Tweeduizend betogers tegen pelsdierkwekerijen

Tweeduizend betogers tegen pelsdierkwekerijen

GAIA informeert
03 november 2013

Meer dan 2000 buurtbewoners, activoerders van Natuurpunt en dierenvrienden uit binnen- en buitenland protesteerden samen met GAIA vandaag in Wervik tegen de komst van een nieuwe nertsenkwekerij. Actievoerders omcirkelden in hun optocht symbolisch de plaats waar de kwekerij zou gevestigd worden. Daarna werden 2000 grote zwarte kruisen bevestigd aan de serres. De manifestanten kregen steun van mascotte Nina, de nerts op mensenmaat.

Grootste van het land Nadat in Nederland eind vorig jaar een wettelijk verbod werd gestemd en op termijn alle pelsdierkwekerijen er hun deuren moeten sluiten, proberen enkele Nederlandse kwekers zich in België te vestigen. In Wervik werd een aanvraag ingediend voor wat de grootste nertsenkwekerij van ons land zou worden. Het schepencollege gaf negatief advies, GAIA diende samen met meer dan 2000 inwoners van Wervik en andere geïnteresseerden bezwaarschriften in. In het Parlement worden momenteel verschillende wetsvoorstellen voor een nationaal verbod op pelsdierkwekerijen behandeld.

De Provincie West-Vlaanderen legt dat allemaal naast zich neer en wil toch een vergunning geven voor een kwekerij van 107 000 nertsen. Dat zou bijna een verdubbeling van het totaal aantal nertsen in België betekenen.

Vastberaden Zowel GAIA als vele inwoners van Wervik zijn vastberaden deze strijd tot het einde te voeren. GAIA, buurtbewoners, Natuurpunt, het Schepencollege, oppositiepartijen en zelfs de Bedrijfsgilde gingen tegen de beslissing van de Provincie in beroep bij minister Schauvliege. "Mocht men ooit aanstalten maken om hier ook maar één kooi te plaatsen voor nertsen, dan zijn we van plan om de vrachtwagens tegen te houden." zegt GAIA-directeur Ann De Greef

Dierenwelzijn geschaad De dierenwelzijnsproblemen in de pelsdierkwekerijen zijn niet te overzien. Nertsen zijn wilde dieren die in de natuur een territorium hebben van verschillende vierkante kilometer en in en om het water leven. In de draadgazen kooien die slechts 85 cm x 30 cm groot zijn, kunnen de dieren nauwelijks natuurlijk gedrag vertonen, laat staan zwemmen. Door verveling, frustratie en een afstompende omgeving komt veelvuldig stereotiep, abnormaal gedrag voor wat een uiting is van slecht welzijn. De dieren draaien voortdurend dezelfde rondjes, bijten aan de draad van hun kooi, doen aan staartbijten of zelfmutilatie.

Overlast Pelsdierhouderijen bezorgen veel hinder en overlast voor omwonenden. Meer bepaald: geurhinder, geluidshinder (van ventilatoren, vrachtvervoer), overlast van vliegen en ontsnapte nertsen die kippen doodbijten. Bij aanvragen voor milieuvergunningen van nieuwe bedrijven of uitbreidingen ontstaat dan ook terecht veel protest van buurtbewoners. In Wervik werden meer dan 2000 bezwaarschriften ingediend. In Somme Leuze werd o.a. om redenen van overlast geen vergunning afgeleverd voor een nieuwe kwekerij na hevige protesten van inwoners.

Natuurbehoud De Amerikaanse nerts is een invasieve exoot die een risico inhoudt bij ontsnapping voor de beschermde habitats en voor beschermde vogels, reptielen, amfibieën en zoogdieren.

Wettelijk verbod De manifestanten riepen ook op om de wetsvoorstellen voor een nationaal verbod eindelijk te stemmen. Volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven, (sp.a) zelf aanwezig op de manifestatie, diende in 2010 al een wetsvoorstel in om pelsdierhouderijen te verbieden. Dat voorstel is door de PS en de MR mee ondertekend. Groen, Ecolo en cdH hebben gelijkaardige wetsvoorstellen ingediend en ook N-VA heeft standpunt ingenomen voor een verbod. Open VLD pleit voor de toepassing van de dierentuinnormen wat de pelsdierkweek onrendabel maakt. Er is dus een meerderheid in het Parlement die komaf wil maken met het kweken van dieren voor hun vacht.

Groot maatschappelijk draagvlak De standpunten van sp.a, Groen, PS, Ecolo, MR, cdH en N-VA liggen volledig in lijn met de resultaten van de opiniepeilingen uitgevoerd door IPSOS bij een representatief deel van de bevolking. Daaruit blijkt dat bijna 9 op 10 Belgen (86%), over alle partijgrenzen heen, vindt dat pelsdierhouderijen in ons land moeten verboden worden ongeacht de omstandigheden waarin de dieren gehouden worden. Er is dus een zeer groot maatschappelijk draagvlak voor een wettelijk verbod.

Situatie in het buitenland Heel wat landen hebben pelsdierhouderijen reeds verboden. In Groot-Brittannië, Bulgarije en Oostenrijk is het verbod sinds jaren van kracht. In Zwitserland zijn de normen zo streng dat de pelsdierenkweek economisch niet rendabel is. In andere landen als Kroatië, Slovenië en Bosnië-Herzegovina is er een verbod maar loopt de overgangsperiode nog voor de bestaande bedrijven. In Ierland, Finland, Italië en Zweden liggen initiatieven klaar voor behandeling in het Parlement. In Polen werd onlangs nog een vergunning voor een kwekerij geweigerd. Een van de redenen die werd aangehaald was de maatschappelijke weerstand. Nederland, een grote speler op de markt met 6 miljoen nertsen, stemde eind vorig jaar een verbod met een overgangsperiode tot 2024 en ondersteunende maatregelen.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.