Image
Dwangvoederen
9 juni 2022

Help de eenden en verleen uw steun

Uit een enquête van Ipsos van maart 2022 blijkt dat 69% van de Walen wil dat Wallonië het voorbeeld van Vlaanderen volgt en dwangvoederen voor de productie van foie gras verbiedt. In totaal is 85% van de Walen voorstander van een verbod of niet tegen een verbod. Slechts 15% van de Walen is voorstander van dwangvoederen.

Om een einde te maken aan de praktijk van het dwangvoederen, die tienduizenden eenden en ganzen in Wallonië elk jaar onnodig leed berokkent, hebben dierenrechtenorganisatie GAIA en de twee grote Waalse dierenbeschermingsfederaties die zich bij het initiatief hebben aangesloten, de UWPA (Union Wallonne pour la Protection Animale) en de FéFRACAF (Fédération Francophone des Refuges Agréés pour Chevaux et Animaux de Ferme), een officieel verzoekschrift ingediend bij het Waalse Parlement.

ONTHULLINGEN

Eind 2021 bezochten onderzoeksteams van GAIA ‘artisanale’ foie gras-producenten in Wallonië. De manier waarop de dieren er behandeld worden en de omstandigheden waarin zij leven, werden er gefilmd. Deze onthullingen hebben talrijke reacties uitgelokt, zowel in de politieke wereld als in de sector van de foie gras-productie. De Waalse minister van Dierenwelzijn, Céline Tellier (Ecolo), die zei geschokt te zijn door de beelden, repte echter met geen woord over een verbod op dwangvoederen. Ze beperkte zich ertoe het publiek uit te nodigen om alternatieve producten te consumeren en zij uitte haar wens de controle op fokkers te verbeteren.

De reactie van de minister was dan ook absoluut ontoereikend voor de dierenrechtenverenigingen, die net zoals de wetenschappelijke rapporten, het aanzienlijke dierenleed aanklagen dat wordt veroorzaakt door dwangvoederen, dat in Vlaanderen en Brussel en in vele landen reeds verboden is. "Dit is een ongepaste en ondoeltreffende strategie van de minister, aangezien de praktijk van het onder dwang voeden op zichzelf problematisch is. Alleen een verbod op dwangvoederen kan de tienduizenden eenden en ganzen die elk jaar in Wallonië onder dwang worden gevoederd, vermijdbaar lijden besparen", aldus Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA.

OFFICIEEL VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND BIJ WAALS PARLEMENT

Ondanks wetenschappelijke studies die de praktijk van het dwangvoederen veroordelen, een eerste officieuze petitie die 82.089 handtekeningen verzamelde en de schokkende beelden van de ‘artisanale’ productie van foie gras die in 2021 door GAIA werden uitgezonden, blijft het dwangvoederen van eenden en ganzen in Wallonië toegestaan.

De dierenbeschermingsverenigingen hebben daarom besloten een officieel verzoekschrift in te dienen bij het Waals Parlement. In deze petitie wordt opgeroepen tot een verbod op dwangvoederen van eenden en ganzen in Wallonië en tot de ontwikkeling van alternatieven. Een verzoekschrift aan het Waals Parlement is een nieuw instrument dat nog niet op grote schaal wordt gebruikt, maar waarmee burgers hun stem kunnen laten horen door de aandacht van de politiek te vestigen op wat hen bezighoudt. Op die manier hebben indieners van verzoekschriften, zodra zij 1.000 handtekeningen hebben verzameld, het recht om door het parlement te worden gehoord. Het parlement zal dan het verzoek moeten bestuderen en een antwoord moeten geven.

GAIA en de andere verenigingen roepen de de burgers daarom op zich te mobiliseren en hun stem te laten horen door de petitie te ondertekenen, die hier kan worden gevonden.

WALLONIË BLIJFT ACHTER

Terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen dwangvoederen hebben verboden en zelfs een verbod op de verkoop van foie gras overwegen, staat Wallonië duidelijk niet achter het dierenwelzijn in deze kwestie. "Alleen Spanje, Bulgarije, Frankrijk en Wallonië produceren nog foie gras in de Europese Unie. Alle andere lidstaten hebben - expliciet of impliciet - dwangvoederen voor de productie van foie gras reeds verboden. Wallonië, dat er prat op gaat een voortrekkersrol te spelen op het gebied van dierenwelzijn, moet de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en snel met wetgeving komen, vooral omdat er alternatieven bestaan", zegt Sébastien De Jonge, voorzitter van de UWPA.

Volgens Jean-Marc Montegnies, voorzitter van FéFRACAF, "zal dit verbod bovendien slechts enkele bedrijven treffen en dus weinig gevolgen hebben voor het aantal arbeidsplaatsen, maar wel een einde maken aan de beproeving van tienduizenden dieren per jaar".

WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN LEED

Dwangvoeding leidt tot een ernstige verslechtering van het welzijn van de eenden. In zijn laatste wetenschappelijke studie wijst professor Donald Broom (universiteit van Cambridge), een wereldberoemde autoriteit, erop dat de vergrote levers van gedwangvoederde eenden bijna 10 maal hun normale volume bereiken en long- en bewegingsproblemen veroorzaken. Gedurende de periode dat de dieren onder dwang worden gevoederd, ligt het sterftecijfer van de vogels 10 tot 20 maal hoger dan in kwekerijen van vleeseenden.

"Wat in de petitie wordt gevraagd, is gewoon gezond verstand", legt Ann De Greef, directeur van GAIA, uit. "Gedurende 12 dagen krijgen eenden die onder dwang worden gevoederd voor de productie van foie gras tot een kwart van hun lichaamsgewicht aan rijk voer om hun levers vet te mesten. Het is alsof iemand van 80 kg 20 kg pasta per dag zou moeten eten. Geen levend wezen kan zich goed voelen en gezond zijn als het zo’n hoeveelheden voedsel binnengeduwd krijgt.”