GAIA en Animaux en Péril: minder honden en katten in asielen bemoedigend, maar onvoldoende - meer maatregelen zijn noodzakelijk

GAIA en Animaux en Péril: minder honden en katten in asielen bemoedigend, maar onvoldoende - meer maatregelen zijn noodzakelijk

GAIA informeert
09 juni 2011

"Bemoedigend": zo reageren de dierenrechtenorganisatie GAIA en Animaux en Péril, een van de grootste dierenasielen van het land, op de daling van het aantal honden en katten die, vergeleken met het jaar voordien, in 2010 belandden in 90 asielen (27465 honden = -4881 en 32 346 = - 3631). Maar de euthanasiecijfers, 3558 honden en 10.536 katten die vorig jaar noodgedwongen een spuitje kregen, blijven dramatisch. GAIA en Animaux en Péril pleiten dan ook voor noodzakelijke maatregelen.

Om het euthanaseren van duizenden ongewenste en gedumpte katten te voorkomen en de overpopulatie zwerf- en verwilderde katten dierwaardig in te dijken, hameren GAIA en Animaux en Péril, net als minister voor Dierenwelzijn Onkelinx, op het cruciale belang van het kattenactieplan van de FOD Volksgezondheid. Dat plan voorziet, gespreid over een aantal jaren, in de verplichte sterilisatie of castratie van alle asielkatten, verhandelde raskatten en huiskatten (dit laatste vanaf 2016). "Absoluut noodzakelijke maatregelen, waarvoor de representatieve dierenbeschermingsverenigingen al jaren vragende partij zijn," zeggen GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en directeur Jean-Marc Montegnies van Animaux en Péril. Het alternatief, massale euthanasie, is onaanvaardbaar.

Broodfok aan banden leggen

Om het dumpen van honden in asielen verder terug te dringen, moeten er veel strengere wettelijke maatregelen komen, die de grootschalige, intensieve hondenkweek aan banden leggen. Die zogenaamde broodfok smeert argeloze kopers aan de lopende band onzorgvuldig gekweekte en ongesocialiseerde pups aan, die, eens volwassen, als onhandelbare probleemhonden in de asielen belanden. Ook zou gelijk welke fokker niet om het even welk ras meer mogen fokken.

Effect van de wet

De daling van de hondenverkoop in 2010 (6162 minder - officieel geregistreerde -pups verkocht vergeleken met 2009) is het hondenwelzijn ongetwijfeld ten goede gekomen. Het verbod op de verkoop van honden en katten in klassieke dierenwinkels (in werking sinds 2009) tegen impulsaankopen heeft wellicht al drempelverhogend gewerkt en dat is een goede zaak. Het effect van die wetgeving op het aantal gedumpte asielhonden zal evenwel pas over een paar jaar duidelijker worden, aangezien de meeste, in het asiel achtergelaten honden tussen 2 en 4 à 5 jaar oud zijn.

Bijsturen

Dit gezegd zijnde, moeten sommige bepalingen van de uitvoeringsbesluiten dringend herzien worden, want ze hollen het winkelverkoopverbod uit. Een nieuwe categorie van handelaars/fokkers hoeft nu slechts een minimum aantal pups te verhandelen uit eigen kweek. Het gros van hun verhandelde pups mogen ze van andere kwekerijen afnemen. Om in overeenstemming te zijn met het verbod op de winkelverkoop moet dat omgekeerd zijn. Dergelijke handelaars/fokkers functioneren in de praktijk als veredelde winkels die alleen honden en katten verkopen.

Zwart circuit

De erkenning van zogenaamde occasionele kwekers, die tot twee nesten per jaar kweken, is nog altijd niet geregeld in weerwil van de wet, klagen GAIA en Animaux en Péril aan. Al wie honden (of katten) kweekt, moet erkend zijn, bepaalt de wet. Precies om vat te krijgen op een welig tierend zwart circuit van niet geregistreerde pups, die ook in asielen terechtkomen.

Kleine rassen boven grote

De daling van het aantal gedumpte asielhonden heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat mensen sinds enkele jaren kleine (ras)honden als chiwawa's, Jack Russels, Maltezer hondjes, ...) verkiezen boven grote rassen. Grote rassen worden veel minder verkocht dan enkele jaren geleden. En grote honden lopen meer risico in het asiel te belanden dan kleine.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.