Vlaamse regering verplicht kattensterilisatie

Vlaamse regering verplicht kattensterilisatie

Evenement
23 december 2017

"Lang verwachte maatregel noodzaak om duizenden 'wegwerpkatten' te redden van dumping in asielen"

"De beslissing van de Vlaamse regering om de sterilisatie en castratie van alle nieuw geboren katten en alle na 2014 geboren katten (deze laatsten uiterlijk tegen 2020) te verplichten, getuigt van de wil om het hardnekkige fenomeen van de 'wegwerpkatten' op de ethisch meest verantwoorde manier op te lossen", juicht GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch de maatregel toe. "GAIA is de Vlaamse regering, die het voorstel van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts goedkeurde, dan ook erkentelijk. Verplichte sterilisatie is noodzakelijk om duizenden ongewenste kattenlevens, die anders gedumpt worden in asielen preventief te redden. Omdat asielen overspoeld worden met ongewenste kittens waar niemand blijf mee weet en er veel minder katten geadopteerd worden dan er binnenkomen, krijgt een groot deel noodgedwongen een spuitje. Dat gebeurt ook omwille van het hoge besmettingsrisico: de kittens zijn nl. zeer kwetsbaar en gevoelig voor besmettelijke virusziekten, die zich zeer snel verspreiden.

Kraan moet dicht

Door sterilisatie te verplichten, wordt tevens het probleem van de voortdurende stroom zwerfkatten omdat mensen hun katten niet onvruchtbaar laten maken, en die voor allerlei overlast zorgen, bij de wortel aangepakt. Katten kweken nl. als konijnen. De kraan wordt nu eindelijk dichtgedraaid. De Vlaamse regering legt bovendien de steden en gemeenten die kampen met een overpopulatie zwerfkatten op om een sterilisatiebeleid terzake te voeren. "Hier hebben ook alle dierenasielen en terreinwerkers jarenlang voor geijverd. Kattensterilisatie wordt een dierenzorg- en burgerplicht in Vlaanderen, en dat is bijzonder goed nieuws voor het welzijn en de gezondheid van de katten in Vlaanderen", besluit Michel Vandenbosch.

Jarenlange campagne

GAIA voert al jaren campagne voor verplichte kattensterilisatie, die volgend jaar in het Brussels Gewest van kracht wordt en in Wallonië reeds van kracht is. "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de huiskat uitsterft". "De bedoeling is dat er op termijn evenveel asielkatten geadopteerd worden dan er in asielen terechtkomen en dat de voortdurende toevloed zwerfkatten geleidelijk wordt ingedijkt."

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.