Image
Brussels Parlement
3 juni 2022

Op woensdag 1 juni sprak GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch de Commissie Leefmilieu en Dierenwelzijn van het Brusselse parlement toe over het verbod op onverdoofd slachten, waarbij hij de ijzersterke argumenten pro verbod nog eens klaar en duidelijk op tafel legde.

Dieren lijden minder als ze verdoofd worden voor hun slachting, dat is de wetenschappelijke consensus en dat is het standpunt van de dierenartsen, die vorige week gehoord werden in het Brussels parlement.

Een verbod op onverdoofd slachten is bovendien geen schending van de godsdienstvrijheid, zo oordeelde het EU-Hof van Justitie en het Belgisch Grondwettelijk Hof. Een verbod op onverdoofd slachten is immers geenszins een verbod op ritueel slachten. De praktijk van het ritueel slachten blijft bestaan bij de invoer van een verbod, maar dan met meer aandacht voor dierenwelzijn, zoals dat vandaag hoort.

Michel Vandenbosch sprak er als expert in het kader van de hoorzittingen die georganiseerd werden rond het voorstel van ordonnantie dat een verplichte verdoving beoogt bij het slachten.

Op 8/6 zal het voorstel van ordonnantie voorgelegd worden aan de Commissie Leefmilieu en Dierenwelzijn van het Brussels Parlement, ter discussie én ter stemming.

GAIA zal er tot de laatste snik alles aan doen om het verbod op onverdoofd slachten te doen invoeren in Brussel.

Help de dieren, steun GAIA en mail de Brusselse parlementsleden om hen te overtuigen om voor het verbod op onverdoofd slachten te stemmen, met enkele clicks via deze link:

Dit is een image

Brussels Parlement
Dit is een optionele caption