Savecureltyfreecosmetics

Wij willen de Europese verordening inzake chemische stoffen hervormen. Help ons door het EBI te ondertekenen

In heel Europa gebruikt de wetenschap elk jaar miljoenen dieren voor proeven die vaak ernstig lijden veroorzaken. Toch maken die proeven hun grootste belofte maar zelden waar, namelijk mensen gezonder maken. Onder meer muizen, vissen, ratten, cavia's, konijnen, katten, honden en apen worden gebruikt.

Dit lijden moet stoppen – voor de dieren en voor een betere geneeskunde, een grotere productveiligheid en een betere bescherming van het milieu.

Wij willen dat humane, voor de mens relevante, proefdiervrije wetenschap correct wordt gefinancierd en volledig wordt benut.

Schaar u dus achter ons en onderteken het Europees Burgerinitiatief (EBI) dat de Europese Commissie oproept om:

1 - EEN CONCREET PLAN VOOR TE LEGGEN VOOR DE OVERGANG NAAR PROEFDIERVRIJE WETENSCHAP

2 - HET VERBOD OP DIERPROEVEN IN DE COSMETICASECTOR TE BESCHERMEN EN TE VERSTERKEN

3 - DE EU-VERORDENING INZAKE CHEMISCHE STOFFEN AAN TE PASSEN

Wij willen de Europese verordening inzake chemische stoffen hervormen. Help ons door het EBI te ondertekenen

 

Ressources

qa_cruelty_free_cosmetics_nl.pdf
Document
PDF, 83.44kb
Het gebruik van honden en katten bij dierproeven in België (2016)
Document
PDF, 3.66mb
Lapin

Het aantal dierproeven

Behoort u tot de 72% van de Europeanen die vinden dat Europa een concreet plan nodig heeft om een einde te maken aan dierproeven? Bedankt! Het aantal dierproeven is de afgelopen tien jaar zowat gelijk gebleven, ondanks de grote vooruitgang van de wetenschap en de beloftes van Europese beleidsmakers om dierproeven te vervangen. Op allerlei andere belangrijke beleidsdomeinen die de burgers na aan het hart liggen – zoals emissies – heeft de EU ambitieuze doelstellingen vastgelegd. Dieren hebben dat ook nodig. Wij willen af van experimenten op dieren stapsgewijz stop te zetten. Help ons door het EBI te ondertekenen.

Dacht u dat dierproeven voor cosmetica al verboden waren in de EU? Dierproeven voor cosmetica en hun ingrediënten werden in Europa verboden in 2009. Sinds 2013 is ook de verkoop van op dieren geteste cosmetica verboden. Wij hebben daar, samen met u en met leden van het Europees Parlement, hard voor gevochten. Maar ondanks dat verbod vraagt het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen nieuwe dierproeven voor ingrediënten, zelfs voor ingrediënten die uitsluitend worden gebruikt in cosmetica en ingrediënten die al heel lang als veilig gelden. Wij willen het verbod op dierproeven voor cosmetica beschermen en versterken. Help ons door het EBI te ondertekenen.

Wist u dat de nieuwe EU-strategie voor duurzame chemische stoffen kan leiden tot miljoenen extra dierproeven? De nieuwe strategie voor duurzame chemische stoffen omvat een herziening van de Europese wetgeving inzake chemische stoffen. Een milieu zonder giftige stoffen, dat is het doel. Maar dierproeven inzetten om meer te weten te komen over chemische stoffen, zal alleen maar leiden tot nog meer wrede dierproeven en onbetrouwbare resultaten die de menselijke gezondheid of ons milieu niet ten goede zullen komen. Wij willen de Europese verordening inzake chemische stoffen hervormen. Help ons door het EBI te ondertekenen.

GAIA werkt samen met Cruelty Free Europe, de European Coalition to End Animal Experiments, Eurogroup for Animals, HSI/Europe en PETA om een einde te maken aan dierproeven in de EU. Maar we hebben u en al uw medelevende vrienden hard nodig. Een Europees Burgerinitiatief (EBI) heeft namelijk meer dan een miljoen geldige handtekeningen nodig om te slagen. Een EBI laat de Europese Commissie zien dat burgers verandering willen. Het is een mechanisme waarmee mensen nieuwe wetgeving kunnen vragen. Bedankt om uw stem – en die van dieren in laboratoria – te laten horen!

Dierproeven

Zijn dierproeven in de cosmeticasector niet al verboden in de EU?

Al sinds 2009 is het in de EU verboden om cosmetica en hun ingrediënten te testen op dieren. In maart 2013 werd het ook verboden om nog cosmetica en ingrediënten die op dieren zijn getest te verkopen in de EU. Deze beslissingen – die opgenomen zijn in de Cosmeticaverordening – moesten voorkomen dat er dieren zouden blijven lijden bij de ontwikkeling of verkoop van cosmetica en hun ingrediënten. Een tweede doel was ervoor zorgen dat voortaan wetenschappelijke methoden zonder dierproeven zouden worden gebruikt om de veiligheid van de producten te verzekeren. Toch blijft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in het kader van de REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) nog steeds dierproeven eisen voor chemische stoffen in cosmetica. Het ECHA wordt daarbij gesteund door de Europese Commissie en door zijn eigen kamer van beroep. Dit beleid – dat men nu zelfs toepast op chemische stoffen die uitsluitend in cosmetica worden gebruikt – holt niet alleen de bestaande verboden uit, maar druist ook in tegen de bedoeling van de wetgevers die ze hebben uitgevaardigd. Die willen namelijk dat er geen dieren meer lijden en sterven bij de ontwikkeling van cosmetica. Het ECHA, de Europese Commissie en de kamer van beroep van het ECHA voeren in deze discussie aan dat dierproeven noodzakelijk zijn om de werknemers en ons leefmilieu te beschermen, omdat in de Cosmeticaverordening alleen de veiligheid van de consument aan bod komt. Dit standpunt maakt een kunstmatig onderscheid tussen consumenten en werknemers, heeft geen oog voor het feit dat veel van deze ingrediënten al gedurende lange tijd veilig worden gebruikt, schendt de wettelijke eis om waar mogelijk methoden zonder dierproeven te gebruiken en dwingt de regelgevende instanties voor de cosmeticasector om de resultaten van dierproeven te negeren omdat ze anders de verbodsbepalingen schenden.

Dierproeven

Wat is een Europees burgerinitiatief (EBI) en hoe zal dit helpen om de situatie te verbeteren?

Een EBI is een mechanisme waarmee Europese burgers de Europese Commissie kunnen oproepen om nieuwe wetgeving over een bepaald thema voor te stellen. De Commissie kan een initiatief pas in overweging nemen als hiervoor de handtekeningen van minstens één miljoen EU-burgers zijn verzameld. In tegenstelling tot een petitie richt een EBI zich rechtstreeks tot de Commissie en kan het leiden tot veranderingen in de Europese wetgeving. Dit EBI roept de Commissie dan ook op om het verbod op dierproeven voor cosmetica te beschermen en te versterken door ervoor te zorgen dat de veiligheid van cosmetica en hun ingrediënten voor consumenten, werknemers en het milieu alleen wordt beoordeeld met methoden zonder dierproeven. Het roept de Commissie ook op om bredere Europese verordeningen voor chemische stoffen aan te passen en ervoor te zorgen dat alle chemische stoffen worden beheerd zonder nieuwe eisen op het vlak van dierproeven toe te voegen. Daarnaast wil het EBI dat de Commissie de wetenschap in de EU moderniseert door zich te engageren voor een wetgevend voorstel dat een stappenplan opstelt om alle dierproeven in de EU geleidelijk aan stop te zetten. Door de overgang naar voor de mens relevante onderzoeken zonder tests op dieren in de EU te bevorderen, kan dit EBI elk jaar miljoenen dieren lijden en dood besparen en gelijktijdig de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu verbeteren.