 17u30 op dit nummer: 0032 (0)2/245.29.50.