Image
Brussel
22 oktober 2021

GAIA: Brusselse regering laat duizenden schapen en runderen lijden

Michel Vandenbosch: “Ik kan nu alleen maar hopen op de wijsheid van het parlement.”

GAIA vindt het een bijzonder spijtige zaak dat de Brusselse regering niet tot een akkoord kwam over het verbod op onverdoofd slachten. Het is zeer betreurenswaardig dat binnen de Brusselse regering sommigen blijven dwarsliggen en zich verzetten tegen hetgeen het Grondwettelijk Hof valideert als een gerechtvaardigde, proportionele en noodzakelijke maatregel: onverdoofd slachten verbieden om onnodig en vermijdbaar leed van duizenden schapen en runderen te voorkomen. GAIA betreurt de politieke lafheid van diegenen binnen de Brusselse regering die de hete aardappel doorschuiven en allerlei excuses verzinnen om toch maar niet zelf knopen te moeten doorhakken.

Wijsheid

Blijkbaar zal het parlement zich nu moeten buigen over de kwestie. GAIA hoopt dat het Brussels parlement, geïnspireerd door het arrest van het Grondwettelijk Hof, even veel wijsheid aan de dag zal leggen als het Vlaams en Waals parlement heeft voorgedaan. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “Zowel het Hof van Justitie van de EU als het Belgisch Grondwettelijk Hof hebben na het grondig afwegen van alle argumenten geconcludeerd dat de Vlaamse en Waalse verboden op onverdoofd slachten, zonder uitzondering voor religieuze slachtingen, het juiste evenwicht hebben gevonden tussen de godsdienstvrijheid en het belang van het dierenwelzijn. Ik kan alleen maar hopen dat de Brusselse parlementsleden in al hun wijsheid evenzeer tot het besluit zullen komen dat vrijheid van religie geen onnodige pijn en lijden van dieren kan noch mag rechtvaardigen.”

Brussel

Gerelateerde nieuwsitems