Vuurwerk: GAIA steunt Vlaams Gewest tegen federaal minister van Economie

Vuurwerk: GAIA steunt Vlaams Gewest tegen federaal minister van Economie

GAIA informeert
03 januari 2020

Dierenrechtenorganisatie GAIA zal als tussenkomende partij het Vlaams Gewest ondersteunen in de zaak van het vuurwerkdecreet dat niet alleen door een paar vuurwerkverkopers wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof maar nu ook door de federale minister van Economie Nathalie Muylle. Dat heeft GAIA beslist in overleg met zijn raadsman. “In tegenstelling tot minister Muylle, die met oogkleppen op rijdt voor het particuliere eigenbelang van onverantwoordelijke vuurwerkverkopers, komen wij op voor het algemene belang, nl. het welzijn en de veiligheid van dier én mens”, beklemtoont Michel Vandenbosch.

Schande

De GAIA-voorzitter noemt de beslissing van federaal minister Muylle (CD&V) om voor het Grondwettelijk Hof zeven maanden na zo goed als unanieme goedkeuring door het Vlaams parlement het Vlaamse ‘vuurwerk’-decreet aan te vechten “een regelrechte schande”. Dat Vlaams decreet verbiedt het gebruik van vuurwerk maar uitzonderingen op bepaalde plaatsen en momenten zijn mogelijk indien gemeentebesturen daar uitdrukkelijk toestemming voor geven.” Met haar beslissing geeft minister Muylle blijk van onkunde”, zegt Michel Vandenbosch, “want ze blijkt niet eens te weten dat het Vlaams decreet geen totaalverbod op het gebruik van vuurwerk, laat staan de verkoop ervan, inhoudt.”

Totaal gebrek aan bekommernis om dierenleed

“Nog erger is dat de minister haar totale gebrek aan bekommernis om het leed van massaal veel honden, katten, paarden, ... bewijst die in paniek weglopen, gewond geraken of het geknal niet overleven. GAIA alleen al kreeg de voorbije dagen enkele tientallen meldingen van dieren die met oudejaar in de problemen kwamen door het vuurwerkgeweld. Het droeve lot van o.a. de merrie in Hoeselt, die tijdens oudejaarsnacht stierf aan een hartaanval kan haar blijkbaar geen moer schelen. Leg uw beslissing maar eens uit aan de eigenaars van Vivie, de 26-jarige merrie, een van de slachtoffers van uw geliefkoosd vuurwerkgeweld!”

“Dien het algemeen belang, minister Muylle, en laat enkel nog de verkoop van geluidsarm vuurwerk toe”

GAIA roept minister Muylle op om probleemoplossende maatregelen te nemen in plaats van te rijden voor onverantwoordelijke vuurwerkverkopers die er aan de basis van liggen. “De minister zou beter de verkoop van vuurwerk enkel nog toelaten voor geluidsarm vuurwerk”, verduidelijkt Michel Vandenbosch. “Indien zij niet bereid is om zodoende het algemeen belang te dienen, dan achten wij haar medeverantwoordelijk voor en medeplichtig aan de dood van door vuurwerkgeknal getroffen dieren. Om nog te zwijgen van het morele en emotionele leed van de houders van die dieren.”

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.