Image
GAIA - Memorandum 2024 NL
Sinds 1992 ijvert GAIA onvermoeibaar voor een betere bescherming van dieren. We hebben in de loop der jaren al heel wat veldslagen gewonnen, maar de strijd is nog lang niet gestreden. Onze strijd is des te belangrijker in de aanloop naar de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2024.
20 februari 2024

Meer dan ooit moeten we onze boodschap overbrengen aan de verschillende politieke groeperingen die de komende jaren de wetten zullen maken. Het is hoog tijd dat België en Europa hun verantwoordelijkheid nemen en definitief een einde maken aan dierenleed.

Hoewel er in deze legislatuur al een aantal zaken werden verbeterd, is er nog veel werk aan de winkel. Daarom stuurde GAIA in januari een memorandum naar alle voorzitters van de Belgische politieke partijen en van de studiecentra, naar de Belgische leden van het Europees, het Waals en het Brussels Parlement en van de federale Kamer, naar de jongerenafdelingen van de partijen en naar de ministers van Dierenwelzijn en hun adviseurs. Dat memorandum geeft aan welke punten ze absoluut zouden moeten opnemen in hun programma voor de volgende legislatuur.

Er is bijvoorbeeld dringend nood aan een verbod op de intensieve kweek van ‘vleeskippen’, op het dwangvoederen van eenden en ganzen, op het vergassen van kuikens en op het castreren van biggen. Uiteraard zijn die speerpunten slechts het topje van de ijsberg. Hiernaast geven we een overzicht van de maatregelen die we voorstellen in ons memorandum 2024. 

Download hier ons memorandum voor 2024:

Thumbnail
GAIA - Memorandum 2024: Regionale, federale & europese verkiezingen
Document
PDF, 628.04kb