Image
Het geval van de malafide broodfokker uit Kasterlee, die de randjes van de wet afloopt
27 december 2023

GAIA voert al jaren strijd tegen de broodfok. Ook in 2023 is er heel wat gebeurd in onze strijd tegen broodfokker Hoeve Hoogland (ook gekend als “felicanis"). De eindejaarsperiode is dan ook een perfecte gelegenheid om terug te blikken naar de recente ontwikkelingen in dit complexe dossier. 

Klacht van GAIA leidt tot huiszoeking

Maar laten we eerst even terugkeren naar 2022. Op 24 oktober van dat jaar vond er op bevel van de onderzoeksrechter een grote huiszoeking plaats in de twee vestigingen van de BVBA Hoeve Hoogland (Hoek 53 en Bos Dellen 5, beide in Kasterlee) alsook bij hun contractsdierenarts in Heusden-Zolder. Het Antwerpse parket verspreidde daaropvolgend een persbericht, waarin de huiszoeking werd beschreven en waarin ook werd vermeld dat deze een gevolg was van een klacht met burgerlijke partijstelling, die door GAIA werd ingediend in de zomer van 2022. 

 

Bij de huiszoeking werden dieren met ziektes zoals schurft en giarda, maar ook kadavers aangetroffen. De huiszoeking bracht eveneens meerdere overtredingen aan het licht, die in drie groepen kunnen worden onderverdeeld: 

  • Infrastructuur: De minimumvereisten voor huisvesting werden niet nageleefd. Niet alleen beschikten de honden niet over de mogelijkheid om naar buiten te kijken, maar er ontbrak ook speelgoed. 

  • Administratie: Bezoekrapporten waren onvolledig, de worpfiche en fokdiereninventaris waren niet up-to-date en bovendien werd er laks omgesprongen met registraties (sommige honden werden zonder registratiecertificaat verkocht). 

  • Welzijn van de dieren: De dieren kregen niet de nodige verzorging. Vele dieren vertoonden acute en/of chronische gezondheidsproblemen en onverzorgde vacht. Bij de huiszoeking werd ook vastgesteld dat meerdere honden niet over drinkwater beschikten.

 

Zoals bij vrijwel alle broodfokkers kon ook hier niet gerekend worden op de verantwoordelijkheidszin van de uitbater: ook hij schuift steeds de schuld door naar anderen.

Erkenningen ingetrokken en geweigerd, maar zaakvoerder probeert de wet te ontlopen

Eind 2022 werden er ook twee erkenningsaanvragen ingediend door de zaakvoerder van de BVBA Hoeve Hoogland, mijnheer M.D.R., om erkend te worden als kweker-handelaar op de twee bovenvermelde adressen. De Vlaamse inspectie Dierenwelzijn weigerde beide erkenningen toe te kennen. 

 

Op 10 mei 2023 besliste Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts zelfs om de bestaande erkenningen voor de vestiging te Bos Dellen 5 in Kasterlee (erkenningen voor de handelskwekerij van honden en katten) volledig in te trekken. Daarnaast werd ook beslist dat mijnheer M.D.R. voor 1 augustus 2025 geen nieuwe erkenningsaanvraag mag indienen en dat hij tot dan geen honden- of kattenkwekerijen meer mag beheren of er direct toezicht op mag uitoefenen. 

 

Er werd echter wél een erkenning toegekend aan een nieuwe vennootschap op het adres Hoek 53 te Kasterlee, namelijk BVBA Roedel… Hetzelfde adres als BVBA Hoeve Hoogland. De uitbater van BVBA Roedel? Dat is mevrouw M.V., de echtgenote van mijnheer M.D.R. Doorgestoken kaart, als je het ons vraagt! GAIA vraagt zich dan ook af of de erkenning van BVBA Roedel niet in strijd is met de maatregelen, die tegen de echtgenoot van haar uitbaatster werden genomen.

 

Aangezien de bestaande erkenningen voor de vestiging op het adres Bos Dellen 5 werden ingetrokken, werd beslist dat alle dieren, die er zich bevonden, tegen 1 augustus 2023 verkocht moesten worden. De uitverkooptermijn werd na een kort geding door BVBA Hoeve Hoogland echter verlengd tot 1 oktober 2023. Het vastgoed, inclusief de 320 hondenhokken, staat nu dan ook te koop.  

GAIA zet druk op gemeente Kasterlee

GAIA hoopt ten zeerste dat er zich nooit nog een broodfokker op deze locatie zal vestigen. Het is immers niet de eerste keer dat het op dit adres is fout gelopen: in 2016 moesten er al eens meer dan 400 honden worden weggehaald. Na dit incident trok GAIA aan de alarmbel en drong er bij de gemeente Kasterlee op aan om ervoor te zorgen dat zo’n toestanden zich niet zouden herhalen.  

 

Tevergeefs: 7 jaar later is het alweer prijs! GAIA vroeg dan ook om een afspraak met de burgemeester van Kasterlee. Eind augustus werden GAIA-president Michel Vandenbosch en advocaat Anthony Godfroid ontvangen door burgemeester Ward Kennes en schepen van Milieu Gert Storms voor een bespreking van mogelijke maatregelen op gemeenteniveau. De burgemeester kondigde aan dat er op beide vestigingen van BVBA Hoeve Hoogland zogenaamde “herstelvorderingen” zouden volgen, waarbij alle bouwwerken zonder vergunning moeten worden afgebroken. 

 

Deze maatregel wordt nauw opgevolgd door GAIA: een recente navraag bevestigde dat de Raad voor de Handhavingsuitvoering op 15 december een positief advies verleende, waarmee de gemeente Kasterlee aan de slag kan. We zullen binnenkort ook opnieuw langsgaan bij de burgemeester om na te gaan wat er nu in praktijk wordt ondernomen.

Waakzaamheid geboden

We moeten echter waakzaam blijven. Hoewel het erop lijkt dat er voorlopig geen dieren meer worden verkocht op het adres Bos Dellen 5, werd er op 4 juli 2023 een aanvraag ingediend door de stiefdochter van M.D.R. om op dit adres een handelskwekerij uit te baten… Een nieuwe poging van mijnheer M.D.R om zijn uitbatingsverbod te omzeilen! Gelukkig genoeg is minister Weyts niet in deze val getrapt, ook deze erkenning werd op 26 september 2023 geweigerd. Het blijft echter uitkijken of er niet nog zulke pogingen worden ondernomen door de malafide broodfokker en zijn familie. 

 

Tot slot geven we u nog even een visuele samenvatting van de situatie:

infographic felicanis
Broodfok

Gerelateerde nieuwsitems