Image
Wetsvoorstel over de verkoop van levende dieren verworpen en naar de Raad van State gestuurd
Het wetsontwerp tot hervorming van de regels inzake de garanties die moeten worden geboden aan kopers bij de verkoop van levende dieren is donderdag tijdens de plenaire zitting van de Kamer van Afgevaardigden doorverwezen naar de Raad van State.
20 oktober 2023

De Franstalige oppositie heeft een aantal amendementen ingediend die door de administratieve rechtbank zullen worden onderzocht.

De PVDA-PTB, DéFI en Les Engagés kregen de steun van de Nederlandstalige oppositie N-VA-Vlaams Belang om het vereiste aantal van 50 parlementsleden te halen en de doorverwijzing mogelijk te maken.

GAIA en de Union Wallonne de la Protection Animale (UWPA), en federaties van opvangcentra trokken van bij de start van het indienen van dit wetsontwerp van leer omdat dit wetsvoorstel winst boven dieren- en consumentenwelzijn stelt.

In een opiniestuk in De Morgen van donderdag 19 oktober schreven Paulien Christiaenssen, jurist/PhD researcher aan de KU Leuven en UGent binnen het project Dierenwelzijn, -recht en Sarne De Vliegher, dierenarts en hoogleraar aan de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent, het volgende: "Staatssecretaris Alexia Bertrand (Open Vld) kondigde onlangs vrolijk een 'specifiek garantiesysteem voor huisdieren' aan. Daarmee negeerde ze de wetgeving die de koop van dieren door een particulier bij een professionele verkoper al jaren regelt én verzweeg ze dat de daarin geldende garantietermijn in het wetsontwerp wordt gehalveerd. Onder het huidige recht bedraagt de garantietermijn namelijk twee jaar terwijl het wetsontwerp die verkort naar één jaar. Dat is een grote stap achteruit voor de koper, wetende dat courante gewrichtsaandoeningen zoals heupdysplasie, elleboogdysplasie en patella luxatie bij honden en katten zich vaak pas na één jaar manifesteren."

Het wetsontwerp ingediend door minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open Vld) zal een zeer negatieve impact hebben op de consumentenbescherming:

  • de maximale vergoedingen waar consumenten aanspraak op kunnen maken, worden drastisch ingeperkt;
  • de vrije keuze van dierenarts wordt ingeperkt;
  • de garantietermijn wordt gehalveerd.

Dit wetsontwerp betekent een ernstige bedreiging van het dierenwelzijn en een zorgwekkende stap terug, ook wat betreft de bescherming van de consument. Meer dan 60 dierenbeschermingsverenigingen en de Nationale Orde van Dierenartsen maakten hun grieven kenbaar. De Orde van dierenartsen riep de commissie die in een advies op om de tekst op essentiële punten te wijzigen.