Image
Onverdoofd slachten
9 februari 2022

Binnen afzienbare tijd zullen de Brusselse parlementsleden normaal gesproken stemmen over de invoering van een verbod op onverdoofd slachten in het Hoofdstedelijk Gewest. In Vlaanderen en Wallonië is dit verbod al van kracht sinds 2019, in Brussel nog steeds niet. Sommige politieke partijen, met name PS en PTB, liggen voorlopig dwars. Maar wat denkt de Brusselse bevolking eigenlijk over een verbod op onverdoofd slachten?

Onderzoeksbureau Ipsos zocht het in opdracht van GAIA uit via een representatieve steekproef in maart 2021. Gelet op de actualiteit zetten we de resultaten nog eens op een rij. Wat blijkt? Ook moslims willen een verbod. En één op drie Brusselaars zou op een andere partij stemmen als de partij waarop zij nu stemmen onverdoofd slachten niet zou verbieden. Voornamelijk kiezers van Ecolo en N-VA zouden op een andere partij stemmen.

Resultaten

Een eerste opvallende vaststelling is dat ongeveer de helft van de Brusselaars denkt dat een wettelijk verbod op onverdoofd slachten al van kracht is. Als we specifiek gaan kijken bij de Brusselse moslims, blijkt dat ook daar 48% denkt dat het verbod op onverdoofd slachten al is ingevoerd in de hoofdstad.

De grote meerderheid van de Brusselaars (69% of ongeveer 7 op de 10) vindt dat onverdoofd slachten in het Brussels gewest verboden moet worden. Slechts 17% is het daar niet mee eens, dat zijn minder dan 2 mensen op 10. Van alle ondervraagden bleek 14% geen mening te hebben over dit thema.

Binnen alle religies behalve de islam gaat de grote meerderheid akkoord met een verbod op onverdoofd slachten. De stelling die voorgelegd werd, is: “Onverdoofd slachten moet in het Brussels gewest verboden worden.”

Bij de katholieken, bijvoorbeeld, gaat 80% daarmee akkoord, bij de atheïsten 82%. Bij de moslims geeft 35% aan akkoord te zijn met een verbod op onverdoofd slachten, meer dan drie op tien. 18% van de moslims heeft hierover geen mening en 47% geeft aan niet akkoord te zijn met een verbod op onverdoofd slachten.

Zelden vermeld

Het klopt dus dat meer moslims in de hoofdstad (47%) tegen een verbod op onverdoofd slachten gekant zijn, maar een belangrijke groep Brusselse moslims (35%) blijkt voorstander van een verbod. Tel daarbij de 18% moslims die geen mening hebben hierover en je komt uit bij 53% Brusselse moslims die niet tegen een verbod op onverdoofd slachten is.

Ecolo en N-VA

Hartverwarmend is dat bijna alle Brusselaars dieren en hun welzijn belangrijk vinden. Bij moslims zelfs 94%, wat meer dan het gemiddelde is (91%).

Belangrijk: de meerderheid van de Brusselaars die zich kanten tegen het verbod, denkt dat dieren geen pijn voelen bij een onverdoofde slachting. Het idee dat dieren geen pijn voelen bij een onverdoofde slachting, is manifest in strijd met de wetenschappelijke inzichten daarover.

Correcte informatie over het lijden van de dieren tijdens hun onverdoofde slachting, zou de groep voorstanders van een verbod dus ongetwijfeld nog groter maken.

Ten slotte blijkt uit de peiling ook dat een op de drie Brusselaars op een andere partij zou stemmen als de partij waarop zij nu stemmen, onverdoofd slachten niet zou verbieden. Alle partijen zouden kiezers verliezen, zoals ook de PS, maar het zijn voornamelijk kiezers van Ecolo en N-VA die op een andere partij zouden stemmen.

Conclusies

1) Er is een groot draagvlak in Brussel voor een verbod op onverdoofd slachten. 7 op 10 Brusselaars vindt dat er een verbod op onverdoofd slachten moet komen. Slechts 17% is tegen een verbod op onverdoofd slachten.

2) Enkel aanhangers van de islam zijn verdeeld over het verbod op onverdoofd slachten. 35% van de moslims is voorstander van het verbod, 18% heeft geen mening en 47% is tegen het verbod.

3) Tegenstanders van het verbod denken dat dieren (bijna) geen pijn voelen bij de onverdoofde slachting.

4) Bijna alle Brusselaars zijn bekommerd om dierenwelzijn. 9 op de 10 Brusselaars vinden dieren en hun welzijn belangrijk.

5) Politieke partijen lopen een significant risico wanneer zij onverdoofd slachten niet zouden verbieden. 1 op de 3 Brusselaars zou voor een andere politieke partij kiezen wanneer de partij waar hun huidige voorkeur naartoe gaat onverdoofd slachten niet zou verbieden.

Stand van zaken?

Op 20 januari 2022 diende Brussels parlementslid Jonathan de Patoul (DéFi) in het Brussels parlement een ontwerp van ordonnantie in dat verdoofd slachten in het Brussels Gewest verplicht. Het ontwerp vertoont sterke gelijkenissen met de regelgeving die in Vlaanderen en Wallonië goedgekeurd is, en kreeg alvast de steun van coalitiepartners Groen en Open Vld. Het voorstel zal na een bespreking in de commissie Leefmilieu gestemd worden in de plenaire zitting.

GAIA doet er uiteraard alles aan om, net zoals in Vlaanderen en Wallonië, ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onverdoofd slachten te doen verbieden. Wil u graag uw steun verlenen aan deze zaak? Teken dan de petitie.

Update: Ook Brussels minister van Dierenwelzijn Clerfayt (DéFi) liet in Brussel een onderzoek uitvoeren naar de opinies over een verbod op onverdoofd slachten. De resultaten daarvan werden uitgebracht op 9 februari 2022. Wat blijkt? De resultaten stemmen naadloos overeen met de resultaten van GAIA's enquête in maart 2021: 7 op de 10 Brusselaars is voorstander van een verbod op onverdoofd slachten in de hoofdstad.

Teken hier de petitie voor een verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit is een optionele caption