NU OF NOOIT: Verbied Onverdoofd slachten in Brussel

DUIZENDEN SCHAPEN, GEITEN EN RUNDEREN HEBBEN UW HULP NODIG!

Help GAIA de helse pijn van het onverdoofd slachten in het Brussels Gewest stoppen

Dierenvrienden,

Het is werkelijk nu of nooit. Op woensdag 11 mei overhandigden wij 70.153 handtekeningen aan de Brusselse Parlementsleden. Binnenkort moeten zij over een verbod op onverdoofd slachten stemmen. Uit een opiniepeiling blijkt dat 70% van de Brusselaars wil dat onverdoofd slachten ook in het Brussels Gewest wordt verboden. Ook een heel deel van de Brusselse moslims is daarvoor gewonnen trouwens. 35% van hen is voor een verbod op onverdoofd slachten en 18% heeft er geen mening over.

Met de 70.153 handtekeningen willen wij de Brusselse volksvertegenwoordigers er extra toe aanzetten om voor het verbod te stemmen. Ondanks alle politieke weerstand zal GAIA op 1 juni officieel gehoord worden door de leden van de bevoegde parlementaire commissie. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch zal dan uiteraard de zaak van en voor de dieren verdedigen.

Het zal niet gemakkelijk worden, want ook de religieuze voorstanders van onverdoofd slachten, de slachthuizen, de vertegenwoordigers van slagers en nog andere partijen tegen een verbod worden gehoord. Het is van wezenlijk belang dat u de Brusselse Parlementsleden duidelijk maakt wat u wil: dat ze stemmen voor een verbod op onverdoofd slachten, zoals dat op tafel ligt.

Neem daarom deel aan onze mailactie. Het is cruciaal dat deze actie een succes wordt. We stelden de mail al op, u hoeft slechts te klikken (bovenaan deze pagina).

Door hen uw mening te mailen, wijst u de Brusselse parlementsleden duidelijk op hun grote verantwoordelijkheid. Het zijn zij die de macht hebben om duizenden dieren de onnodige - want technisch vermijdbare - pijnen en het ondraaglijke lijden te besparen, dat veroorzaakt wordt door al die weerloze wezens onverdoofd te kelen. Deze politici kunnen de helse pijnen stoppen door te stemmen voor een verbod op onverdoofd slachten.

U kunt nu al stemmen voor een verbod door een mail te versturen naar de leden van het Brusselse Parlement. Doe het aub nu!

Vlaanderen en Wallonië voerden reeds een wettelijk verbod op onverdoofd slachten in. Die verboden werden gevalideerd door het Hof van Justitie van de EU en door ons Belgische Grondwettelijk Hof. In totaal oordeelden 27 hoge rechters dat een wettelijk verbod op onverdoofd slachten invoeren, zoals het Vlaamse en Waalse Gewest dat gedaan hebben, de godsdienstvrijheid niet schendt en een evenredige maatregel is.

Meer nog: de Vlaamse en Waalse decreten ter zake weerspiegelen een billijk evenwicht tussen het recht op godsdienstvrijheid en het belang van het dierenwelzijn. Verplichte verdoving is een dwingende maatregel om het doel te realiseren – schapen, geiten en runderen onnodige en technisch vermijdbare, hevige pijn en zeer ernstig lijden besparen!

Verschillende dierenartsen-verenigingen en wetenschappelijke rapporten delen dezelfde mening: het is onaanvaardbaar om dieren op zo’n pijnlijke manier te doden.

GAIA heeft werkelijk alle steun nodig om een einde te maken aan het dierenleed dat veroorzaakt wordt door dieren onverdoofd te slachten. Wij hebben uw hulp nu nodig om bedwelming wettelijk te verplichten.

Dank, uit de grond van ons hart.

GAIA

Resultaten

Het vlees bij Lidl, Colruyt, Carrefour, Albert Heijn & Aldi komt van dieren die verdoofd werden voor het slachten Het vlees bij Lidl, Colruyt, Carrefour, Albert Heijn & Aldi komt van dieren die verdoofd werden voor het slachten
Meer dan 50% van de Belgische moslims staat positief of neutraal tegenover het verdoven van dieren voor het slachten Meer dan 50% van de Belgische moslims staat positief of neutraal tegenover het verdoven van dieren voor het slachten
Jaar na jaar ijvert GAIA ervoor dat de wet wordt gerespecteerd die rituele thuisslachtingen verbiedt in België Jaar na jaar ijvert GAIA ervoor dat de wet wordt gerespecteerd die rituele thuisslachtingen verbiedt in België
9 op de 10 Belgen zijn voorstander van een wet die verdoving verplicht, zonder uitzondering voor rituele slachtingen 9 op de 10 Belgen zijn voorstander van een wet die verdoving verplicht, zonder uitzondering voor rituele slachtingen
2010: de Raad voor Dierenwelzijn adviseert om verdoving te verplichten, ook voor rituele slachtingen 2010: de Raad voor Dierenwelzijn adviseert om verdoving te verplichten, ook voor rituele slachtingen
2009-2011: GAIA klaag het leed aan dat gefilmd werd in de slachthuizen, inclusief de tijdelijke slachtvloeren 2009-2011: GAIA klaag het leed aan dat gefilmd werd in de slachthuizen, inclusief de tijdelijke slachtvloeren
28 september 2014: GAIA brengt liefst 10.000 betogers op de been tegen onverdoofd slachten in Brussel 28 september 2014: GAIA brengt liefst 10.000 betogers op de been tegen onverdoofd slachten in Brussel
29/03/2017: Baanbrekend politiek akkoord pro verbod onverdoofd slachten 29/03/2017: Baanbrekend politiek akkoord pro verbod onverdoofd slachten
17 mei 2017: het Waals parlement stemt voor een verbod op onverdoofd slachten 17 mei 2017: het Waals parlement stemt voor een verbod op onverdoofd slachten
28 juni 2017: het Vlaams parlement stemt voor een verbod op onverdoofd slachten 28 juni 2017: het Vlaams parlement stemt voor een verbod op onverdoofd slachten
Juli 2018: Raad van State vernietigt vergunningen illegale pop-upslachthuizen Genk en Beringen Juli 2018: Raad van State vernietigt vergunningen illegale pop-upslachthuizen Genk en Beringen
31 januari 2020: Nederlandstalige Rechtbank van Eerste aanleg: tijdelijke slachtvloeren blijven verboden 31 januari 2020: Nederlandstalige Rechtbank van Eerste aanleg: tijdelijke slachtvloeren blijven verboden

Hoe u kunt helpen

Voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel

Downloads

 • pdf

  Opiniepeiling 2021_Verbod onverdoofd slachten Brussel_Ipsos

  Download
 • pdf

  Petitie voor verbod op onverdoofd slachten in Brussel

  Download
 • xlsx

  Resultaten van een grote opiniepeiling: hoe staat de Europeaan ten aanzien van onverdoofd slachten? (2020)

  Download
 • pdf

  Onverdoofd slachten in België - enquête van GAIA uit 2009

  Download
 • pdf

  KB van 16 januari 1998 over de bescherming van dieren bij het slachten

  Download
 • pdf

  Advies van de Raad voor Dierenwelzijn

  Download
 • pdf

  Standpunt van de Federation of Veterinarians of Europe (Engels)

  Download
 • pdf

  Standpunt van de European Food Safety Authority (EFSA, in het Engels)

  Download
 • pdf

  Europese richtlijn 1099/2009 over de bescherming van dieren op het moment van het slachten (van kracht sinds 1 januari 2013)

  Download
 • pdf

  Opiniepeiling IPSOS 2012: 9 op de 10 Belgen willen dat de wet wordt aangepast

  Download
 • pdf

  Opiniepeiling bij de Belgische moslimgemeenschap, 2010

  Download
 • pdf

  Standpunt van de Vlaamse dierenartsen, 2015

  Download
 • pptx

  Bijna 9 op 10 Vlamingen wil een verbod op onverdoofd ritueel slachten (enquête IPSOS, 2015)

  Download
 • pdf

  10 mythes over onverdoofd slachten

  Download
 • pdf

  Het standpunt van de Orde van Franse Dierenartsen

  Download

Wetgeving over Dierenwelzijn

Meer informatie

Een verboden praktijk in Wallonië en Vlaanderen

Volgens de Belgische en Europese wetgeving moeten dieren bedwelmd worden voor het slachten om hen onnodig lijden te besparen. Maar de wetgever voorziet een uitzondering voor het slachten volgens joodse of islamitische religieuze riten.

In Vlaanderen is het verbod op onverdoofd slachten op 1 januari 2019 in werking getreden. In Wallonië is de wet die deze praktijk verbiedt op 1 september 2019 in werking getreden. In beide regio's werd het verbod vrijwel unaniem door de regionale parlementen aangenomen. Motivatie? Dierenwelzijn.

Alleen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het slachten van dieren zonder bedwelming toestaan. Wanneer komt er een einde aan deze "Brusselse uitzondering"?

placeholder

Ook in het gewone circuit

Hoewel onverdoofd slachten enkel is toegestaan voor rituele slachtingen, wordt het hoe langer hoe meer ook buiten de religieuze context toegepast. Het vlees van onverdoofd geslachte dieren komt daardoor ook op het bord van de gewone consument terecht, via het klassieke verkoopcircuit. Dit zonder speciale etikettering of label. Dat gebrek aan traceerbaarheid moedigt de slachthuizen aan om het onverdoofd slachten te veralgemenen, zelfs als het vlees niet bestemd is voor een religieus publiek.

placeholder

Wat houdt verdoving in?

De wet verstaat onder 'verdoving' elke handeling die het dier direct bewusteloos maakt en ongevoelig voor pijn. Dieren kunnen, naargelang de soort, verdoofd worden aan de hand van deze technieken:

 • -elektronarcose (elektroden voor schapen of een waterbad onder stroom voor gevogelte)
 • -het doorboren van de schedel (met een penschiettoestel of schietmasker) bij runderen, waardoor ze quasi onmiddellijk in een comateuze toestand terechtkomen
 • -blootstelling aan een gasmengsel.

Standpunten pro verdoving

Wetenschappers:

Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), 2004:

Omwille van ernstige welzijnsproblemen geassocieerd met het slachten zonder bedwelming moeten alle dieren bedwelmd worden voor het slachten

Federatie van Dierenartsen in Europa, 2007, 2010:

De FVE (Federation of Veterinarians of Europe) is van oordeel dat het in alle omstandigheden onaanvaardbaar is om dieren te slachten voor ze verdoofd worden, en dat dieren daadwerkelijk op voorhand verdoofd zouden moeten zijn

Belgische Raad voor Dierenwelzijn, 2010:

Slachten zonder verdoving brengt onaanvaardbaar en vermijdbaar lijden voor het dier met zich mee

Moslimautoriteiten:

Rapport over een seminarie georganiseerd door de Moslim Wereld Liga en de Wereld Gezondheidsorganisatie, 1997:

Het is evident dat verdoofd slachten pijnloos is en bovendien overeenstemt met wat de profeet hierover zegt: "het slachten van een dier moet op een correcte wijze verlopen

Fatwa van de Egyptische Commissie Al – Azhar, 1978:

Elektrische bedwelming of elke andere vorm van bedwelming is toegestaan als dit het uitbloeden van het dier niet verhindert en bovendien het verzet van het dier afzwakt. De vitale functies mogen niet door de bedwelming aangetast worden (het dier sterft dus niet ten gevolge van de verdoving). Als aan deze voorwaarden voldaan is, kan het geslachte vlees als halal beschouwd worden

Landen:

-De moslimlanden Indonesië, Maleisië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië aanvaarden de import en de consumptie van het vlees van verdoofde dieren

-Nieuw-Zeeland is ’s werelds belangrijkste exporteur van halal schapenvlees. Alle ritueel geslachte dieren worden hierbij vooraf verdoofd

-Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Denemarken, Slovenië en IJsland laten enkel het slachten met verdoving toe

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.