Image
Faites entendre ma voix
Onverdoofd slachten: GAIA daagt Brussels Gewest voor de rechtbank en roept politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen.
12 maart 2024

De grote lacune in de nieuwe Brusselse Dierenwelzijnscodex

De Brusselse Dierenwelzijnscodex, die binnenkort aan het parlement wordt voorgelegd en die dieren in de toekomst beter moet beschermen, bevat nog steeds geen bepaling die onverdoofd slachten verbiedt en voorafgaandelijke verdoving verplicht.  En dit terwijl in Brussel jaarlijks zo’n 30.000 dieren zonder verdoving worden geslacht. 

Voor GAIA gaat het om een onaanvaardbare lacune. Het recente arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in deze kwestie, na het EU-Hof van Justitie en het Belgisch Grondwettelijk Hof het derde hoogste gerechtshof dat het Vlaamse en Waalse verbod terzake valideert, is een reden temeer om onverdoofd slachten ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer toe te laten. 

Als reactie op de hardnekkige weigering om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verbod op onverdoofd slachten op te nemen in de  Codex Dierenwelzijn heeft GAIA het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu gedagvaard en een schadeclaim ingediend. 

1 op de 3 Brusselaars is bereid om op andere partij te stemmen

Een recente opiniepeiling, die in opdracht van GAIA door onderzoeksbureau IPSOS werd uitgevoerd (februari 2024) toont aan dat maar liefst 1 op de 3 Brusselaars (32%) op een andere partij zou stemmen indien de partij, waar hun politieke voorkeur momenteel naar uitgaat,  onverdoofd slachten niet zou verbieden

De enquête wijst ook dat uit dat bijna 8 op de 10 Brusselaars (77%) voorstander zijn van of neutraal staan tegenover een verbod op onverdoofd slachten.

Tot slot toont de enquête dat vrijwel alle Brusselaars (93%) zijn begaan met het welzijn van dieren. 

infografie

Brusselaars, laat uw stem horen voor de dieren ! 

Met zijn campagne roept GAIA de Brusselaars op om contact op te nemen met de parlementsleden en hen te vragen onverdoofd slachten eindelijk wettelijk te verbieden, voorafgaandelijke verdoving te verplichten en een verbod zoals in Vlaanderen en Wallonië te doen opnemen in de Brusselse Dierenwelzijnscodex.

We willen de publieke opinie mobiliseren om een einde te maken aan de laffe en lakse houding van de Brusselse politici. In 2022 heeft het wetsvoorstel dat een verbod beoogde, het niet gehaald. Het scheelde weliswaar maar vier stemmen. Verenigingen van dierenartsen stonden achter het wetsvoorstel en de hoogste rechtsinstanties hadden het verbod in Vlaanderen en Wallonië gevalideerd. Genoeg vermijdbaar dierenleed. Brusselse politici moeten nu eindelijk eens bewijzen dat ze het dierenwelzijn, de wetenschappelijke consensus en de wijsheid van niet minder dan 34 rechters van de hoogste gerechtshoven ernstig nemen en laten primeren boven plat electoraal opportunisme

Michel Vandenbosch
GAIA-voorzitter

Ter herinnering: De Federation of Veterinarians of Europe (FVE), waarbij meer dan 300.000 praktiserende dierenartsen zijn aangesloten, en de Belgische Union Professionnelle Vétérinaire zijn het erover eens dat onverdoofd slachten in alle omstandigheden "onaanvaardbaar" is. Bovendien hebben zowel het Hof van Justitie van de Europese Unie (2020), het Belgisch Grondwettelijk Hof (2021) als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld (2024) dat een verbod op onverdoofd slachten zoals in Vlaanderen en Wallonië niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst en geen vorm van discriminatie maar noodzakelijk, proportioneel en beantwoordt aan een legitieme vraag van publieke moraal. 

Maar laten we vooral het dierlijk leed niet uit het oog verliezen: de doodsstrijd van een dier, dat zonder verdoving wordt geslacht, kan lang duren – tot wel 14 minuten bij runderen