GAIA zet volop in op een diervriendelijke toekomst door verschillende soorten gastlessen aan te bieden aan de leerlingen in de basisscholen en in het middelbaar onderwijs. 

Op een interactieve en ludieke manier laten we de kinderen nadenken over de mens-dierrelaties. Zo hebben we het onder meer over dieren als intelligente en voelende wezens, verplichte kattensterillisatie, … 

Gastlessen Gaia

De gastlessen in de klas

In een taal op maat van kinderen en jongeren laten onze voorlichters de leerlingen op een interactieve en ludieke manier nadenken over de mens-dierrelaties (o.a. door educatief spel, filmpjes, geleide discussies, quiz) en ze voorzien hun van wetenschappelijke informatie (biologie, ethologie, wetgeving).

Het doel is om te komen tot een respectvolle en verantwoordelijke omgang met dieren, met ruimte voor verwondering en begrip. Wij bieden verscheidene onderwerpen aan:

  • Gezelschapsdieren in goed gezelschap: over het gedrag van en de zorg voor huisdieren, alsook de problematiek rond achtergelaten dieren en exotische dieren. Welke verantwoordelijkheden en plichten komen er kijken bij het houden van huisdieren? (1e-4e leerjaar)
  • Mensen en dieren: over de intellectuele en emotionele leefwereld van dieren, onze relatie met verschillende dieren in verschillende domeinen (vermaak, voedsel, natuurbeheer, gezelschap). (3e-6e leerjaar + secundair)
  • De mensheid voeden met respect: over dieren in de voedselketen: hoe worden ze gehuisvest, wat zijn de labels? Ethische en ecologische kwesties met betrekking tot het gebruik van dieren voor voedsel komen eveneens aan bod. Wat is onze invloed als consument en als burger? Over welke informatie beschikken we? (5e-6e leerjaar + secundair)
  • Hebben dieren rechten? Over de innerlijke leefwereld van dieren (bewustzijn, zintuigen, emoties). Waarop zijn de wetten die hen beschermen gebaseerd? Wat zijn dierenrechtenorganisaties? (secundair)
  • Evolutie, ecologie & natuurbeheer: wat doet het met een kip -een vogel die oorspronkelijk in de bossen vertoefde- wanneer ze in een kooi gehouden wordt? Wat is de relevantie van evolutie om het welzijn van verschillende dieren in onze hedendaagse maatschappij te beoordelen? En hoe kunnen we aan natuurbeheer doen met oog voor het individuele dier? (secundair)

Ik huldig de vastberaden maar altijd vreedzame strijd, kritisch en toch constructief, ludiek en tegelijkertijd educatief. Die eer komt vooral GAIA toe, dat ik feliciteer met het initiatief om gastlessen te geven in de scholen. Het gaat om een initiatief dat minder bekend is bij het grote publiek, maar in mijn ogen is het even belangrijk als de informatie- en sensibiliseringscampagnes van GAIA.

Laurette Onkelinx
Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, bevoegd voor Dierenwelzijn, op 10 juni 2012

Bent u docent of lid van de raad van bestuur van een school? Als u geïnteresseerd bent in onze activiteiten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op 02 245 29 50 of via educatie@gaia.be . Of contacteer ons via ons contactformulier.

Als u een ouder of grootouder bent, kunt u er met de leraren van uw kinderen over praten.

Scholen aan het woord over de gastlessen

De presentatie was interactief en het onderwerp sprak de leerlingen zeker aan. Het was leerrijk, afwisselend en werd op het niveau van de kinderen gebracht. Dierenwelzijn is een actueel onderwerp en het is dan ook de taak van het onderwijs om kinderen hiermee in contact te brengen.

A. Caers
leerkracht VBS Rozenberg

Het is belangrijk om de leerlingen warm te maken om de rechten van dieren te respecteren en hier bewust naar te leven.

M. Remels
BS Hoevenzavel

Sensibilisering op kindermaat.

A. Stoffels
GO! Kameleon

Duidelijke presentatie die goed werd opgebouwd. Kinderen hebben er zeker iets van opgestoken, de juf ook!

E. Wouters
BS Ter Veste
Flyer Gaiakids
Document
PDF, 6.65mb
Gastlessen in het middelbaar
Document
PDF, 2.35mb
Gastlessen in de basisschool
Document
PDF, 662.17kb