Jouw stem is belangrijk om een bontvrij Europa te verwezenlijken

Dieren in bontkwekerijen leven opgesloten in kleine kale kooien en lijden er vreselijk. Zelfverminking, geïnfecteerde wonden, ontbrekende ledematen en kannibalisme liggen op de loer. Het fokken van deze dieren is in strijd met het meest fundamentele basisbegrip van dierenwelzijn.

Daarom komen we in actie. GAIA en het Europees Burgerinitiatief ‘Fur Free Europe’ roepen de EU op om:

  • Bontkwekerijen te verbieden
  • De verkoop van bontproducten afkomstig van bontkwekerijen op de Europese markt te verbieden

We hebben jouw stem nodig. Onderteken daarom mee de petitie. Jij maakt mee het verschil. In België moeten we minstens 50.000 gevalideerde handtekeningen verzamelen (in heel Europa 1 miljoen). Vervolgens is de Europese Commissie verplicht om te reageren en actie te ondernemen.

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is van het grootste belang voor ons. Alle data blijven confidentieel en worden alleen gebruikt voor het valideren van de handtekeningen.

Waarom bont op de Europese markt verbieden?

Renard

ONETHISCH

Aan de complexe gedragsbehoeften van wilde dieren die voor bont worden gefokt, zoals vossen en nertsen, kan in bontkwekerijen niet worden voldaan. Dieren houden in kleine kooien en ze alleen of hoofdzakelijk doden voor de waarde van hun pels kan evenmin worden gelegitimeerd voor gedomesticeerde soorten zoals konijnen en chinchilla’s. Dieren fokken voor hun pels is onethisch, waar het ook gebeurt, en daarom pleiten we voor een verbod op de verkoop van bont uit een intensieve bontproductie.

Renard

ONVEILIG

Bontkwekerijen vormen een risico voor de gezondheid van dier én mens. Tijdens de COVID-19-pandemie werden honderden nertsenfokkerijen getroffen door het coronavirus en werden er nieuwe varianten van het SARS-CoV-2-virus gevonden die van dier op mens zijn overgedragen.

Vos

ONVERANTWOORD

Bontkwekerijen hebben een aanzienlijke impact op het milieu en zijn een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit. De Amerikaanse nerts die uit een bontkwekerijen ontsnapte, is nu wijdverspreid over heel Europa, wat aanzienlijke nadelige gevolgen heeft gehad voor de inheemse wilde dieren. Bij het bewerken en verven van bont worden daarnaast giftige chemische stoffen gebruikt. Deze chemische bewerking staat in de top vijf van de meest vervuilende industrieën als het aankomt op bodemvervuiling door giftige metalen.

Wat is een Europees burgerinitiatief?

GAIA ondersteunt het Europees burgerinitiatief ‘Fur Free Europe’. Een burgerinitiatief is een unieke en doeltreffende manier voor EU-burgers om hun toekomst mede vorm te geven door de Europese Commissie op te roepen nieuwe wetten in te stellen.

Een Europees burgerinitiatief is niet zomaar een petitie. Zodra een initiatief 1 miljoen gevalideerde handtekeningen heeft bereikt, is de Europese Commissie verplicht om te reageren en actie te ondernemen.

Om dit mogelijk te maken vereist het initiatief dat burgers persoonsgegevens verstrekken om hun steun te valideren. GAIA verzekert u dat uw informatie alleen wordt gebruikt voor de ondersteuning van dit initiatief en niet voor andere doeleinden. GAIA en Fur Free Europe volgen alle wettelijke vereisten, GDPR-regels en overige regels voor gegevensbescherming.

Om dit mogelijk te maken vereist het initiatief dat burgers persoonsgegevens verstrekken om hun steun te valideren. GAIA verzekert u dat uw informatie alleen wordt gebruikt voor de ondersteuning van dit initiatief en niet voor andere doeleinden. GAIA en Fur Free Europe volgen alle wettelijke vereisten, GDPR-regels en overige regels voor gegevensbescherming.

This block contains content that requires you to allow marketing cookies. Change cookie settings