Woensdag stemming in Commissie Dierenwelzijn Vlaams Parlement over totaalverbod onverdoofd ritueel slachten

Woensdag stemming in Commissie Dierenwelzijn Vlaams Parlement over totaalverbod onverdoofd ritueel slachten

GAIA informeert
08 mei 2016

GAIA roept commissieleden op om voorstel van decreet goed te keuren: "Wie tegen stemt, steunt ontoelaatbare wreedheid!"

De eerstkomende vergadering van de Commissie Dierenwelzijn in het Vlaams Parlement, aanstaande woensdag, wordt er één om naar uit te kijken: de commissieleden stemmen dan over een wetgevend initiatief dat een totaalverbod op onverdoofd slachten beoogt. Het gaat om een voorstel van decreet dat Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) halverwege maart indiende. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “Als dit voorstel woensdag wordt goedgekeurd, zet het Parlement een cruciale stap naar een totaalverbod op een van de pijnlijkste vormen van dierenleed: het onverdoofd (ritueel) slachten van dieren. Tegen stemmen, betekent noch min noch meer dat de Commissie Dierenwelzijn deze wrede dierenmishandeling bestendigt en ondersteunt.”

Een primeur voor ons land: woensdag wordt mogelijk een belangrijke stap gezet naar een wettelijk totaalverbod op onverdoofd slachten. Als de leden van de Commissie Dierenwelzijn woensdag ja zeggen tegen het voorstel van decreet van Hermes Sanctorum, plaveien ze de weg naar een wettelijk verplichte verdoving van dieren, zonder uitzondering voor rituele slachtingen. In Zweden, Slovenië, IJsland, Zwitserland en Noorwegen is dat al het geval.

In 2015 voerde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), conform de Europese Slachtverordening van 2009, een verbod in op het slachten van dieren zonder verdoving op tijdelijk erkende slachtvloeren. Dat verbod heeft betrekking op het jaarlijkse Offerfeest, maar in erkende slachthuizen mogen dieren het hele jaar door onverdoofd ritueel geslacht worden. Minister Weyts sprak zich wel al uit voor een totaalverbod, net als Groen en sp.a. Maar tot nu toe diende niemand effectief een voorstel in om de wetenschappelijk aangetoonde, manifest dieronvriendelijke praktijk compleet te bannen. “Het dossier bevindt zich al jaren in een patstelling”, aldus Michel Vandenbosch. “Ook partijen die zeggen vóór een totaalverbod te zijn, liggen ermee in de knoop, uit electoraal opportunisme. Misplaatst, aangezien een grote meerderheid van bijna negen Vlamingen op de tien terecht achter een verbod op onverdoofd slachten staat."

Honderdduizenden ‘uitzonderingen’

De wet in ons land bepaalt dat geen enkel dier onder verdoving mag worden geslacht, maar voor de islamitische en joods-orthodoxe traditie geldt een uitzondering. En dus sterven jaarlijks honderdduizenden ‘uitzonderingen’ een pijnlijke rituele dood. Zodra het mes in de huid van de dieren snijdt, worden pijnprikkels naar de hersenen gestuurd. Dat werd wetenschappelijk onderzocht en bevestigd door de Europese Voedselautoriteit, de Federatie van Europese Dierenartsen en de vier Vlaamse Dierenartsenverenigingen. De doodstrijd van onverdoofd geslachte schapen en runderen duurt minutenlang. Bewijzen van dit onaanvaardbare lijden zijn er genoeg. Er is enkel nog een tekort aan politieke moed.

“Hoog tijd dus dat de leden van de Commissie Dierenwelzijn woensdag uit hun verdoving ontwaken en bewijzen dat de Commissie zijn naam waardig is", zegt Michel Vandenbosch. "Stemmen voor het voorstel van decreet van Hermes Sanctorum is de enige juiste politieke demarche, tenminste voor wie dierenwelzijn ernstig neemt." GAIA benadrukt dat het de verkozen parlements- en regeringsleden toekomt om knopen door te hakken. Vandenbosch: “Wie meent dat de kwestie opgelost geraakt door te wachten tot de rabiate voorstanders van onverdoofd ritueel slachten hun irrationele, door religieuze traditie geïnspireerde en stijfkoppige verzet tegen verdoving opgeven, is wel hopeloos naïef en steekt de kop in het zand. Tot hiertoe botste elke dialoog met de officiële vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap en de orthodoxe joden steevast op een onverzettelijk njet."

GAIA wijst erop dat er geen enkele aanwijzing is dat men in die kringen ook maar enigszins bereid is om zich toegeeflijker op te stellen. In die landen waar verdoving werd verplicht, hebben Parlement en regering hun verantwoordelijkheid opgenomen. "Als de Commissie Dierenwelzijn het voorstel van Hermes Sanctorum níet zou goedkeuren, dragen de leden van de Commissie een grote verantwoordelijkheid voor het in stand houden van volstrekt onverantwoord en nochtans vermijdbaar dierenleed", besluit de GAIA-voorzitter.

Bekijk hieronder onze video: onverdoofd slachten in de praktijk. Opgelet: het gaat om vreselijke beelden van dierenleed.

Meer nieuwsberichten over:

Stuur een mail naar de Brusselse Parlementsleden

En overtuig hen om voor het verbod te stemmen

Voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.