GAIA verwelkomt kattenactieplan FOD volksgezondheid

GAIA verwelkomt kattenactieplan FOD volksgezondheid

GAIA informeert
18 augustus 2010

GAIA, dat vandaag zijn zomertournee in 10 steden voor de verplichte sterilisatie en castratie van huiskatten, beëindigt in Brussel, verwelkomt het kattenactieplan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dat gefaseerde meerjarenplan voorziet vanaf 2016 een verplichte sterilisatie en castratie van elke kat geboren na 1 januari 2011.

"Niet enkel GAIA, maar alle asielen, zijn al jaren vragende partij voor een dergelijke maatregel. De toestand is immers dramatisch geworden", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Ook een van de grootste dierenasielen van het land, Animaux en Péril, schaart zich volmondig achter het actieplan. "We willen wel nog overleggen over de praktische details van de uitvoering", voegt Michel Vandenbosch eraan toe. "Zo gaat een en ander best gepaard met een grootschalige voorlichtingscampagne, en pleiten we voor maatregelen om sterilisatie financieel aantrekkelijker te maken."

Verplichte sterilisatie noodzakelijk

Verplichte sterilisatie en castratie van huiskatten is absoluut noodzakelijk om de stijgende overpopulatie ongewenste katten op een diervriendelijke wijze tegen te gaan en in te dijken. Gebeurt dat niet, dan blijven de asielen overvol lopen met volwassen huis- en zwerfkatten en kittens, die massaal gedumpt worden. De toestand is dramatisch geworden. In 2009 kwamen bijna 37.000 katten, waaronder meer dan 24.000 zwerfkatten, in het asiel terecht. Dat is een stijging met 2000 katten vergeleken met het jaar daarvoor. Vier op de tien asielkatten krijgen een spuitje omdat niemand deze katten wil en er steeds maar bijkomen omdat veel te weinig mensen hun huiskatten onvruchtbaar laten maken. Zijn huiskat(ten) onvruchtbaar laten maken moet als een zorg- én burgerplicht begrepen worden, in het belang van de dieren, die men anders massaal zal blijven dumpen, afmaken, afschieten, of verdrinken. Maar ook in het belang van de mensen, die men niet met ongewenste zwerfkatten, die van huiskatten voortkomen en elkaar besmetten met ongeneeslijke ziekten, mag blijven opzadelen. Ook de overlast die de aanwezigheid van zwerfkatten teweegbrengt, b.v. van krolse katers, die mensen uit hun slaap houden door hun gekrijs, kan men op die manier terugdringen.

Katten zullen niet uitsterven

Men moet niet denken dat verplichte sterilisatie er zal toe leiden dat er op termijn geen katten meer zullen zijn. Er zullen steeds katten in de asielen terechtkomen, maar veel minder. Dat zullen dieren zijn, die in beslag genomen zijn, of van mensen die hun kat om allerlei redenen niet meer kunnen houden en geen andere opvang vinden dan het asiel. Ook zal men bij fokkers (voor raskatten) terechtkunnen.

Goede redenen

Om al die goede redenen staat GAIA achter het meerjarenplan van de overheid in 6 fasen (sterilisatie en castratie van katten in asielen, erkende fokkers en particulieren, ...).

Voorlichting

GAIA vindt wel dat de uitvoering van het kattenactieplan gepaard moet gaan met een grootschalige voorlichtingscampagne om de mensen de noodzaak ervan te doen inzien.

Sterilisatie goedkoper maken

Bovendien moeten de diverse overheden (federale, regionale, provinciale en locale niveau) de koppen bij mekaar steken om kattensterilisatie en –castratie financieel aantrekkelijker te maken.

Fonds voor asielen

Een fonds dat moet voorzien in een financiële tegemoetkoming aan de asielen, die vanaf 2012 vooraf ter adoptie aangeboden katten moeten steriliseren of castreren, zou zeker ook welkom zijn.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.