Image
Banner with cat
Brussel, 16 mei 2024 – Enkele weken voor de verkiezingen onthult GAIA de resultaten van een nieuwe enquête samen met de lancering van een nieuwe website: www.kiezenvoordieren.be ​ Op dit platform kunnen kiezers onder meer een gedetailleerd overzicht van de standpunten van de politieke partijen met betrekking tot dierenwelzijn raadplegen.
16 mei 2024

Eén op vier kiezers houdt rekening met dierenwelzijn bij het stemmen

De Ipsos-enquête, die in april 2024 op verzoek van GAIA werd uitgevoerd, toont aan dat de gemiddelde Belg redelijk veel belang hecht aan de bescherming van dieren:

  • Negen op tien Belgen vinden dat dierenwelzijn deel uitmaakt van de belangrijke maatschappelijke kwesties (83% van de Vlamingen, 86% van de Brusselaars).
  • Negen op tien Belgen zijn van mening dat politieke partijen maatregelen moeten steunen om het dierenwelzijn te bevorderen (89% van de Vlamingen, 89% van de Brusselaars).
  • Een kwart van de Belgen (18% van de Vlamingen, 26% van de Brusselaars - 1 op 5 indien enkel gerekend voor Vlaanderen en Brussel) zou voor een andere partij stemmen indien hun voorkeurspartij geen rekening houdt met de maatregelen inzake dierenwelzijn, die zij belangrijk achten.
  • Eén Belg op vier houdt rekening met dierenwelzijn bij het stemmen op een politieke partij of kandidaat. Dit betekent dat de kiezer dierenwelzijn hoger in het vaandel draagt dan buitenlands beleid, gelijke kansen en institutionele hervormingen.
Ipsos enquete 2024
Ipsos

Daarnaast geeft de enquête ook aan welke drie maatregelen de Belgen – verspreid over alle overheidsniveaus – het nauwst aan het hart liggen:

  1. Betere leefomstandigheden voor vleeskippen in pluimveehouderijen (93%);
  2. Komaf maken met de broodfok en de invoer van pups uit Oost-Europa (93%);
  3. Een verbod op de verkoop van producten die voortkomen uit dierenleed (92%).
Ipsos

Tot slot blijkt uit de enquête dat acht op de tien Brusselaars (80%) voorstander zijn van een verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Gewest.

Ipsos

Bevraging van de politieke partijen

Welk belang hechten de verschillende politieke partijen aan dierenwelzijn? Wat is hun standpunt over de intensieve huisvesting van landbouwdieren in kooisystemen, de intensieve kweek van vleeskippen, kuikendoden en het castreren van biggen? 

GAIA stuurde de partijvoorzitters onlangs een uitgebreide vragenlijst met 88 vragen, waarin werd gepeild naar hun standpunten met betrekking tot dierenwelzijn op regionaal, federaal en Europees niveau. Het doel van deze bevraging is om de burgers een beter inzicht te geven over welke partijen zich al dan niet inzetten voor dierenwelzijn. Alle antwoorden kunnen vanaf vandaag worden geraadpleegd op www.kiezenvoordieren.be.

Uit onze bevraging bleek dat bepaalde maatregelen gesteund worden door alle politieke partijen (behalve cd&v, die niet is ingegaan op onze uitnodiging om de vragenlijst in te vullen). Hiertoe behoren onder andere een verbod op het kuikendoden en het opstellen van een strategie ter vermindering van dierproeven op Vlaams niveau.

Daarnaast bleek ook dat alle partijen met uitzondering van PVDA-PTB en de PS (Parti Socialiste) voorstander zijn van een verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ​ ​

Een belangrijk informatiekanaal voor de Belgische kiezers

Op de website www.kiezenvoordieren.be zullen kiezers de volgende informatie kunnen vinden:

  • De standpunten van verschillende politieke partijen in verband met belangrijke kwesties rond dierenwelzijn;
  • Het memorandum dat GAIA opstelde voor de verkiezingen van 2024, waarin alle prioriteiten betreffende dierenwelzijn voor de komende legislatuur worden opgelijst;
  • De standpunten van individuele verkiezingskandidaten over verschillende belangrijke thema’s.

Ook het eindrapport, dat GAIA voor de drie ministers van Dierenwelzijn opmaakte zal vanaf 22 mei 2024 beschikbaar zijn op de website. Zij zullen van GAIA een score op twintig krijgen, die gebaseerd is op hun verwezenlijkingen ten voordele van het dierenwelzijn tijdens de legislatuur 2019-2024.​ ​

Nationale campagne vraagt kiezers rekening te houden met de dieren in het stemhokje

In de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni 2024 lanceert GAIA op donderdag 16 mei een nationale campagne, die de kiezers aanspoort om rekening te houden met dierenwelzijn bij het uitbrengen van hun stem.

Tien door artificiële intelligentie gecreëerde dieren spelen de hoofdrol in deze nieuwe campagne. De dierlijke politici zullen hun boodschap verspreiden via duizenden posters in horecazaken, verschillende sociale media-kanalen en meerdere grote nationale televisie- en radiozenders. Ook de 80.000 leden van de dierenrechtenorganisatie ontvingen een poster en werden gevraagd de stem van de dierlijke politici mee uit te dragen.

De verkiezingen van 9 juni zijn erg belangrijk voor een organisatie als GAIA. Door de kiezers aan te sporen om op partijen en kandidaten te stemmen, die opkomen voor het dierenwelzijn, hoopt GAIA dat het welzijn van dieren er tijdens de volgende legislatuur flink op vooruit zal gaan. Er is nog heel wat werk aan de winkel, zeker wat het dierenleed in de broodfok en in de intensieve (pluim)veehouderij betreft.

Michel Vandenbosch
GAIA-voorzitter

Raadpleeg de resultaten van de Ipsos-enquêtes “Verkiezingen 2024 – Vlaanderen", “Verkiezingen 2024 – Brussel” en "Verkiezingen 2024 - Wallonië" (in het Frans).

Standpunten van de Nederlandstalige partijen:

Political parties's stances on animal welfare