GAIA sinds 1992

Sinds 1992 komt GAIA op voor dierenbelangen en ijveren we onafgebroken voor een steeds betere bescherming van levende wezens die pijn en angst kunnen voelen. Daarom voert GAIA actie en campagnes tegen georganiseerde dierenmishandeling, menselijke praktijken die dieren op grote schaal doen lijden.

2024

In België

 • 13 februari 2024 - Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens valideert het verbod op onverdoofd slachten, dat van kracht is in Vlaanderen en Wallonië, en geeft GAIA daarmee gelijk.
 • 12 februari 2024 - Ter gelegenheid van Valentijnsdag lanceert GAIA de “Kalverliefde” campagne, waarmee de leefomstandigheden van kalveren in de zuivelindustrie worden aangekaart. 
 • 7 februari 2024 - Officiële Europese lancering van het boek over kweekvlees: "Cultivated Meat to Secure Our Future".
 • 18 januari 2024 - Het mede door GAIA opgerichte Animal Disaster Team evacueert meerdere honden in slechte staat bij een broodfokker. Het bedrijf in kwestie had kort daarvoor het faillissement aangevraagd na een veroordeling van de bedrijfsvoerders, die er onder druk van GAIA was gekomen.

 

Juridische zaken:

 • Februari 2024GAIA stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe wet betreffende de regels voor de verkoop van dieren. De wet is een grote stap achteruit voor zowel het dierenwelzijn en dient nietig verklaard te worden.

 • Januari 2024GAIA onderneemt juridische stappen tegen de overheid vanwege het gebrek aan actie met betrekking tot het door vuurwerk veroorzaakte dierenleed.

2023

In België

 • 23 maart 2023 - De milieuvergunning voor de uitbreiding van het slachthuis van Tielt, waartegen GAIA in beroep was gegaan, wordt geweigerd. Met deze vergunning zou de slachtcapaciteit verhoogd worden van 1,5 naar 2,4 miljoen varkens per jaar.
 • 8 juni 2023IKEA België ontvangt de Corporate4Animals award, een award die wordt uitgereikt aan bedrijven die zich uitzonderlijk hebben ingezet om het dierenwelzijn te verbeteren.
 • 19 juli 2023 - GAIA's zoo van de toekomst wordt feestelijk geopend. Tijdens de zomer van 2023 konden meer dan 5.000 mensen kennis maken met een virtueel en 100% diervriendelijk alternatief voor de dierentuin.
 • 25 augustus 2023 - Onder druk van GAIA en enkele andere dierenrechtenorganisaties wordt de het Brusselse Sint-Joost-Ten-Noode geplande paardenrace afgelast.
 • 6 september 2023 - De Brusselse regering keurt een ontwerp van het Wetboek Dierenwelzijn goed, dat meerdere aanbevelingen van GAIA bevat.
 • 25 september 2023 - Na maandenlange druk van dierenrechtenorganisaties GAIA en PETA plooit AB InBev eindelijk: de staarten van "Budweiser paarden" zullen niet meer worden geamputeerd.
 • 3 oktober 2023 - GAIA lanceert samen met UWPA en Féfracaf het Animal Disaster Team (ADT), een reddingsteam dat steeds klaarstaat om over heel België dieren in nood te hulp te schieten in geval van natuur-, industriële of door de mens veroorzaakte rampen.
 • 19 oktober 2023 - Het Antwerpse Hof van Beroep doet een uitspraak in de zaak die GAIA had aangespannen tegen het bedrijf Puppy House en haar twee zaakvoerders: ze worden veroordeeld voor dierenmishandeling.
 • 22 november 2023 - Het bedrijf Cold Water ziet voorgoed af van zijn plannen voor de gigantische zalmkwekerij in Baelen, waartegen GAIA zich fel had verzet.
 • 24 november 2023 - Tijdens de plenaire zitting stemt de Senaat voor het opnemen van dieren in de Grondwet, het hoogst aangeschreven rechtsorgaan van het land.
 • 27 november 2023 - Op vraag van GAIA werkt Sodexo België enkel nog samen met eierproducenten, die het wrede doden van mannetjeskuikens vermijden.
 • 27 november 2023GAIA toont het vreselijke lot van de fokzeugen en hun biggen in de Vlaamse varkenshouderij met nieuwe undercover beelden. 
 • 15 december 2023 - GAIA en Vogelbescherming Vlaanderen sturen samen een brief naar alle Belgische gemeenten met aanbevelingen betreffende knalvuurwerk en de beperking ervan.

 

Internationaal

 • 25 januari 2023Het Europees burgerinitiatief (ECI) "Save Cruelty Free Cosmetics - Commit to a Europe Without Animal Testing”, in België gedragen door GAIA, bereikt het doel van 1 miljoen gevalideerde handtekeningen.
 • 14 juni 2023Het Europees burgerinitiatief voor een bontvrij Europa (ECI Fur Free Europe), dat in België door GAIA werd vertegenwoordigd, dient 1.502.319 gevalideerde handtekeningen in bij de Europese Commissie.
 • 23 oktober 2023 - GAIA overhandigt samen met Eurogroup for Animals 309.897 handtekeningen voor de benoeming van een Europees commissaris voor dierenwelzijn aan de Europese Commissie en het Europees Parlement. De #EUforAnimals campagne, die werd opgestart door GAIA, wordt gesteund door meer dan 60 Europese verenigingen voor het welzijn en de rechten van dieren.

 

Juridische zaken:

 • Februari 2023 - GAIA stelt de ministers van Economie (Pierre-Yves Dermagne) en Binnenlandse Zaken (Annelies Verlinden) in gebreke voor hun aanhoudende passiviteit met betrekking tot door vuurwerk veroorzaakt dierenleed en vraagt hen dringend actie te ondernemen.
 • Oktober 2023 - GAIA trekt naar de Raad van Vergunningsbetwistingen tegen de toekenning van de vergunning voor een intensieve zalmkwekerij van Columbi Salmon in Oostende.
 • December 2023GAIA daagt het Waals Gewest voor de rechter naar aanleiding van de langdurige politieke inertie met betrekking tot het dwangvoederen voor foie gras.

2022

In België:

 • 1 maart: GAIA stelt een ranglijst op van gemeenten op vlak van dierenwelzijn voor heel België
 • 30 maart: Vlaams Parlement keurt verbod op elektrische halsbanden goed
 • 4 april: Wallonië kadert het welzijn van kalkoenen
 • 20 juni: Wallonië verbiedt elektrische halsbanden
 • Juli - augustus: GAIA's Taste truck deelt 5044 porties veganistische vol-au-vent uit tijdens de zomertour in een poging het bewustzijn over de dieronwaardige omstandigheden van vleeskippen te vergroten
 • 19 oktober: Appelterre's wrede boeren worden eindelijk veroordeeld voor dierenmishandeling
 • 24 november: Wallonië stopt officieel de invoer van puppies en verstrengt de fokvoorwaarden
 • 6 december: Sodexo schrapt kreeft definitief van het menu in zijn restaurants
 • 22 december: Hof van Beroep geeft GAIA gelijk: geen 250.000 euro dwangsommen aan invoerders Latijns-Amerikaans paardenvlees
 • 29 december: Jane Goodall, de beroemde antropologe en primatologe, roept minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en Vlaanderen op om het houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap niet meer toe te laten
 • 31 december: steeds meer steden en gemeenten verbieden vuurwerk.

 

Internationaal:

 • 31 januari: Dolce & Gabbana stopt met bont
 • 25 april: GAIA organiseert een internationaal symposium over kweekvlees, waaraan ongeveer 200 deskundigen, wetenschappers, vertegenwoordigers van bedrijven en ngo’s deelnemen 

2021

In België

 

 • Verbod op kermispony’s in Vlaanderen. Vlaanderen sluit zich op die manier aan bij Wallonië en Brussel, met een verbod dat ingaat vanaf 2023.
 • GAIA lanceerde de website www.dierproeven.be, ter gelegenheid van Wereldproefdierendag. GAIA voert campagne voor proefdiervrij onderzoek, om te voorkomen dat duizenden dieren moeten lijden voor het zogenaamde ‘noodzakelijke kwaad’. De ontwikkeling van een proefdiervrije wetenschap is een ‘noodzakelijk goed’.
 • De Waalse regering keurde in eerste lezing een ontwerpbesluit goed dat de voorwaarden bepaalt voor het verhandelen van dieren. GAIA dwong belangrijke verbeteringen af bij Waals minister van Dierenwelzijn Céline Tellier (Écolo), zoals een verbod op de invoer van pups uit Oost-Europa. 
 • Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFi) zette de eerste stappen naar een Dierenwelzijnscodex, waar GAIA op aandrong. Wij kijken uit naar de definitieve versie en de daadwerkelijke implementering ervan.
 • Na de historische uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in december 2020, valideerde ook het Belgisch Grondwettelijk Hof het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië. Als tussenkomende partij in elk van de procedures verdedigde GAIA de belangen van de dieren. 
 • Verschillende grote supermarktketens ondertekenden het Better Chicken Commitment in 2021: Colruyt, Okay, Delhaize Lidl, Aldi en Carrefour. We zijn blij dat erbarmelijke omstandigheden waarin vleeskippen leven, verbeterd worden dankzij het engagement dat GAIA afdwong bij de supermarktketens. Wij gaan op die lijn verder.

 

Internationaal

 • De Europese Commissie besliste formeel om wetgeving uit te werken die landbouwdieren houden in kooisystemen verbiedt. Dat moet de levenskwaliteit van 300 miljoen dieren in de EU aanzienlijk verbeteren. Deze beslissing van de Europese Commissie kwam er als reactie op het burgerinitiatief van dierenorganisaties uit 18 Europese lidstaten, waarmee 1,4 miljoen handtekeningen werden verzameld. GAIA zorgde voor de 90.000 Belgische handtekeningen.  
 • Eurogroup for Animals (EfA), waarin meer dan 70 dierenwelzijnsorganisaties in de EU verenigd zijn, waaronder GAIA (dat zetelt in de raad van bestuur van EfA), reikt aan Imperial Meat Products de ‘Corporate4Animals 2020’-award uit. De laureaat, een vleesproducent, kreeg de award omdat het bedrijf ook lekkere plantaardige producten op de markt brengt en zo alternatieven voor vlees aanreikt.
 • Het Europees Parlement neemt een resolutie aan waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen een actieplan op te stellen om een einde te maken aan het gebruik van dieren voor onderzoek. De resolutie volgt op een verzoek van Eurogroup for Animals, Cruelty Free Europe, Humane Society International/Europe, de European Coalition to End Animal Experiments en PETA, die samen meer dan 100 organisaties in heel Europa vertegenwoordigen, waaronder GAIA in België.

 

Juridische zaken:

 • Het proces van GAIA tegen Happy Doggy, een broodfokker in Boechout ging van start. Deze broodfokker, die herhaaldelijk overtredingen beging, blijft jonge puppy's uit Oost-Europa importeren zonder enige aandacht voor hun welzijn en gezondheid. Het Openbaar Ministerie eist een levenslang verbod op het houden van dieren, de sluiting van de kennel, de inbeslagneming van illegale activa ten bedrage van 2,5 miljoen euro en een gevangenisstraf van 6 maanden.
 • GAIA diende ook klacht in tegen de aanvraag tot regularisatie en uitbreiding van Happy Dogs, een broodfokker in de gemeente Bernissart. In augustus 2021 werd deze vergunning geweigerd door Waals minister van Dierenwelzijn Céline Tellier en Waals minister van Ruimtelijke Ordening Willy Borsus (MR). 

 

Varia: 

 • GAIA reikte, in samenwerking met Cruelty Free Europe, de Geoffrey Deckers Award uit aan EVA, een dierenbeschermingsorganisatie uit Bosnië en Herzegovina. EVA heeft met succes bijgedragen tot de beëindiging van het gebruik van levende dieren in het onderwijsprogramma van de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit van Sarajevo.
 • GAIA werd medeoprichter en bestuurslid van de Wereldfederatie voor Dieren. Via deze federatie zullen dieren vertegenwoordigd zijn bij de grootste politieke instanties op globaal niveau (Verenigde Naties, Wereldbank,...).
 • Als groot voorstander van kweekvlees (echt vlees dat geproduceerd wordt op basis van dierlijke stamcellen, maar zonder dat dieren ervoor geslacht en intensief gekweekt moeten worden), lanceerde GAIA een studie over de impact van kweekvlees op het milieu, op de klimaatverandering en de dieren.
 • GAIA stelde een voorbeeld van arbeidsreglement voor bedrijven op dat de aanwezigheid en de omgang met honden op de werkvloer beter omkadert. GAIA gaf vervolgens ook het voorbeeld en opende haar kantoren voor trouwe viervoeters.
 • GAIA won met zijn Faux Gras® de GAIA, een 100% plantaardig en diervriendelijk alternatief voor de wrede foie gras, de internationale prijs ‘Best Meat Alternative’, uitgereikt door het Europese V-Label. 

2020

 • Arrest Hof van Justitie van de Europese Unie: Vlaams verbod onverdoofd slachten blijft behouden
 • Vlaamse regering keurt verbod op paardencarrousels goed
 • Domino's Pizza ondertekent de Better Chicken Commitment
 • Carrefour, Makro, Cora, Match, Colmar en Spar stoppen de verkoop van kangoeroevlees. Dankzij de acties van GAIA verkoopt geen enkele supermarkt nog kangoeroevlees.
 • Dogs & Friends mag nooit nog honden kweken
 • Het nieuwe Belgische burgerlijk wetboek erkent dat dieren wezens met gevoel zijn, die specifiek beschermd worden door de wetgeving inzake dierenwelzijn.
 • De Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg verklaart de klacht van de moslimorganisaties ongegrond. M.a.w.: het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren schendt de vrijheid van godsdienstbeleving niet.
 • Tussen 2017 en 2019 is de foie grasconsumptie gedaald met 28.000 kilo (GFK).
 • e5 en Paprika sluiten zich aan bij het programma 'Handelaars zonder bont'.
 • GAIA lanceert eigen 0800-nummer om vragen over (huis)dieren in tijden van corona te beantwoorden.
 • Kat Lee: Vonnis rechter: eis van FAVV over de volledige lijn ongegrond verklaard
 • GAIA en Cruelty Free Europe redden 80.527 dieren van chemische proeven
 • Geen paardencarrousels meer in Vlaanderen ten laatste tegen 2023
 • Vlaamse regering keurt besluit goed dat het verbiedt om te kweken met honden en katten die een erfelijke aandoening vertonen
 • Brusselse regering neemt in eerste lezing positieflijst reptielen aan

2019

 • Vlaams parlement keurt unaniem verbod op pelsdierkwekerijen en dwangvoederen goed
 • GAIA lanceert nieuwe campagne voor slachtvrij vlees of kweekvlees
 • Prada gaat bontvrij
 • Kamer keurt btw-verlaging op kattensterilisatie goed
 • Delhaize beëindigt de verkoop van kangoeroevlees na de lancering van de GAIA-campagne
 • GAIA lanceert een nieuwe campagne over kweekvlees
 • Aosta zet zich in voor het welzijn van kippen
 • Best Western maakt een einde aan kooieieren in zijn producten
 • Aosta en Albert Heijn schorten de aankoop van Latijns-Amerikaans paardenvlees op
 • KFC ondertekent de Better Chicken Commitment
 • Furla gaat bontvrij
 • Le Pain Quotidien ondertekent de Better Chicken Commitment
 • Wyndham Hotels & Resorts engageert zich om kooieivrij te gaan
 • Het Europees burgerinitiatief "Stop de kooien" heeft meer dan 1,5 miljoen handtekeningen verzameld , waarvan 90.313 in België
 • Continental Foods ondertekent de Better Chicken Commitment
 • Brigitte Bardot ontvangt de GAIA Lifetime Achievement Award
 • GAIA reikt een postuum award uit aan Willem van Eelen, uitvinder van kweekvlees
 • GAIA lanceert een applicatie
 • FAVV moet 8900 euro betalen aan GAIA (pop-up slachthuizen)

2008

 • Center Parcs beslist om begin 2009 over te schakelen op varkensvlees van ongecastreerde biggen in al zijn parken in België en Nederland
 • De federale regering keurt een verbod goed op dierproeven voor tabak
 • In de nasleep van GAIA's rapport 'Leven dierentuinen in België de wet na?' start de bevoegde overheid een onderzoek. De Antwerpse Zoo nodigt GAIA uit om 'samen de situatie te evalueren' en Aviflora verbetert de leefomstandigheden van de dieren
 • 1.200 actievoerders uit alle uithoeken van Europa komen naar de manifestatie die GAIA mee organiseert. De manifestanten voeren actie aan de Europese Commissie voor een Europees handelsverbod op zeehondenproducten
 • Een verbod op de jacht op katten wordt gestemd in Vlaanderen en treedt in voege in 2011. GAIA lanceerde een campagne en haalde daarmee 175.000 handtekeningen op
 • Alle Belgische supermarkten engageren zich om geen kooieieren meer te verkopen: Carrefour, Match, Cora, Champion, Intermarché en Prima gaan Makro, Colruyt, Delhaize, Aldi en Lidl achterna
 • De 19 Brusselse gemeenten kunnen een gewestelijke subsidie tot 4.000 euro per jaar ontvangen als ze een sterilisatiecampagne voor zwerfkatten op poten zetten
 • Sluiting van de paarden- en (klein)veemarkt van Anderlecht
GAIA 2008

2007

 • In navolging van het Belgische verbod keurt het Europees Parlement een verbod goed op de handel in honden- en kattenbont
 • De wet op het dierenwelzijn wordt aangepast. Zeer bedenkelijke rechterlijke uitspraken zoals de schandelijke vrijspraak van de veebeulen van Anderlecht zijn niet meer mogelijk. Ook een verbod op seks met dieren wordt uitdrukkelijk opgenomen in de dierenwelzijnswet, nadat een hondenverkrachter die GAIA had aangeklaagd werd vrijgesproken
 • België wordt het eerste land in de EU met een handelsverbod op zeehondenbont en bijproducten

2006

 • De handel in honden- en kattenbont en afgeleide producten wordt verboden
 • Supermarktketens Makro, Colruyt en Delhaize verkopen enkel nog scharreleieren
GAIA 2006

2005

 • Voor circusdieren gelden vanaf nu dezelfde wettelijke minimumnormen als voor dieren in dierentuinen

2004

 • Zeven veehandelaars die vervolgd werden wegens zware inbreuken op de dierenwelzijnswet op de veemarkt van Ciney worden veroordeeld tot gevangenisstraffen en geldboetes
 • De invoer van honden- en kattenpelzen en producten van zeehondenbont wordt aan banden gelegd
GAIA 2004

2003

 • In het regeerakkoord van de federale regering wordt een paragraaf opgenomen over het beleid inzake dierenwelzijn: maatregelen uit andere landen die de dieren ten goede komen, moeten door ons land overgenomen worden

2001

 • Er komt een verbod op de volgende verminkingen: het couperen van de oren bij honden, het ontklauwen bij katten en de staartamputatie bij trekpaarden
 • De uiteindelijke zoogdierenlijst met 42 soorten die nog mogen gehouden worden, is een feit
 • De Europese richtlijn die het gebruik van zeugenboxen vanaf 2013 verbiedt in de hele EU wordt goedgekeurd
 • Na illegale tests op honden worden de verantwoordelijken van het Erasmusziekenhuis in Brussel veroordeeld wegens meerdere inbreuken op de wet
GAIA 2001

2000

 • De onthulling van verschrikkelijke wreedheden op de veemarkten van Ciney en Anderlecht

1999

 • Een nieuwe Europese richtlijn verbiedt het conventionele legbatterijen voor kippen vanaf 2012 in heel Europa
 • De dierentuinwet is van kracht. Deze wet legt de dierentuinen erkennings- en uitbatingsvoorwaarden op

1998

 • De Zoo van Zwartberg sluit de deuren. De dierentuinen van Terdonk en Wazoo in Sint-Niklaas volgen in 1999
 • Afschaffing van de paardenmarkt in Sint-Jans-Molenbeek

1997

 • Europees verbod op het houden van kalveren in kisten vanaf 2007
 • Wettelijk verbod op koersen met kamelen, struisvogels en ezels

1995

 • Wettelijk verbod op straatpaardenkoersen en het verhandelen van honden en katten op markten

GAIA sinds 1992

 • GAIA heeft ongetwijfeld de levens kunnen redden van talloze paarden die hebben deelgenomen aan Waregem Koerse, een van de belangrijkste hindernissenrennen in België. Dankzij onze tussenkomsten werden er immers veel verbeteringen aangebracht aan het parcours, om de hindernissen minder gevaarlijk te maken voor de dieren.
 • GAIA heeft ook de omstandigheden sterk kunnen verbeteren voor de dieren op de paarden- en veejaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem. De manier waarop de dieren er nu geladen, gelost, verkocht en verzorgd worden, is er sterk op vooruitgegaan. De jaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem is de grootste in zijn soort in België en zeker ook een van de grootste in Europa.