Dus je voelt je zo lekker als een halfegepluimde volgekakte vleeskip, met doorgezakte kromme poten en een slecht hart in een plofkipkwekerij.” Herman Brusselmans , schrijver, dichter en columnist

‘Kiplekker’ moet dringend worden geschrapt uit ons woordenboek of er moet tenminste een nieuwe betekenis aan worden gegeven.

Een plofkip voelt zich alles behalve ‘kiplekker’
Plofkippen, ook vleeskippen of braadkuikens genoemd, worden speciaal gefokt om in slechts zes weken zo veel mogelijk vlees te produceren. Hun leven is hels.

Week 1 - 2

Oooh wat schattige kuikentjes

In België worden jaarlijks 300 miljoen kuikens vetgemest voor hun vlees. In de eerste weken zijn de kuikens nog klein en in de donkere loodsen — waar ze nooit het daglicht zien — hebben ze nog redelijk wat bewegingsruimte. Dat verandert snel….

Week 3

De kroniek van een gruwelijk aangekondigde dood

gewicht: veel te zwaar 3/4 van de kuikens heeft al moeilijkheden met lopen en heeft chronische pijn aan poten en gewrichten.

bewegingsruimte: beperkt Er zitten 16 à 21 opgroeiende plofkippen opeengepakt op 1m2.

ziekten: • buikzucht: 1 à 15 miljoen kuikens krijgen jaarlijks buikzucht. • bewegingsstoornissen: 50% van de kuikens heeft tibiale dyschondroplasie of misvorming van het kraakbeen. • Door hun gewicht zakken de dieren door hun poten en zitten ze te lang op het strooisel.

Week 4 - 5 - 6

Kiplekker zei u? Kipkreupel is meer gepast

gewicht: extreme obesitas door het zware lichaam ontstaat kreupelheid: — 25% (of jaarlijks 75 miljoen kuikens) kunnen zich zeer slecht voortbewegen. — 3,3% (of 9,9 miljoen kuikens per jaar) kunnen niet meer op hun poten staan.

bewegingsruimte: onbestaand Elke kip heeft een bewegingsruimte van een A4-pagina.

Ziekten

  • Brandwonden en voetzoolletsels: door het gewicht kruipen veel kippen met hun lichaam dicht op het vuile strooisel vol met eigen uitwerpselen, die op hun beurt weer zorgen

  • Voor een hoge concentratie aan amoniak. De bijtende ammoniak zorgt voor wonden:
— Borstblaren komen voor bij gemiddeld 6,5% of 19,5 miljoen kuikens per jaar. 
— Brandwonden bij tot 20% of 60 miljoen kuikens per jaar. — Voetzweren bij 8% of 24 miljoen kuikens per jaar.

  • Veel kippen bezwijken: Een deel van de kippen bezwijkt door aandoeningen aan hun hart, darmen en luchtwegen. Sommige kuikens vallen plots dood, het zogenaamde ‘sudden death syndrome’: ze zijn letterlijk doodgegroeid. Andere stikken als gevolg van buikzucht, omdat het vocht rond de organen het ademen uiteindelijk onmogelijk maakt.

Week + 6

Ze worden zo snel groot

Na zes weken is het kuikentje vetgemest tot een vleeshomp en zijn ze rijp voor het slachthuis. Tijdens het transport gaat het er hardhandig aan toe. Veel kippen lopen ontwrichte heupen, pootbreuken en bloedingen op. Bij 9 miljoen kippen worden jaarlijks klauwen of tenen afgerukt bij het afladen van de kratten uit de vrachtwagen.

Zo’n 850.000 dieren per jaar overleven de dodentocht niet (op Europees niveau zijn dat er tussen de 18 en de 35 miljoen). De dieren die wel levend aankomen, zijn volledig uitgeput, vaak gewond en heel angstig.

De laatste fase is het slachthuis . In de slachterij worden de kippen ondersteboven aan de poten opgehangen aan metalen slachthaken en bedwelmd met de kop in een bak water onder stroom. Sommige kippen zijn nog bij bewustzijn wanneer het automatische slachtmes hun keel bereikt. In de moderne slachterijen worden 8.000 tot 10.000 kippen per uur gedood, dat zijn er ongeveer 170 per minuut.

Resultaten

Dit zijn downloads

Het volledige onderzoeksrapport (Maart 2018)
Document
PDF, 1.13mb
Verslag Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de invloed van genetische selectie op het welzijn (2016)
Document
PDF, 391.65kb
Koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens
Document
PDF, 128.54kb
Richtlijn 98/58 / EG van de Raad inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren
Document
PDF, 59.3kb
The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers) (2000)
Document
PDF, 913.34kb
Recommendation concerning domestic fowl (Gallus gallus) adopted by the Standing Committee (28 November 1995)
Document
PDF, 119.43kb
Richtlijn 2007/43 / EG tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens
Document
PDF, 76.15kb

Enkele statistieken

In 2017 werden in België 300.501.659 kippen gekweekt. 252.771.689 van die kippen zijn afkomstig uit Vlaanderen en Brussel, 47.729.970 uit Wallonië. Ter vergelijking: in 2014 werden in de Europese Unie 7.002.647.000 kippen gekweekt voor hun vlees, wereldwijd was dat 44.774.000.000.

Vlaanderen is goed voor 87% van de Belgische kippenproductie met 511 landbouwbedrijven die meer dan 100 dieren tellen. Gemiddeld houdt één boerderij 50.850 dieren, terwijl dat in 2013 ‘slechts’ 37.500 kippen waren of 15 tot 23 kippen per m2. De biologische productie vertegenwoordigt slechts 0,1%. In Wallonië - die 13% van de Belgische kippenproductie vertegenwoordigt – werken 80 van de 271 landbouwbedrijven biologisch (6%), 20 werken dan weer met het zogenaamde ‘Qualité différenciée’. Een Waals vleeskippenbedrijf telt gemiddeld 16.916 kippen.

Snel groeien, jong sterven

Kiplekker

 

In de industriële pluimveehouderij worden snelgroeiende rassen gebruikt die veel vlees produceren in een mum van tijd. De kippen zijn een tweedegeneratie afstammeling van de Gallus gallus en werden genetisch geselecteerd omdat ze het meest winstgevend zijn. ‘Ross’ is het meest gebruikte kippenras in België. In de afgelopen 60 jaar is de groeisnelheid van vleeskuikens met 400% toegenomen (van 25g tot 100g per dag). Om hun zeer snelle groei te garanderen, volgen de dieren bovendien een specifiek dieet, rijk aan eiwitten.

Dat de kuikens zo snel moeten groeien, heeft natuurlijk nadelige effecten op hun welzijn en gezondheid. Botafwijkingen komen zeer vaak voor. Hun poten kunnen het extra zware gewicht van hun lichaam niet langer dragen. Veel kuikens lijden aan pijnlijke pootaandoeningen. Er wordt geschat dat 47% van de kippen in Vlaanderen kreupel loopt (141 miljoen kippen per jaar). Daarnaast veroorzaakt de versnelde groei van de kippen ook hartproblemen, buikzucht (vocht opgehoopt rond de organen) en het plotse doodsyndroom (kippen die plots doodvallen). Geschat wordt dat wereldwijd 0,34% tot 5% (tussen de 1 en de 15 miljoen kippen jaarlijks) van de gekweekte kippen lijdt onder buikzucht.

Overbevolking en plaatsgebrek

Kiplekker

Hun bewegingsproblemen worden ook erger naarmate de kippen aangroeien en steeds meer op elkaar gepakt zitten. In die overbevolkte loodsen ‘leven’ meestal tienduizenden dieren. Bij aankomst hebben de kuikens nog enigszins ruimte om te bewegen maar na verloop van tijd vullen hun te snel groeiende lichamen de volledige ruimte. Met 15 à 23 kippen per vierkante meter (één kip op één A4’tje) wordt bewegen steeds moeilijker en pijnlijker waardoor hun levenskwaliteit steeds achteruit gaat. Toegang krijgen tot water en voedsel wordt bijzonder moeilijk.

Ongezonde fokkerij

Kiplekker

Het strooistel wordt in de zes weken dat de vleeskuikens leven niet verschoond. Omdat de kippen – onder meer door kreupelheid en overbevolking – nog amper bewegen, liggen ze het grootste deel van hun tijd in hun eigen uitwerpselen. Dat contact met ammoniak veroorzaakt huidziekten, brandwonden en zweren. Die ammoniakdampen zijn ook een bron van ademhalingsproblemen wat de levensomstandigheden van de kippen opnieuw verslechtert.

Beroofd van hun natuurlijk gedraag

Kiplekker

In dergelijke industriële kweekomstandigheden is de vorming van natuurlijk samengestelde sociale groepen niet mogelijk. De dieren moeten leven in verstoorde pikordes.