Image
Kennel bij broodfokker
GAIA: “We krijgen gelijk over hele lijn maar hadden op zwaardere straf gehoopt"
18 oktober 2023

Vandaag is het doek gevallen over de zaak “Puppyhouse”. Het Hof van Beroep van Antwerpen velde vandaag een arrest van maar liefst 84 pagina’s in de zaak die GAIA had aangespannen tegen de vennootschap en haar twee zaakvoerders, Mathieu Clerckx en Louisa Thees.

 

In eerste aanleg was de correctionele rechtbank nog overgegaan tot een vrijspraak voor feiten van dierenmishandeling. Het Hof hervormt deze beslissing en verklaart de burgerlijke partijstelling van VZW GAIA nu wél ontvankelijk en gegrond: de BVBA Puppyhouse moet in totaal 810 euro aan rechtsplegingsvergoedingen betalen aan GAIA en een morele schadevergoeding van 2 symbolische euro. Ook vier andere burgerlijke partijen - mensen die er een doodzieke pup kochten - krijgen een schadevergoeding. 

Op strafgebied werden volgende veroordelingen uitgesproken:

  • BVBA Puppyhouse: geldboete van 40.000 euro
  • BVBA Puppyhouse: 125.000 euro verbeurd verklaard
  • Louisa Thees: geldboete van 10.000 euro (of 90 dagen vervangende gevangenisstraf)
  • Louisa Thees: 25.000 euro verbeurd verklaard
  • Mathieu Clerckx: geldboete van 20.000 euro (of 90 dagen vervangende gevangenisstraf)
  • Mathieu Clerckx: 50.000 euro verbeurd verklaar

GAIA reageert met gemengde gevoelens.

We krijgen over de hele lijn gelijk”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Het Hof erkent dat de feiten – zoals het gooien van nog levende puppy’s in de container – ernstig en bewezen zijn, stelt rekening te houden met het verleden van zaakvoerder Clerckx (die onder andere ook al veroordeeld werd voor zedenfeiten) maar legt de dierenmishandelaars zoals het Hof hen zwart op wit noemt, geen celstraf noch een verbod op om nog dieren te houden. De dierenwelzijnswet van 1986  (de feiten waarvoor de beklaagden veroordeeld zijn, dateren van voor het Vlaams decreet dat onlangs gevalideerde werd door het Grondwettelijk Hof en celstraffen tot max 5 jaar en boetes tot max. 800.000 euro voorziet wegens dierenmishandeling) voorziet nochtans dat de rechtbank bovenop andere straffen (maximum 6 maanden gevangenisstraf en verdubbeling bij recidive) een verbod om nog langer dieren te houden, beperkt in de tijd of definitief, kan opleggen“ verduidelijkt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

GAIA betreurt dan ook zeer dat zo’n verbod niet werd opgelegd en de rechters de zaakvoerders laten doorgaan met hun wanpraktijken. “Wees maar zeker dat ze de mensen gegarandeerd zieke pups, ingevoerd uit  Oost-Europa, zullen blijven aansmeren,” besluit Michel Vandenbosch.

“Wees maar zeker dat ze de mensen gegarandeerd zieke pups, ingevoerd uit Oost-Europa, zullen blijven aansmeren,”

Michel Vandenbosch
Voorzitter, GAIA

De raadsman van GAIA, meester Anthony Godfroid, licht nog toe: “Het is juridisch een opsteker dat er nu wel een veroordeling is uitgesproken voor de feiten van dierenmishandeling. Het Hof stelt letterlijk dat in de BVBA Puppyhouse meermaals honden (en/of puppy’s) zijn omgekomen zonder noodzaak en dat verscheidene puppy’s niet de noodzakelijke (o.a. medische) zorgen hebben gekregen. Het was mijnheer Mathieu Clerckx die hiervoor verantwoordelijk was of rechtstreeks handelde (bijvoorbeeld door minstens éénmaal een op dat moment nog levende hond/puppy in een container achter te laten voor dood).”

 

Over de strafmaat stelt meester Godfroid: “Mijnheer Clerckx is veroordeeld omdat hij een nog levende puppy voor dood achter heeft gelaten in een container. Dit zijn zeer ernstige feiten, ik betreur dat het Hof geen verbod heeft opgelegd op het houden van dieren want dat is dé manier om de dieren te beschermen tegen individuen zoals mijnheer Clerckx.

Nieuwe strafbare feiten

In het arrest van vandaag heeft het Hof ook geen rekening gehouden met nieuwe strafbare feiten van dit jaar: zo vond er op 19 mei nog een dringende interventie plaats van de politie omdat toen opnieuw een puppy in de afvalcontainer was aangetroffen. Michel VANDENBOSCH laat weten: “Mathieu Clerckx is de laatste 6 jaar al twee keer definitief veroordeeld voor ernstige inbreuken tegen de dierenwelzijnswetgeving. In het arrest van vandaag staat letterlijk te lezen dat hij een dierenmishandelaar is. Nauwelijks 5 maanden geleden werd hij alweer betrapt met een puppy die hij in de vuilbak had gegooid. De enige manier om dergelijke mensen te stoppen is hen zo ver mogelijk van dieren weg te houden. Het Hof van Beroep had dat kunnen doen door hem een verbod op te leggen op het houden van dieren. Een gemiste kans.
 

Happy Doggy
Broodfok

Gerelateerde nieuwsitems