Image
Witte
Vuurwerk tijdens de feestdagen heeft veel dierenleed veroorzaakt; veel gezelschapsdieren en andere dieren zijn in paniek geraakt door de effecten van het vuurwerk en zijn ontsnapt, gewond of, erger nog, gestorven. Diep verontwaardigd over de passiviteit van de federale overheid in deze zaak, heeft GAIA besloten juridische stappen te ondernemen tegen de overheid.
11 januari 2024

Hartverscheurend

Sinds 25 december heeft GAIA 33 meldingen ontvangen van dieren die ernstig getroffen waren door vuurwerk. Bij vijf van deze meldingen liepen dieren weg en bij elf meldingen was er sprake van sterfgevallen.

In een bericht aan GAIA beschreef een inwoonster van Genk dat haar haar kat geëuthanaseerd moest worden vanwege een hartstilstand, te wijten aan extreme stress die veroorzaakt werd door het eindejaarsvuurwerk. Er kwamen ook meldingen binnen van een gestorven geit (Kortrijk) en ezel (Roosdaal).

Een inwoonster van Gedinne hoe ze haar hond op 31 december 's avonds dood aantrof langs de kant van de weg, nadat hij uit haar tuin was ontsnapt in een poging om weg te komen van het vuurwerk.

Uiteraard is onze lijst met meldingen slechts een kleine staalkaart en lang niet compleet. Ook dierenasielen ontvangen verschillende meldingen van vermiste dieren.

Lijst met getuigenissen

Vuurwerk 23-24 getuigenissen
Document
PDF, 111.72kb

Aanhoudende passiviteit van de federale regering

Helaas blijft de federale regering inactief bij de vele tragedies die elk jaar door vuurwerk worden veroorzaakt. In februari 2023 besloot GAIA al om een ingebrekestelling te sturen naar minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).
​​
​In antwoord hierop deelde de minister van Economie GAIA mee dat er wetswijzigingen zouden worden doorgevoerd. Maar deze zouden beperkt blijven tot maatregelen die niet erg doeltreffend zijn, zoals het verbieden van de verkoop aan minderjarigen. We zijn dus nog ver verwijderd van een effectieve oplossing.

GAIA stapt naar de rechtbank

Aangezien deze ingebrekestelling duidelijk geen vruchten heeft afgeworpen, heeft GAIA besloten om de federale regering voor de rechter te dagen.

“Door de zaken op hun beloop te laten en geen effectieve actie te ondernemen, zijn de bevoegde ministers in feite medeplichtig aan al dit dierenleed. Wij beschouwen dit als schuldig verzuim", zegt Ann De Greef, directeur van GAIA. "De federale regering moet een wetgeving uitwerken om een einde te maken aan de rampspoed die zoveel dieren elk jaar meemaken tijdens de feestdagen."

Steeds meer gemeenten verbieden het afsteken van vuurwerk (zie onze eerdere bevraging) of laten het uitsluitend toe op voorwaarde dat de burgemeester toestemming geeft. Maar veel particulieren negeren dit verbod tijdens de feestdagen.

Verbod op gebruik en verkoop van vuurwerk noodzakelijk

Voor GAIA is het duidelijk dat zonder een federaal verbod op de verkoop van vuurwerk, particulieren ongestraft vuurwerk zullen blijven kopen en afsteken, waardoor vele dieren en mensen keer op keer aan ernstig gevaar worden blootgesteld.

Vuurwerk