Illegale nertsenkwekerij mag niet uitbreiden

Illegale nertsenkwekerij mag niet uitbreiden

GAIA informeert
04 mei 2012

Nertsenkweker François Coffyn mag zijn fokkerij in het West-Vlaamse Langemark-Poelkapelle niet uitbreiden. De Raad van State heeft het besluit vernietigd van de Vlaamse minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvlieghe, die de nertsenfokker in 2010 een milieuvergunning verleende voor 9.000 dieren. Met de steun van GAIA stapte een buurtbewoonster daarop naar de Raad van State. De Raad van State geeft de buurtbewoonster nu gelijk. GAIA is zeer tevreden met het arrest: "Goed nieuws voor de dieren en de buurtbewoners", zegt voorzitter Michel Vandenbosch. De dierenrechtenorganisatie is sterk gekant tegen de pelsdierenkweek en pleit voor een verbod in ons land, naar het voorbeeld van Groot-Brittannië en Oostenrijk.

De nertsenkweker had een milieuvergunning aangevraagd om zijn fokkerij van 800 moederdieren, waarvan de milieuvergunning afloopt in november 2016, verder te kunnen uitbaten en uit te breiden tot in totaal 9.000 nertsen, meer bepaald 1.500 moederdieren en 7.500 jongen. Dat stuitte op veel protest van de buurtbewoners. De bestendige deputatie verleende een vergunning voor 7.200 dieren, 1.800 minder dan de gevraagde 9.000.

Nertsenfokker kreeg zijn zin van de minister

Tegen die beslissing tekenden buurtbewoonster Nadia Baert en GAIA beroep aan bij de bevoegde Vlaamse minister. De buurtbewoonster haalde o.a. de ernstige overlast aan waarmee ze geconfronteerd werd: sterke geurhinder, nertsen die regelmatig ontsnappen, insectenplaag en ratten en muizen in de buurt omwille van het bedrijfs(slacht)afval. De nertsenfokker kreeg van de minister echter de gevraagde milieuvergunning voor 9.000 dieren.

Illegaal

In haar arrest wijst de Raad van State erop dat de afstand tussen de woonplaats van mevrouw Baert tot de plaats waar de hinder zijn oorsprong vindt, vrij beperkt is. Daardoor heeft zij wel degelijk een persoonlijk belang bij haar annulatieberoep. Bovendien onderstreept het arrest dat de nertsenfokkerij in ontginningsgebied ligt (meer bepaald van de vroegere steenbakkerij nabij de wijk Hagebos) en bijgevolg een zonevreemd bedrijf is. Dat houdt dus in dat de nertsenkweker zijn bedrijf op volstrekt illegale wijze uitbaat.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.