Parlement start debat over mogelijk verbod pelsdierhouderijen

Parlement start debat over mogelijk verbod pelsdierhouderijen

GAIA informeert
19 juni 2013

Vandaag ging in het Parlement het debat van start over een mogelijk verbod op pelsdierhouderijen in België. In de Commissie Volksgezondheid van de Kamer werden een eerste reeks hoorzittingen gehouden over dit belangrijk dierenwelzijnsdossier.

Volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven (sp.a) diende op 7 december 2010 een wetsvoorstel in om pelsdierhouderijen in België te verbieden. Dat voorstel is door de PS en de MR mee ondertekend. Groen, Ecolo en cdH hebben gelijkaardige wetsvoorstellen ingediend en ook N-VA heeft standpunt ingenomen voor een verbod. Er is dus een meerderheid in het Parlement die komaf wil maken met het kweken van dieren voor hun vacht.

Groot draagvlak

De standpunten van sp.a, Groen, PS, Ecolo, MR, cdH en N-VA liggen volledig in lijn met de resultaten van de opiniepeilingen uitgevoerd door IPSOS bij een representatief deel van de Belgen. Daaruit blijkt dat bijna 9 op 10 Belgen (86%), over alle partijgrenzen heen, vindt dat pelsdierhouderijen in ons land moeten verboden worden ongeacht de omstandigheden waarin de dieren gehouden worden. Er is met andere woorden een zeer groot maatschappelijk draagvlak voor een wettelijk verbod op pelsdierhouderijen.

Verbod verplaatst zich

Sommigen halen aan dat als pelsdierhouderijen hier verboden worden die zich gaan verplaatsen naar andere landen waar pelsdieren het slechter hebben. Maar dan gaat men er ten onrechte van uit dat pelsdieren het in België beter hebben. Bovendien is er is ook absoluut geen reden om niet uit te gaan van onze eigen morele normen en waarden. GAIA is overtuigd dat niet de productie maar het verbod zich zal verplaatsen naar het buitenland. Groot-Brittannië, Bulgarije, Oostenrijk, Kroatië, Slovenië en Bosnië-Herzegovina stelden reeds een verbod in en in enkele andere landen liggen initiatieven klaar in het Parlement. Ook in Nederland, de derde grootste wereldproducent met 5,5 miljoen nertsen, komt er een einde aan de nertsenproductie voor bont. Nicole Van Gemert, directeur van het Nederlandse Bont voor Dieren, lichtte in de Commissie Volksgezondheid de Nederlandse situatie toe.

Dierenwelzijn geschaad

Marijn Bijleveld van de onderzoeks- en adviesorganisatie CE Delft, gespecialiseerd in milieuvraagstukken, stelde aan de Commissieleden de resultaten voor van een milieustudie over de negatieve impact van nertsenkwekerijen op het leefmilieu. "Het klimaateffect van 1 kg bont is 5 maal zo hoog als de hoogste score voor ander textiel. Dat heeft vooral te maken met het feit dat voor 1 kg bont niet minder dan 563 kg voer nodig is." Een buurtbewoonster van een nertsenkwekerij kwam getuigen over de overlast (vliegen, geur- en geluidshinder en ontsnapte nertsen die kippen doden) voor de omwonenden. Op 26 juni worden de hoorzittingen afgerond. Dan komen voorstanders van pelsdierhouderijen aan het woord.

GAIA-directeur Ann De Greef: "We hebben lang uitgekeken naar het moment dat de wetsvoorstellen zouden beproken worden in het Parlement. Nu is het eindelijk zover. Wij hopen dat het Parlement zich spoedig zal uitspreken voor een verbod zodat er een einde komt aan het kweken en doden van dieren voor hun pels."

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.