Onverdoofd slachten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich op 17 december 2020 in een arrest uitgesproken over het Vlaams verbod op onverdoofd slachten: de Europese slachtverordening (1099/2009) laat lidstaten toe om een verbod op onverdoofd slachten in te voeren en het Vlaams verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd met het Europees recht en evenmin met de vrijheid van religie. Het Grondwettelijk Hof moet nu op basis van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie het finale arrest vellen.

Sinds 1 januari 2019 geldt in Vlaanderen een verbod op onverdoofd slachten. Hetzelfde verbod trad op 1 september 2019 in werking in Wallonië. Alleen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat slachten zonder bedwelming nog toe.

Het onverdoofd slachten veroorzaakt bij de dieren ernstig en langdurig lijden, dat in bepaalde gevallen tot 12 minuten kan duren. Dat is in strijd met de wettelijke verplichting om "elke vorm van vermijdbare pijn of lijden" te voorkomen op het moment van het doden.

Het is van essentieel belang dat de Brusselse volksvertegenwoordigers en ministers bewijzen dat ze de wetenschappelijke kennis van het dierenleed en het welzijn van de dieren ernstig nemen. De Brusselse Dierenwelzijnswet bepaalt uitdrukkelijk dat dieren wezens met gevoel zijn, met eigen belangen en waardigheid, die bijzondere bescherming genieten. Daaruit volgt dat het parlement en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de morele plicht hebben om ook de dieren die geslacht worden, onnodig want vermijdbaar leed te besparen. Teken nu onze petitie en maak een einde aan onverdoofd slachten in Brussel.

Resultaten

Het vlees bij Lidl, Colruyt, Carrefour, Albert Heijn & Aldi komt van dieren die verdoofd werden voor het slachten Het vlees bij Lidl, Colruyt, Carrefour, Albert Heijn & Aldi komt van dieren die verdoofd werden voor het slachten
Meer dan 50% van de Belgische moslims staat positief of neutraal tegenover het verdoven van dieren voor het slachten Meer dan 50% van de Belgische moslims staat positief of neutraal tegenover het verdoven van dieren voor het slachten
Jaar na jaar ijvert GAIA ervoor dat de wet wordt gerespecteerd die rituele thuisslachtingen verbiedt in België Jaar na jaar ijvert GAIA ervoor dat de wet wordt gerespecteerd die rituele thuisslachtingen verbiedt in België
9 op de 10 Belgen zijn voorstander van een wet die verdoving verplicht, zonder uitzondering voor rituele slachtingen 9 op de 10 Belgen zijn voorstander van een wet die verdoving verplicht, zonder uitzondering voor rituele slachtingen
2010: de Raad voor Dierenwelzijn adviseert om verdoving te verplichten, ook voor rituele slachtingen 2010: de Raad voor Dierenwelzijn adviseert om verdoving te verplichten, ook voor rituele slachtingen
2009-2011: GAIA klaag het leed aan dat gefilmd werd in de slachthuizen, inclusief de tijdelijke slachtvloeren 2009-2011: GAIA klaag het leed aan dat gefilmd werd in de slachthuizen, inclusief de tijdelijke slachtvloeren
28 september 2014: GAIA brengt liefst 10.000 betogers op de been tegen onverdoofd slachten in Brussel 28 september 2014: GAIA brengt liefst 10.000 betogers op de been tegen onverdoofd slachten in Brussel
29/03/2017: Baanbrekend politiek akkoord pro verbod onverdoofd slachten 29/03/2017: Baanbrekend politiek akkoord pro verbod onverdoofd slachten
17 mei 2017: het Waals parlement stemt voor een verbod op onverdoofd slachten 17 mei 2017: het Waals parlement stemt voor een verbod op onverdoofd slachten
28 juni 2017: het Vlaams parlement stemt voor een verbod op onverdoofd slachten 28 juni 2017: het Vlaams parlement stemt voor een verbod op onverdoofd slachten
Juli 2018: Raad van State vernietigt vergunningen illegale pop-upslachthuizen Genk en Beringen Juli 2018: Raad van State vernietigt vergunningen illegale pop-upslachthuizen Genk en Beringen
31 januari 2020: Nederlandstalige Rechtbank van Eerste aanleg: tijdelijke slachtvloeren blijven verboden 31 januari 2020: Nederlandstalige Rechtbank van Eerste aanleg: tijdelijke slachtvloeren blijven verboden

Downloads

 • pdf

  Opiniepeiling 2021_Verbod onverdoofd slachten Brussel_Ipsos

  Download
 • pdf

  Petitie voor verbod op onverdoofd slachten in Brussel

  Download
 • xlsx

  Resultaten van een grote opiniepeiling: hoe staat de Europeaan ten aanzien van onverdoofd slachten? (2020)

  Download
 • pdf

  Onverdoofd slachten in België - enquête van GAIA uit 2009

  Download
 • pdf

  KB van 16 januari 1998 over de bescherming van dieren bij het slachten

  Download
 • pdf

  Advies van de Raad voor Dierenwelzijn

  Download
 • pdf

  Standpunt van de Federation of Veterinarians of Europe (Engels)

  Download
 • pdf

  Standpunt van de European Food Safety Authority (EFSA, in het Engels)

  Download
 • pdf

  Europese richtlijn 1099/2009 over de bescherming van dieren op het moment van het slachten (van kracht sinds 1 januari 2013)

  Download
 • pdf

  Opiniepeiling IPSOS 2012: 9 op de 10 Belgen willen dat de wet wordt aangepast

  Download
 • pdf

  Opiniepeiling bij de Belgische moslimgemeenschap, 2010

  Download
 • pdf

  Standpunt van de Vlaamse dierenartsen, 2015

  Download
 • pptx

  Bijna 9 op 10 Vlamingen wil een verbod op onverdoofd ritueel slachten (enquête IPSOS, 2015)

  Download
 • pdf

  10 mythes over onverdoofd slachten

  Download
 • pdf

  Het standpunt van de Orde van Franse Dierenartsen

  Download

Wetgeving over Dierenwelzijn

Meer informatie

Een verboden praktijk in Wallonië en Vlaanderen

Volgens de Belgische en Europese wetgeving moeten dieren bedwelmd worden voor het slachten om hen onnodig lijden te besparen. Maar de wetgever voorziet een uitzondering voor het slachten volgens joodse of islamitische religieuze riten.

In Vlaanderen is het verbod op onverdoofd slachten op 1 januari 2019 in werking getreden. In Wallonië is de wet die deze praktijk verbiedt op 1 september 2019 in werking getreden. In beide regio's werd het verbod vrijwel unaniem door de regionale parlementen aangenomen. Motivatie? Dierenwelzijn.

Alleen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het slachten van dieren zonder bedwelming toestaan. Wanneer komt er een einde aan deze "Brusselse uitzondering"?

placeholder

Ook in het gewone circuit

Hoewel onverdoofd slachten enkel is toegestaan voor rituele slachtingen, wordt het hoe langer hoe meer ook buiten de religieuze context toegepast. Het vlees van onverdoofd geslachte dieren komt daardoor ook op het bord van de gewone consument terecht, via het klassieke verkoopcircuit. Dit zonder speciale etikettering of label. Dat gebrek aan traceerbaarheid moedigt de slachthuizen aan om het onverdoofd slachten te veralgemenen, zelfs als het vlees niet bestemd is voor een religieus publiek.

placeholder

Wat houdt verdoving in?

De wet verstaat onder 'verdoving' elke handeling die het dier direct bewusteloos maakt en ongevoelig voor pijn. Dieren kunnen, naargelang de soort, verdoofd worden aan de hand van deze technieken:

 • -elektronarcose (elektroden voor schapen of een waterbad onder stroom voor gevogelte)
 • -het doorboren van de schedel (met een penschiettoestel of schietmasker) bij runderen, waardoor ze quasi onmiddellijk in een comateuze toestand terechtkomen
 • -blootstelling aan een gasmengsel.

Standpunten pro verdoving

Wetenschappers:

Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), 2004:

Omwille van ernstige welzijnsproblemen geassocieerd met het slachten zonder bedwelming moeten alle dieren bedwelmd worden voor het slachten

Federatie van Dierenartsen in Europa, 2007, 2010:

De FVE (Federation of Veterinarians of Europe) is van oordeel dat het in alle omstandigheden onaanvaardbaar is om dieren te slachten voor ze verdoofd worden, en dat dieren daadwerkelijk op voorhand verdoofd zouden moeten zijn

Belgische Raad voor Dierenwelzijn, 2010:

Slachten zonder verdoving brengt onaanvaardbaar en vermijdbaar lijden voor het dier met zich mee

Moslimautoriteiten:

Rapport over een seminarie georganiseerd door de Moslim Wereld Liga en de Wereld Gezondheidsorganisatie, 1997:

Het is evident dat verdoofd slachten pijnloos is en bovendien overeenstemt met wat de profeet hierover zegt: "het slachten van een dier moet op een correcte wijze verlopen

Fatwa van de Egyptische Commissie Al – Azhar, 1978:

Elektrische bedwelming of elke andere vorm van bedwelming is toegestaan als dit het uitbloeden van het dier niet verhindert en bovendien het verzet van het dier afzwakt. De vitale functies mogen niet door de bedwelming aangetast worden (het dier sterft dus niet ten gevolge van de verdoving). Als aan deze voorwaarden voldaan is, kan het geslachte vlees als halal beschouwd worden

Landen:

-De moslimlanden Indonesië, Maleisië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië aanvaarden de import en de consumptie van het vlees van verdoofde dieren

-Nieuw-Zeeland is ’s werelds belangrijkste exporteur van halal schapenvlees. Alle ritueel geslachte dieren worden hierbij vooraf verdoofd

-Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Denemarken, Slovenië en IJsland laten enkel het slachten met verdoving toe

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.