Overpopulatie zwerf- en gedumpte katten

Overpopulatie zwerf- en gedumpte katten

GAIA informeert
28 augustus 2014

De invoering van de tweede fase van het kattenplan vanaf 1 september - particulieren zijn wettelijk verplicht de katten die zij weggeven of verkopen te laten steriliseren of castreren - moet zo snel mogelijk gevolgd worden door de derde en laatste fase van het kattenplan: de verplichte sterilisatie van alle huiskatten. Daar dringt de dierenrechtenorganisatie GAIA op aan. "Want de problemen moeten bij de wortel aangepakt worden", onderstreept GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

"De positieve effecten van het kattenplan zullen zich pas beginnen te uiten wanneer mensen die een kattin of kater houden, verplicht zullen worden om ook de ouderdieren onvruchtbaar ter laten worden", verduidelijkt de GAIA-voorzitter.

Spuitje

De verplichte sterilisatie of castratie van de huiskatten en niet enkel van wie katten weggeeft of verkoopt, is een absoluut noodzakelijke maatregel om de massale dumping van kittens in de asielen in te dijken en de voortdurende toestroom aan zwerfkatten tegen te gaan. Al vele jaren worden jaarlijks meer dan 30000 katten in de asielen gedumpt door mensen die huiskatten niet onvruchtbaar laten maken. Dertig tot veertig procent krijgt een spuitje. Jaarlijks komen er duizenden zwerfkatten bij, die voortkomen van niet gesteriliseerde huiskatten.

Combinatie maatregelen

Katten kweken als konijnen. 1 + 1 = 6 bij katten en dat 2 tot 3 x/jaar. Om de overpopulatie in de natuur, op straat of in de asielen gedumpte katten tot een beheersbaar en ethisch verantwoord niveau terug te brengen, moet een combinatie maatregelen getroffen worden: verplichte sterilisatie en castratie van huiskatten, lokale en regionale zwerfkattensterilisatiecampagnes en informatie- en sensibiliseringscampagnes.

Overlast

Wie echt van katten houdt, laat ze onvruchtbaar maken. Kattensterilisatie is een zorgplicht én een burgerplicht, want zwerfkatten brengen ook een hoop overlast mee (krolse en vechtende katers, houden mensen uit hun slaap en krabben vuilniszakken kapot). Teveel katten vormen bovendien een bedreiging voor het vogelbestand, want katten jagen op vogels. Vechtende zwerfkatten verspreiden besmettelijke ziekten onder de dieren en leiden vaak een weinig benijdenswaardig bestaan vol ontberingen.

Conclusies

Dit alles gezegd zijnde, is GAIA verbolgen over de reactie van bepaalde dierenartsen, die zich om allerlei fantasierijke redenen kanten tegen het kattenplan, dat tot stand kwam na advies van de federale Raad voor Dierenwelzijn op basis van de conclusies van een werkgroep, die zich twee jaar boog over de hele problematiek en dus niet over één nacht ijs is gegaan. Vreemd genoeg blijkt de massale dumping en euthanasie van katten in asielen, voor deze dierenartsen geen probleem, evenmin als het grotere risico op baarmoederontstekingen en baarmoederkanker bij niet gesteriliseerde kattinnen.

Kostprijs

Wat de kostprijs betreft, zijn het wel degelijk de dierenartsen, die de prijs, die vrij is, bepalen. Zou het kunnen dat sommigen het kattenplan niet zien zitten omdat ze zelf zonder erkenning als kweker en bij wijze van bijverdienste katten kweken? Ten slotte dit: degelijk functionerende asielen hebben uiteraard geen problemen met de katten, die ze laten adopteren, vooraf te laten steriliseren. Logisch, want voor elke niet gesteriliseerde, geadopteerde kat, komt een veelvoud nakomelingen weer binnen, ongewenste dieren, die dan een spuitje moeten krijgen omdat niemand ze wil.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.