Image
vuurwerk
27 december 2022

GAIA eist federaal verbod op gebruik én verkoop knalvuurwerk

Brussel, 27 december 2022 - Omdat de bevoegde politici geen doeltreffende maatregelen namen het afgelopen jaar, zullen met oudejaar opnieuw heel wat dieren sterven of gewond raken door knallend vuurwerk. Dat is de bikkelharde realiteit. Uit de gebeurtenissen van vorig jaar werd geen enkele les getrokken, wat zeer triest en teleurstellend is. GAIA vraagt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) nogmaals met aandrang om een federaal verbod op knallend vuurwerk af te kondigen en een verkoopverbod in te voeren. De dieren die dit jaar zullen sterven, zijn het slachtoffer van politieke laksheid.

“Vuurwerk veroorzaakt jaarlijks te veel leed aan mensen, dieren en infrastructuur”, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vorig jaar terecht in de Kamer, op 12 januari 2022.

Dat zei ze naar aanleiding van het overlijden van paard Worldman, in Tongeren, en de grote maatschappelijke verontwaardiging daarover. Het paard overleed als gevolg van het knallende vuurwerk dat naast z’n weide afgestoken werd. Worldman raakte in paniek, sprong over de omheining, brak z’n poot en beet z’n tong in tweeën. De veearts kon niet anders dan het dier laten inslapen.

Worldman staat symbool voor alle dieren die sterven of gewond raken door knallend vuurwerk.

Verbod op gebruik én verkoop nodig

Minister Verlinden verkondigde stellig dat ze het debat wou voeren over een algemeen verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren.

Waarom precies? Omdat veel steden en gemeenten het afsteken van vuurwerk op hun grondgebied weliswaar verbieden, maar het verbod rond de jaarwisseling niet overal nageleefd wordt.

Volgens veel burgemeesters is zo’n verbod zo goed als onmogelijk te handhaven, omdat je mensen al bijna moet betrappen terwijl ze het vuurwerk aansteken.

Parlementslid Bert Moyaers (Vooruit) vulde aan, in januari 2022: “Gemeenten kunnen nu wel een verbod op het afsteken van vuurwerk opleggen, maar als men het mag blijven kopen, zal men blijven schieten.”

Weer ingeslikt

Daarom vraagt GAIA met aandrang aan minister van Binnenlandse Zaken Verlinden en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne om zowel een federaal verbod op het afsteken van knallend vuurwerk in te voeren (dan is er geen discussie meer over het grondgebied), als een verkoopverbod op te leggen. Dan kan het vuurwerk ook niet meer aangekocht worden door particulieren. Daarnaast roept GAIA op om het door overheden georganiseerd vuurwerk te vervangen door lichtshows of geluidsarm vuurwerk.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “De federale regering, meer bepaald ministers Verlinden en Dermagne, kondigde na nieuwjaar 2022 met veel bombarie maatregelen aan, maar die werden blijkbaar weer ingeslikt. Zij moeten hun beloften waarmaken en de nodige maatregelen nemen om het telkens weer terugkerend, vermijdbaar dierenleed ten gevolge van vuurwerkgeknal te voorkomen.”

Feestvierende burgers

GAIA prijst de steden en gemeenten die vuurwerk reeds verboden hebben op hun grondgebied.

GAIA-directeur Ann De Greef: “In het belang van het dierenwelzijn vragen we aan alle feestvierende burgers om uit verantwoordelijkheidszin geen vuurwerk af te steken tijdens de eindejaarsperiode.”