Image
Deux chiens se cachant derrière un rideau
GAIA voert al jaren actief campagne voor een algemeen verbod op de verkoop en het gebruik van knalvuurwerk. Gezien de passieve houding van de federale regering heeft GAIA besloten om de Belgische gemeenten direct te contacteren met de vraag om knalvuurwerk te verbieden op hun grondgebied.
18 december 2023

De onverwachte, luide ontploffingen die worden veroorzaakt door traditioneel vuurwerk veroorzaken veel stress en gevaarlijke situaties voor zowel huisdieren als  wilde dieren. Elk jaar raken dieren in paniek, ze ontsnappen of raken gewond. Sommige dieren bezwijken zelfs onder de angst en worden later dood aangetroffen.

Ondoeltreffende wetgeving op federaal niveau

GAIA veroordeelt de passieve houding, die de Belgische Regering aanneemt ten opzichte van de tragedies die zich jaarlijks voltrekken op oudejaarsavond als gevolg van vuurwerk. Daarom stelden we in februari van dit jaar zowel de minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) alsook minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) in gebreke (zie volledig artikel). 

Met deze officiële ingebrekestelling wilden we hen op de verantwoordelijkheid wijzen, die ze in deze ernstige en dringende zaak dragen en hen aanmoedigen om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om toekomstige dramatische situaties te vermijden. 

Hierop liet de Belgische Regering GAIA weten dat er een nieuwe wetgeving zou worden opgesteld. Deze verbiedt enkel de verkoop van vuurwerk aan minderjarigen en vormt dus absoluut geen antwoord op onze vraag. De gevolgen van deze wetgeving blijven dan ook erg beperkt. 

GAIA vraagt de gemeenten om actie te ondernemen

GAIA en Vogelbescherming Vlaanderen hekelen de passieve houding van de Federale Overheid en besloot dus om zich aan de lokale overheden te wenden. Beide verenigingen stuurden samen een brief naar alle Belgische gemeenten, waarin ze aandrongen tot het nemen van de volgende maatregelen:

 

  • Een totaalverbod op het gebruik van vuurwerk door particulieren; 
  • In gemeenten, die de traditie van vuurwerk in stand willen houden, zou enkel zogenaamd “stil” vuurwerk mogen worden gebruikt door professionals; 
  • Een duidelijke en wijdverspreide communicatie naar de inwoners toe, waarin de genomen maatregelen en de te nemen voorzorgsmaatregelen voor dieren worden uitgelegd.

 

In de brief wordt er ook op gewezen dat de voor Dierenwelzijn verantwoordelijke Regionale Raden, waar onder meer wetenschappelijke deskundigen deel van uitmaken, de mening van GAIA over deze kwestie delen. De deskundigen vragen unaniem een verbod op het gebruik, bezit en de verkoop van vuurwerk door particulieren en raden daarnaast de gemeenten en andere overheidsinstanties af om traditionele vuurwerkshows te organiseren of toe te staan. 

 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) pleitte eveneens voor een volledig verbod op vuurwerk voor particulieren. Behalve het welzijn van dieren, haalde de vereniging ook de talrijke verwondingen, die mensen elk jaar oplopen bij het afsteken van vuurwerk, en de algemene overlast aan.

Op oudejaarsavond zal het in meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten verboden zijn om zelf vuurwerk af te steken. Een overzichtelijk plan van de gemeenten vindt u in dit artikel op vrt.be

2 op de 3 belgen voorstander verbod

Belgen aanvaarden het niet langer dat er jaarlijks slachtoffers vallen door luid, knallend vuurwerk.

 

Uit een representatieve steekproef, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ipsos in januari 2023, blijkt dat 2 op de 3 Belgen voor een verbod is op de verkoop van traditioneel vuurwerk (67 procent, bij de Vlamingen zelfs 71 procent). 

 

Slechts 1 op de 5 Belgen is tegen een verbod op de verkoop van traditioneel vuurwerk. Traditioneel vuurwerk werd in het onderzoek omschreven als vuurwerk dat luide knallen kan geven tot 170 decibel, even luid als straaljagers.

vuurwerkfilter

Enkele tips

Natuurlijk raadt GAIA particulieren sterk af om vuurwerk te gebruiken. We zetten hier enkele tips op een rijtje van hoe jij jouw dier(en) kan helpen wanneer er in de buurt vuurwerk wordt afgestoken:

 

  • Verzeker dat al uw huisdieren bij het vallen van de avond veilig binnen zijn.
  • Sluit de gordijnen en rolluiken, verlicht uw vertrekken en zet de radio of televisie aan om lawaai en lichtflitsen te verdoezelen.
  • Raadpleeg vooraf een dierenarts indien uw huisdier erg gevoelig is voor geluid. Geef uw huisdier nooit zomaar medicatie zonder dit te overleggen met de dierenarts: sommige medicijnen kunnen uw dier verdoven zonder de angst te verminderen. 
  • Zorg ervoor dat paarden, ezels, pony's en vee op stal blijven.
  • Zorg ervoor dat uw huisdier gechipt en geregistreerd is en een halsband draagt met zijn of haar naam erop. Dit maakt het veel gemakkelijker om uw huisdier terug te vinden mocht hij of zij weglopen.
  • U kunt uw huisdier geleidelijk aan vuurwerk laten wennen. Er zijn cd's met vuurwerkgeluiden te koop en soortgelijke audiobestanden zijn op het internet beschikbaar om te downloaden.
  • Troost uw huisdier niet overmatig (tenzij het in een staat van extreme paniek verkeert). Dit zou de angst net kunnen vergroten. Het beste is om zich natuurlijk te gedragen, alsof er niets aan de hand is.

Is uw huisdier in paniek geraakt, weggelopen of heeft het zich verwond door het nieuwjaarsvuurwerk? Laat het ons weten (mail naar info@gaia.be, met vermelding van uw gemeente en de details van het incident)!