Image
#EUforAnimals
Vanmiddag overhandigde de dierenrechtenorganisatie GAIA, samen met Eurogroup for Animals 309.897 handtekeningen voor de benoeming van een Europees commissaris voor dierenwelzijn aan zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement. #EUforAnimals is een campagne die werd opgestart door GAIA en die gesteund wordt door meer dan 60 Europese verenigingen voor het welzijn en de rechten van dieren.
24 oktober 2023

Sinds 1974 streeft de Europese Unie naar een verbetering van het welzijn van de miljoenen dieren, die in Europa leven, door het invoeren van belangrijke wetten. Hoewel er in de loop van de laatste decennia aanzienlijke vooruitgang is geboekt, zien we de voorbije jaren een zorgwekkende stagnatie in de wetgeving. Deze vertraging komt vooral de sectoren, die dieren exploiteren (denk maar aan de intensieve veehouderij) ten goede. 

In deze context lanceerde GAIA in maart 2021 de campagne #EuforAnimals met de steun van 62 Europese dierenwelzijnsverenigingen. Het doel van de campagne? Ervoor zorgen dat Dierenwelzijn expliciet in de titel van de bevoegde Europese Commissaris wordt opgenomen. 

De campagne verloopt succesvol: 194 Europese parlementsleden steunen het objectief van de campagne en bijna 310.000 Europese burgers ondertekenden de petitie. Uit een recente Europese opiniepeiling die in juni 2021uitgevoerd werd in tien EU-lidstaten, die samen 80% van de bevolking van de EU uitmaken (België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje en Zweden, blijkt dat 7 EU-burgers op 10 zich achter de aanstelling van een Europese Commissaris voor Dierenwelzijn scharen.  

Sinds 2014 heeft elke regio in België zijn eigen minister voor Dierenwelzijn, wat in ons land heeft geleid tot een gunstig politiek klimaat voor het dierenwelzijn. GAIA en zijn partners zijn ervan overtuigd dat de benoeming van een commissaris voor Dierenwelzijn een vergelijkbaar effect zal hebben op Europees niveau en de toenemende vraag van de EU-burgers voor meer dierenwelzijn, wat keer op keer door de Europese barometer terzake wordt bevestigt, naar waarde schat. Wij zijn ervan overtuigd dat een commissaris van Dierenwelzijn (onder zijn of haar andere bevoegdheden) een doeltreffender beleid inzake Dierenwelzijn zal kunnen voeren conform de wil van de grote meerderheid van de EU-bevolking.  Bovendien zou deze commissaris beschikken over een specifiek budget voor de implementatie van een doeltreffend dierenwelzijnsbeleid.

Michel Vandenbosch
Voorzitter GAIA

Vandaag werden de verzamelde handtekeningen officieel overhandigd aan zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement. Tijdens dit evenement hebben GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch, coördinator van #EUforAnimals Adolfo Sansolini en Reineke Hameleers, directeur van Eurogroup for Animals, het politieke belang van deze campagne benadrukt. 

In afwachting van een reactie van de Europese instellingen roepen GAIA en haar partners de Europese en nationale partijen op om de eis voor de benoeming van een Europese Commissaris voor Dierenwelzijn op te nemen in hun programma voor de Europese verkiezingen van 2024. 

De petitie #EUforAnimals werd op dinsdag 24 oktober in Brussel overhandigd aan de Europese Commissie en het Parlement tijdens een evenement in het Parlement.

Bekijk de video van het evenement op Facebook :