GAIA slaakt noodkreet tegen overdoofd slachten

GAIA slaakt noodkreet tegen overdoofd slachten

GAIA informeert
23 oktober 2012

Twee dagen voor het islamitische offerfeest slaakt GAIA een noodkreet op een persconferentie in Brussel. Michel Vandenbosch: "Het gaat van kwaad naar steeds erger. Niets wijst erop dat het dit jaar anders zal verlopen." Tijdens het offerfeest van 2011 werd schapenleed gefilmd in 11 tijdelijke slachtinrichtingen. Een opiniepeiling van IPSOS wijst uit dat 9 Belgen op de 10 een wetswijziging willen: op verplichte verdoving geen uitzondering meer voor rituele slachtingen.

Brussel, 23 oktober. Heftig spartelende schapen, vanaf het eerste ogenblik dat het mes snijdt... Tijdens en meteen na de halssnede maken de dieren steevast snelle en hevige staartbewegingen. Tijdens en na de halssnede hoor je geitjes langdurig krijsen en kermen; een van de geitjes wordt bloedend tegen de vloer gesmeten... Schapen worden onhandig uit autokoffers gehaald en vallen op de grond, te zware rammen vallen van de aanvoertafel; nog bewuste dieren worden na de halssnede ruw neergesmeten. Zowel zogenaamde ervaren als onervaren 'offeraars' voeren de halssnede niet in één vloeiende beweging uit, maar maken zagende bewegingen met het mes, anderen blijven na de halssnede de overgehaalde keel herhaaldelijk met het slachtmes aanraken, onder meer om huidweefsel weg te schrapen. Nog gevoelig voor pijn, reageren de dieren heftig...

Op een persconferentie in Brussel stelde GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch "Ze lijden niet, mijnheer..." voor, een compilatiefilm van 15 minuten ontoelaatbaar dierenleed en schrijnende dierenmishandeling. De beelden vatten de toestand samen in 11 tijdelijke slachtinrichtingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, waar GAIA erin slaagde te filmen tijdens het Offerfeest op 6 november vorig jaar.

Twee dagen voor het islamitische offerfeest slaakt GAIA een noodkreet op een persconferentie in Brussel. Michel Vandenbosch: "Het gaat van kwaad naar steeds erger. Niets wijst erop dat het dit jaar anders zal verlopen. De politiek moet dan ook dringend knopen doorhakken!" Op de persconferentie werden ook de resultaten van een nieuwe opiniepeiling van IPSOS in opdracht van GAIA gepresenteerd: bijna negen op de tien Belgen vinden dat dieren moeten verdoofd worden (88 %), inclusief bij rituele slachtingen en gaan ermee akkoord dat de dierenwelzijnswet wordt gewijzigd zodat verdoving ook verplicht wordt bij rituele slachtingen (89 %). 72 % wenst geen vlees te eten van onverdoofd geslachte dieren, 6 % meer dan een eerdere peiling aangaf in 2006. GAIA roept het federale parlement en de regering op de dierenwelzijnswet nog voor het einde van deze legislatuur te wijzigen en verdoving te verplichten voor alle slachtingen, de rituele inbegrepen.

Om zijn oproep kracht bij te zetten, lanceert GAIA een online mailactie gericht aan het adres van de partijvoorzitters.

De GAIA-video "Ze lijden niet, mijnheer..." toont wat er zich afspeelde in de tijdelijk erkende slachtvloeren, waar schapen legaal maar onverdoofd ritueel geslacht worden tijdens het offerfeest van vorig jaar. Harde beelden, die het voortdurende lijden van de dieren in catastrofale hygiënische omstandigheden onbetwistbaar aantonen. Michel Vandenbosch: "Als lid van het Raadgevend Comité van het FAVV kan ik u zeggen dat het FAVV bevestigd heeft dat hun inspecteurs ook dergelijke feiten hebben vastgesteld."

De beelden illustreren waarom bijna 90 % van de bevolking wil dat inclusief bij rituele slachtingen, dieren verdoofd worden vooraleer ze geslacht worden, en waarom de (over)grote meerderheid, ook over de politieke partijgrenzen heen, van mening is dat de wet in die zin moet gewijzigd worden. Dat blijkt uit een opiniepeiling die IPSOS tussen 14 en 18 september uitvoerde in opdracht van GAIA. Michel Vandenbosch: "Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om het verbieden van rituele slachtingen, het gaat om het voorkomen van onnodig en vermijdbaar dierenleed dat onmiskenbaar veroorzaakt wordt door de dieren zonder verdoving te slachten," onderstreept de GAIA-voorzitter. "Wie onverdoofd slachten als politicus nog langer toelaat, is medeplichtig aan onaanvaardbaar dierenleed en ontoelaatbare mishandeling van dieren.

Wetenschappelijk uitgemaakt: onverdoofd slachten doet lijden

Michel Courat, dierenarts en beleidsmedewerker landbouwdieren van Eurogroup for Animals, voerde jarenlang in overheidsdienst in slachthuizen in Engeland en Frankrijk keuringen uit. Courat is een expert op het gebied van het dierenwelzijn bij slachtingen. "Wetenschappelijk is het een uitgemaakte zaak dat onverdoofd slachten de dieren onnodig doet lijden," zei Courat.

Hij bevestigde dat de beelden een aaneenschakeling zijn van "ontoelaatbaar dierenleed". "De wijze waarop de halssnede wordt uitgevoerd, de manipulatie van de dieren voor en na de halssnede, de manier waarop de dieren in bedwang gehouden worden én de catastrofale toestand op het gebied van de hygiene, met kapotte, ongesteriliseerde messen, ... dat alles schaadt het dierenwelzijn in hoge mate. Schokkend."

Grote meerderheid achter wetswijziging

Lijden de dieren wanneer ze onverdoofd geslacht worden en moeten ook rituele slachtingen onder verdoving gebeuren? Ja, antwoordt 88 % in de peiling van IPSOS. Moet de wet gewijzigd worden en verdoving ook voor rituele slachtingen verplicht gemaakt ? Ja, antwoordt in eerste instantie 77 % van de ondervraagden. Maar wanneer het percentage onbeslisten (9 %) en neen-respondenten (14 %) ingelicht worden over het feit dat o.a. in Zweden, Ijsland, Letland, Oostenrijk, Finland, Noorwegen, Zwitserland het onverdoofd slachten ook in het kader van religieuze gebruiken verboden is, verandert de helft van mening en loopt het percentage dat akkoord gaat met een wettelijk verbod op onverdoofd slachten op tot 89 %.

72 % antwoordt geen vlees van onverdoofd geslachte dieren te willen eten, 6 % meer dan in de vorige peiling van 2006, een significante stijging. De resultaten van de peiling uit 2012 bevestigen en versterken zelfs de vorige peiling.

Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië staat een (over)grote meerderheid van de bevolking achter een wetswijziging, zodat verdoving wordt opgelegd aan alle vormen van slachten.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.