GAIA heeft het geluk te kunnen rekenen op 80.000 trouwe leden en donateurs die ervoor zorgen dat we ons kunnen inzetten voor meer dierenwelzijn. We ontvangen geen overheidssubsidies en zijn daarom voor onze werking volledig afhankelijk van giften, donaties en legaten.

Raadpleeg ons jaarverslag

Sommige dierenvrienden kiezen ervoor om ook na hun dood te blijven strijden voor meer dierenwelzijn. We zijn hen daar ongelofelijk dankbaar voor. Inderdaad, naast familie en vrienden kunt u ook een goed doel opnemen in uw testament.

Meer weten over GAIA in uw testament? Vraag gratis en vrijblijvend onze informatiebrochure aan of bel naar 02 505 00 35.

Veelgestelde vragen over legaten

De fiscale hervorming geldt enkel voor Vlaanderen en vanaf 1 juli 2021. In Brussel en Wallonie blijft de situatie onveranderd.

Het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt vanaf 1 juli ingevoerd.

Bovendien, zal het duolegaat geen fiscaal voordeel meer opleveren voor de particuliere begunstigden. Indien u in uw testament een duolegaat hebt opgenomen, raden wij u ten zeerste aan om terug te keren naar uw notaris/jurist die uw testament met u zal moeten herbekijken en aanpassen. Als u dit niet doet, zal uw testament met duolegaat veelal niet meer uitvoerbaar zijn.

Wenst u iets na te laten aan een verre verwant of niet-familielid, dan kan u vanaf nu gebruik maken van de vriendenerfenis. Zo krijgt u vanaf 1 juli de mogelijkheid om 15.000€ na te laten aan een vriend tegen het laagste tarief van 3% (ipv 25%).

U laat uw vermogen, geheel of gedeeltelijk, na aan een goed doel zodat zij ook na uw overlijden haar strijd kan verderzetten. U beslist uiteraard zelf welke activa u wenst na te laten en neemt contact op met de afdeling nalatenschap en testamenten van het goede doel of met uw notaris om het goede doel in uw testament op te nemen. Organisaties voor het goede doel genieten van lagere erfbelasting op de legaten die zij ontvangen.

Er zijn in het algemeen twee vormen van testamenten: het authentieke of notariële testament, dat door uw notaris wordt opgesteld, en het eigenhandig testament, dat met de hand wordt geschreven en door u ondertekend wordt. Voor een eigenhandig testament is in principe de tussenkomst van een notaris niet nodig. Toch raden wij u aan uw testament bij een notaris te laten registreren/archiveren en deze door een jurist/notaris te laten controleren, zodat de gebruikte bewoordingen duidelijk en correct zijn.

Als u een testament ten gunste van GAIA opstelt, moet u de volgende gegevens vermelden: Onze volledige naam: Global Action In The Interest Of Animals Onze rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk Ons bedrijfsnummer: 0448.077.642 Onze hoofdzetel: Hopstraat 43 - 1000 Brussel

GAIA betaalt minder erfbelasting / successierechten dan andere legatarissen. Het bedrag verschilt van gewest tot gewest. In het Waalse Gewest geniet GAIA van een verlaagd tarief van 7%. In Vlaanderen wordt het tarief verlaagd tot 0%. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest past verschillende tarieven toe, afhankelijk van het soort vereniging. Aangezien GAIA geen subsidies krijgt, bedragen de successierechten 25%.

Dit is geen wettelijke verplichting, maar het wordt sterk aanbevolen om uw testament door een notaris in het Centraal Register van Testamenten (CRT) te laten registreren. Zo bent u verzekerd dat uw testament snel wordt gevonden bij overlijden en kan het niet weggemaakt worden of verloren gaan. Het Centraal Register van Testamenten wordt niet ingelicht over de inhoud van het testament, maar alleen over het bestaan ervan en over wie het heeft geregistreerd. De registratiekosten variëren afhankelijk van het notariskantoor, maar worden geschat rond de 100 euro.

U bent altijd vrij om uw eigen notaris te kiezen. Als u geen notaris kent, kan GAIA u een notaris in uw regio aanbevelen. GAIA zal altijd uw wensen respecteren en uw testament uitvoeren met de notaris die u aangewezen hebt.

De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn en in welke graad: de langstlevende echtgenoot, de kinderen, de kleinkinderen, de broers en zusters, de ooms, tantes of neven. Als er geen wettelijke erfgenamen zijn en u geen testament hebt gemaakt, gaat uw bezit naar de staat.

GAIA biedt in het kader van een testament een adoptiedienst aan, om zorg te dragen voor de dieren bij overlijden. Hiervoor beschikken we over een netwerk van zorgzame gezinnen die de aan ons toevertrouwde dieren adopteren en hen een warme thuis bieden. Als u gebruik wil maken van onze adoptiedienst, vragen wij u om dit in uw testament te vermelden als "Ik wil graag dat GAIA voor mijn dieren zorgt na mijn overlijden”

In tegenstelling tot andere verenigingen, legt GAIA geen minimumbedrag op voor legaten. Onze vereniging ontvangt geen subsidies en werkt uitsluitend op basis van giften en legaten. Om een legaat te kunnen aanvaarden, moet het legaat uiteraard positief blijven na aftrek van de successierechten en de kosten voor de uitvoering van het testament. Wij raden u daarom aan contact op te nemen met uw notaris of onze juridische medewerker, die de kosten zal berekenen op het bedrag of de bedragen die u aan uw begunstigde(n) wilt nalaten.

Wij bespreken graag uw dossier met u. Wij werken ook samen met juristen die u kunnen helpen en al uw vragen kunnen beantwoorden. U kunt onze brochure over legaten aanvragen per e-mail op testament@gaia.be of per telefoon op het nummer 02 505 00 35.