Image
GAIA-kids
11 april 2022

Op 6 april stond GAIA op de onderwijsbeurs ‘Tools for schools’ in Kortrijk Xpo. Pedagogisch thema? ‘Doelgericht onderwijzen 2.0’. Leerkrachten en directies van het kleuter-, lager en secundair onderwijs konden er de visie en het educatief materiaal van GAIA ontdekken. Ben jij ook nieuwsgierig?

Het GAIA-educatieteam geeft gastlessen in zowel het lager als het secundair onderwijs. We bieden die lessen aan op maat van de kinderen en de jongeren, op een interactieve manier. We willen hen zélf aan het denken zetten over de verschillende thema’s die we aanreiken.

Kunnen we iets doen aan de overvolle dierenasielen? En wat met dolfinaria? Hoe ervaren dieren die, en hoe zouden we ons zelf voelen in die situatie? Wat voor leven leiden de dieren die we gebruiken voor consumptie? Dat er elke avond een stuk vlees op ons bord geserveerd wordt, is dat wel zo vanzelfsprekend als we denken? Stuk voor stuk vragen die tijdens onze gastlessen aan bod komen.

Iedere GAIA-les maken we eerst kennis met emoties en intelligentie bij dieren. Met de hele klas gaan we op onderzoek uit: welke emoties ervaren wij mensen, en welke emoties kunnen dieren ervaren? Ook de intelligentie van dieren brengen we samen in kaart: tot wat zijn dieren in staat? Misschien zijn we als mens toch niet zo superieur en kunnen we nog wel iets leren van de dieren?

Nadat we samen met de leerlingen ontdekken dat we in feite veel meer delen met de dieren dan we denken, ligt de klemtoon in het tweede deel van onze gastlessen op een paar specifieke, afgebakende thema’s.

Bij de jongsten wordt de focus vooral gelegd op hoe je goed voor een dier kan zorgen. Bij de oudere kinderen hebben we het dan weer over het leed dat de mens bewust of onbewust veroorzaakt bij dieren. Daar denken we dan kritisch over na en we proberen manieren te vinden om daar zelf in ons dagelijks leven iets aan te kunnen veranderen.

Feedback op ons werk

“De info komt meer binnen bij de leerlingen wanneer die wordt verteld door iemand die van GAIA zelf komt. Het laat een sterkere indruk na!” Sofie Baudelet, GBS De Pimpernel, Zemst-Laar.

Inschrijven voor onze gastlessen kan via www.gaiakids.be

GAIA-educatie zit sinds kort ook op Instagram: @gaia_educatie