Verbied onverdoofd slachten in Brussel

Met lede ogen en een bloedend hart hebben wij op 17 juni 2022 moeten toezien hoe de Brusselse parlementsleden de dieren ijs- maar dan ook ijskoud in de steek gelaten hebben. Het voorstel voor een verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ingediend door DéFi, Groen en Open Vld), waar we met GAIA zo voor gezwoegd en gestreden hebben, werd weggestemd door extreem laffe Brusselse parlementsleden.

42 parlementsleden stemden op 17 juni, in plenaire zitting, voor de conclusies van de parlementaire commissie Leefmilieu en Dierenwelzijn, die het verbod een week eerder verworpen had. 38 parlementsleden stemden tegen de conclusies van de commissie en stemden daarmee dus voor het verbod op onverdoofd slachten. 8 parlementsleden onthielden zich.

Het heeft dan ook maar een paar stemmen gescheeld, maar daarmee zijn de tienduizenden dieren die verschrikkelijke pijnen zullen moeten lijden in Brussel allesbehalve geholpen.

ALTERNATIEVE FEITEN

Tot onze immense teleurstelling werd het verbod dus verworpen. Het was dan ook een bijzonder zwarte dag voor de dieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor al wie ook maar een greintje respect voor dierenwelzijn heeft.

De Brusselse parlementsleden slaagden erin om het advies van wetenschappers en dierenartsen met kennis van zaken, die kristalhelder voor een verbod op onverdoofd slachten pleitten, naast zich neer te leggen alsof het niets is, en om daar nog mee weg te komen ook. Ze deden alsof de historische arresten van de twee hoogste gerechtshoven, het EU-Hof van Justitie en ons Belgisch Grondwettelijk Hof, die de Vlaamse en Waalse verboden valideerden, niet bestonden.

Op 17 uni werd de humaniteit jegens dieren opgeofferd aan de verstarring van religieuze hardliners. De alternative facts van de religieuze extremisten haalden het van de wetenschappelijke consensus en de wijsheid van 27 Europese en Belgische eminente rechters, die vier jaar lang alle argumenten voor en tegen onverdoofd slachten aan een diepgaand onderzoek onderwierpen. De parlementaire democratie werd in Brussel vervangen door de parlementaire theocratie.

Denk maar aan de uitspraken van parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit): “Ik kan niet geloven dat God de dieren doet lijden”. En daarmee lijden ze dus ook niet voor Fouad Ahidar en zijn geestesgenoten, en daarmee was de kous af voor hen. Probleem opgelost voor deze wetenschapsontkenner. Was er een probleem eigenlijk?

De Brusselse parlementsleden die tegen een verbod op onverdoofd slachten stemden, gaven blijk van een totaal gebrek aan eerbied en respect voor weerloze dieren. Weerloze dieren die nochtans bijzondere bescherming verdienen volgens de algemene Brusselse wetgeving inzake dierenwelzijn.

GEVOCHTEN ALS EEN LEEUW

Samen met u hebben we er alles aan gedaan wat in onze macht lag om de parlementsleden ervan bewust te maken hoezeer dieren lijden wanneer ze worden gekeeld zonder verdoving. Als deskundige sprak onze voorzitter Michel Vandenbosch het Brussels Parlement toe en we trokken ook naar het hoofdkwartier van de PS om er, in het kamp van de tegenstander, toch iets uit de brand te slepen voor de dieren.

Het heeft niet mogen baten en daar zijn we bijzonder verdrietig over. Kwaad ook, en diep teleurgesteld in de Brusselse politiek. In dit dossier waren vuile trucs schering en inslag om de onverzettelijke vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen in Brussel op hun wenken te bedienen.

De Brusselse parlementsleden, die tegen het verbod stemden, hebben de volgende elementen brutaal genegeerd:

De wetenschappelijke consensus waarbij de meeste wetenschappelijke experten het erover is dat zonder verdoving gekeelde dieren minutenlang kunnen lijden (tot zelfs 12 minuten voor runderen).

De rechtspraak. Het EU-Hof van Justitie en het Belgisch Grondwettelijk Hof hebben geoordeeld dat de invoering van een wettelijk verbod op onverdoofd slachten (zoals bestaat in Vlaanderen en Wallonië) niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst, maar een billijk evenwicht vormt tussen de vrijheid van godsdienst en het belang van dierenwelzijn.

70% van de Brusselaars is voorstander van een verplichte verdoving, evenals 35% van de moslimbevolking in het Brussels Gewest; 18% heeft geen mening en dus is 53% van de moslims in Brussel niet uitgesproken tegen een verbod (Ipsos-enquête, 2021). Meer dan een derde is zelfs uitgesproken voor een verbod op onverdoofd slachten.

De algemene Brusselse dierenwelzijnswet, die sinds 2018 erkent dat dieren voelende wezens zijn die bijzondere bescherming verdienen, aangezien zij kwetsbaar zijn.

Consistentie en eerlijkheid. Partijen die in Brussel radicaal tegen waren, stemden in Vlaanderen en Wallonië wél voor een verbod.

STRIJD NIET VOORBIJ

Deze uiterst betreurenswaardige stemming werd breed uitgemeten in de pers en dat zal zijn gevolgen hebben. Dit thema gaat niet meer van de agenda en zal ongetwijfeld terug op tafel gelegd worden. Fouad Ahidar werd uit het partijbureau van Vooruit gezet, de Raad van Bestuur van GAIA besliste om Pierre Kompany (Les Engagés) met onmiddellijke ingang van de ledenlijst van GAIA te schrappen, omdat dit Brussels parlementslid én lid van GAIA, tegen het verbod stemde op 17 juni.

In onderstaand lijstje ziet u welke partijen tegen het verbod gestemd hebben:

Agora: 0 tegen, 0 voor, 1 onthouding

Cd&v: 0 tegen, 1 voor, 0 onthoudingen

DéFI: 2 tegen, 6 voor, 2 onthoudingen

Ecolo: 9 tegen, 6 voor, 0 onthoudingen

Groen: 0 tegen, 4 voor, 0 onthoudingen

Les Engagés: 3 tegen (onder wie dus Pierre Kompany), 0 voor, 2 onthoudingen

MR: 0 tegen, 12 voor, 1 onthouding

N-VA: 0 tegen, 3 voor, 0 onthoudingen

Onafhankelijken: 1 tegen, 1 voor, 0 onthoudingen

one.brussels-Vooruit: 2 tegen, 1 voor, 0 onthoudingen

Open Vld: 0 tegen, 2 voor, 1 onthouding

PS: 14 tegen, 2 voor, 0 onthoudingen

PTB: 11 tegen, 0 voor, 0 onthoudingen

PVDA: 1 tegen, 0 voor, 0 onthoudingen

Vlaams Belang: 0 tegen, 1 voor, 0 onthoudingen

GEEN EXCUSES

GAIA eist van alle partijen en hun vertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om ook met het oog op de verkiezingen van 2024, het extreme dierenleed dat wordt veroorzaakt door onverdoofde slachtingen te erkennen en hun onvergeeflijke historische vergissing te herstellen door zich in alle duidelijkheid te engageren voor een verbod op onverdoofd slachten.

Geen excuses. Aan het religieus uitzonderingsregime om dieren extreem te doen lijden, moet een einde gemaakt worden. Een de facto vetorecht voor religieuze hardliners (met dank aan hun politieke medestanders) die de wetenschappelijke en juridische realiteit miskennen en de dieren misprijzen, is absoluut onaanvaardbaar en uit den boze.

Politici moeten begrijpen dat burgers meer verwachten dan vage intentieverklaringen. En dat burgers helemaal geen waarde hechten aan goedkope electorale spelletjes en slinkse strategieën.

De strijd is nog niet gestreden. We zullen er alles aan doen om het dossier politiek nieuw leven in te blazen en de houding van de Brusselse parlementsleden op de voet volgen. En we weten dat u daarbij aan onze zijde zult staan. Hartelijk dank voor uw steun, GAIA zal de tienduizenden dieren, die op 17 juni door cynische en laffe Brusselse politici tot martelpijnen veroordeeld werden, nooit in de steek laten.

Resultaten

Het vlees bij Lidl, Colruyt, Carrefour, Albert Heijn & Aldi komt van dieren die verdoofd werden voor het slachten Het vlees bij Lidl, Colruyt, Carrefour, Albert Heijn & Aldi komt van dieren die verdoofd werden voor het slachten
Meer dan 50% van de Belgische moslims staat positief of neutraal tegenover het verdoven van dieren voor het slachten Meer dan 50% van de Belgische moslims staat positief of neutraal tegenover het verdoven van dieren voor het slachten
Jaar na jaar ijvert GAIA ervoor dat de wet wordt gerespecteerd die rituele thuisslachtingen verbiedt in België Jaar na jaar ijvert GAIA ervoor dat de wet wordt gerespecteerd die rituele thuisslachtingen verbiedt in België
9 op de 10 Belgen zijn voorstander van een wet die verdoving verplicht, zonder uitzondering voor rituele slachtingen 9 op de 10 Belgen zijn voorstander van een wet die verdoving verplicht, zonder uitzondering voor rituele slachtingen
2010: de Raad voor Dierenwelzijn adviseert om verdoving te verplichten, ook voor rituele slachtingen 2010: de Raad voor Dierenwelzijn adviseert om verdoving te verplichten, ook voor rituele slachtingen
2009-2011: GAIA klaag het leed aan dat gefilmd werd in de slachthuizen, inclusief de tijdelijke slachtvloeren 2009-2011: GAIA klaag het leed aan dat gefilmd werd in de slachthuizen, inclusief de tijdelijke slachtvloeren
28 september 2014: GAIA brengt liefst 10.000 betogers op de been tegen onverdoofd slachten in Brussel 28 september 2014: GAIA brengt liefst 10.000 betogers op de been tegen onverdoofd slachten in Brussel
29/03/2017: Baanbrekend politiek akkoord pro verbod onverdoofd slachten 29/03/2017: Baanbrekend politiek akkoord pro verbod onverdoofd slachten
17 mei 2017: het Waals parlement stemt voor een verbod op onverdoofd slachten 17 mei 2017: het Waals parlement stemt voor een verbod op onverdoofd slachten
28 juni 2017: het Vlaams parlement stemt voor een verbod op onverdoofd slachten 28 juni 2017: het Vlaams parlement stemt voor een verbod op onverdoofd slachten
Juli 2018: Raad van State vernietigt vergunningen illegale pop-upslachthuizen Genk en Beringen Juli 2018: Raad van State vernietigt vergunningen illegale pop-upslachthuizen Genk en Beringen
31 januari 2020: Nederlandstalige Rechtbank van Eerste aanleg: tijdelijke slachtvloeren blijven verboden 31 januari 2020: Nederlandstalige Rechtbank van Eerste aanleg: tijdelijke slachtvloeren blijven verboden

Hoe u kunt helpen

Voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel

Stuur een mail naar de Brusselse Parlementsleden

En overtuig hen om voor het verbod te stemmen

Downloads

 • pdf

  Opiniepeiling 2021_Verbod onverdoofd slachten Brussel_Ipsos

  Download
 • pdf

  Petitie voor verbod op onverdoofd slachten in Brussel

  Download
 • xlsx

  Resultaten van een grote opiniepeiling: hoe staat de Europeaan ten aanzien van onverdoofd slachten? (2020)

  Download
 • pdf

  Onverdoofd slachten in België - enquête van GAIA uit 2009

  Download
 • pdf

  KB van 16 januari 1998 over de bescherming van dieren bij het slachten

  Download
 • pdf

  Advies van de Raad voor Dierenwelzijn

  Download
 • pdf

  Standpunt van de Federation of Veterinarians of Europe (Engels)

  Download
 • pdf

  Standpunt van de European Food Safety Authority (EFSA, in het Engels)

  Download
 • pdf

  Europese richtlijn 1099/2009 over de bescherming van dieren op het moment van het slachten (van kracht sinds 1 januari 2013)

  Download
 • pdf

  Opiniepeiling IPSOS 2012: 9 op de 10 Belgen willen dat de wet wordt aangepast

  Download
 • pdf

  Opiniepeiling bij de Belgische moslimgemeenschap, 2010

  Download
 • pdf

  Standpunt van de Vlaamse dierenartsen, 2015

  Download
 • pptx

  Bijna 9 op 10 Vlamingen wil een verbod op onverdoofd ritueel slachten (enquête IPSOS, 2015)

  Download
 • pdf

  10 mythes over onverdoofd slachten

  Download
 • pdf

  Het standpunt van de Orde van Franse Dierenartsen

  Download

Wetgeving over Dierenwelzijn

Meer informatie

Een verboden praktijk in Wallonië en Vlaanderen

Volgens de Belgische en Europese wetgeving moeten dieren bedwelmd worden voor het slachten om hen onnodig lijden te besparen. Maar de wetgever voorziet een uitzondering voor het slachten volgens joodse of islamitische religieuze riten.

In Vlaanderen is het verbod op onverdoofd slachten op 1 januari 2019 in werking getreden. In Wallonië is de wet die deze praktijk verbiedt op 1 september 2019 in werking getreden. In beide regio's werd het verbod vrijwel unaniem door de regionale parlementen aangenomen. Motivatie? Dierenwelzijn.

Alleen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het slachten van dieren zonder bedwelming toestaan. Wanneer komt er een einde aan deze "Brusselse uitzondering"?

placeholder

Ook in het gewone circuit

Hoewel onverdoofd slachten enkel is toegestaan voor rituele slachtingen, wordt het hoe langer hoe meer ook buiten de religieuze context toegepast. Het vlees van onverdoofd geslachte dieren komt daardoor ook op het bord van de gewone consument terecht, via het klassieke verkoopcircuit. Dit zonder speciale etikettering of label. Dat gebrek aan traceerbaarheid moedigt de slachthuizen aan om het onverdoofd slachten te veralgemenen, zelfs als het vlees niet bestemd is voor een religieus publiek.

placeholder

Wat houdt verdoving in?

De wet verstaat onder 'verdoving' elke handeling die het dier direct bewusteloos maakt en ongevoelig voor pijn. Dieren kunnen, naargelang de soort, verdoofd worden aan de hand van deze technieken:

 • -elektronarcose (elektroden voor schapen of een waterbad onder stroom voor gevogelte)
 • -het doorboren van de schedel (met een penschiettoestel of schietmasker) bij runderen, waardoor ze quasi onmiddellijk in een comateuze toestand terechtkomen
 • -blootstelling aan een gasmengsel.

Standpunten pro verdoving

Wetenschappers:

Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), 2004:

Omwille van ernstige welzijnsproblemen geassocieerd met het slachten zonder bedwelming moeten alle dieren bedwelmd worden voor het slachten

Federatie van Dierenartsen in Europa, 2007, 2010:

De FVE (Federation of Veterinarians of Europe) is van oordeel dat het in alle omstandigheden onaanvaardbaar is om dieren te slachten voor ze verdoofd worden, en dat dieren daadwerkelijk op voorhand verdoofd zouden moeten zijn

Belgische Raad voor Dierenwelzijn, 2010:

Slachten zonder verdoving brengt onaanvaardbaar en vermijdbaar lijden voor het dier met zich mee

Moslimautoriteiten:

Rapport over een seminarie georganiseerd door de Moslim Wereld Liga en de Wereld Gezondheidsorganisatie, 1997:

Het is evident dat verdoofd slachten pijnloos is en bovendien overeenstemt met wat de profeet hierover zegt: "het slachten van een dier moet op een correcte wijze verlopen

Fatwa van de Egyptische Commissie Al – Azhar, 1978:

Elektrische bedwelming of elke andere vorm van bedwelming is toegestaan als dit het uitbloeden van het dier niet verhindert en bovendien het verzet van het dier afzwakt. De vitale functies mogen niet door de bedwelming aangetast worden (het dier sterft dus niet ten gevolge van de verdoving). Als aan deze voorwaarden voldaan is, kan het geslachte vlees als halal beschouwd worden

Landen:

-De moslimlanden Indonesië, Maleisië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië aanvaarden de import en de consumptie van het vlees van verdoofde dieren

-Nieuw-Zeeland is ’s werelds belangrijkste exporteur van halal schapenvlees. Alle ritueel geslachte dieren worden hierbij vooraf verdoofd

-Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Denemarken, Slovenië en IJsland laten enkel het slachten met verdoving toe

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.