Update December 2023: GAIA daagt laks Waals Gewest voor de rechtbank

 

Elk jaar worden er door de zeven nog actieve Waalse foie gras-producenten zo’n 25.000 eenden onder dwang gevoederd. Sinds de goedkeuring van de wet betreffende de bescherming en het welzijn van dieren in 1986 werd de wetgeving omtrent het dwangvoederen in Wallonië nauwelijks aangepast. Het feit dat deze voorbijgestreefde wet terzake niet meer is veranderd sinds dierenwelzijn in 2014 een gewestelijke bevoegdheid werd, is nog opmerkelijker.

Terwijl het dwangvoederen van eenden en ganzen in het Brusselse en Vlaamse Gewest alsook in de meeste EU-landen verboden is, blijft de Waalse Regering deze wrede praktijk tolereren. 

Deze laksheid is des te absurder omdat de Waalse regelgeving al lang in tegenspraak is met de Europese wetgeving. De Europese Richtlijn 98/58 bepaalt dat geen enkel dier “voeding of drinken mag toegediend krijgen op een wijze die onnodig lijden of letsel veroorzaakt”. 25 jaar na goedkeuring door de EU heeft de Waalse Regering deze bepaling nog steeds niet toegepast op haar eigen wetgeving.

Geconfronteerd met de koppige inertie van het Waals gewest in deze kwestie heeft GAIA besloten om het Waalse Gewest voor de rechter te dagen. We zijn van mening dat de verplichtingen, die formeel werden vastgelegd in de Dierenwelzijnscodex, niet zijn nagekomen. Meer bepaald wordt de verplichting tot het voeren van een beleid gericht op het waarborgen van de bescherming en het welzijn van dieren, rekening houdend met hun behoeften en gevoeligheden. 

Opiniepeiling: Faux gras de GAIA, een volwaardig, gekend alternatief voor foie gras? (IPSOS, 2011)
Document
PDF, 3.82mb
Opiniepeiling: het eten van foie gras tijdens de feestdagen (IPSOS, 2013)
Document
PDF, 2.14mb
Welfare Aspects of the production of foie gras in ducks and geese, (European Commission DG SANCO, 1998)
Document
PDF, 277kb
Cambridge Rapport: Het welzijn van eenden bij de productie van foie gras
Document
PDF, 5.78mb
7 redenen om geen foie gras meer te eten
Document
PDF, 151.62kb