GAIA niet ontevreden met uitstel stemming over verbod onverdoofd slachten

GAIA niet ontevreden met uitstel stemming over verbod onverdoofd slachten

GAIA informeert
11 mei 2016

“Er komt schot in de zaak”

De Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams parlement heeft vanmorgen dan toch niet gestemd over een totaalverbod op onverdoofd (ritueel) slachten. Alle politieke partijen willen “een gedragen oplossing” zoeken. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch is niet ontevreden: “Het voorstel van decreet van Hermes Sanctorum (Groen), dat een totaalverbod beoogt, is in elk geval niet weggestemd. Er komt schot in de zaak.” De meerderheid heeft nu twee weken om een akkoord te vinden.

Normaal gezien zou de Commissie Dierenwelzijn deze morgen debatteren en ook stemmen over een totaalverbod op onverdoofd slachten. Zowel Hermes Sanctorum (Groen) als Chris Janssens (Vlaams Belang) hadden een voorstel ter zake ingediend. Maar Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) vroeg het debat en de stemming uit te stellen en de komende dagen op zoek te gaan naar “een gedragen oplossing”.

Zowel Hermes Sanctorum als Chris Janssens stemden in met uitstel. Sanctorum verwacht dat het hete hangijzer over twee weken weer op de agenda van de Commissie komt. Dat werd beaamd door Commissievoorzitster Tinne Rombouts (CD&V).

Verdoving onmiddellijk na de halssnede (post-cut stunning) wettelijk verplichten, waar CD&V naartoe wil, is voor GAIA aanvaardbaar als tussenoplossing. Michel Vandenbosch: “Post-cut stunning maakt zeker voor runderen een verschil, voor schapen is dat minder duidelijk.” GAIA wil dat de wet een expliciete overgangstermijn voorziet die perspectief biedt op de meest doeltreffende voorafgaandelijke verdoving of pre-cut stunning, waardoor onnodig lijden voorkomen wordt. Ook de Vlaamse dierenartsenverenigingen en de Federatie van Europese dierenartsen dringen aan op verdoving voorafgaand aan de halssnede.

GAIA blijft erbij dat de uitzondering die de dierenwelzijnswet voorziet voor rituele slachtingen op de algemene verplichting tot verdoving uit de wet moet worden geschrapt. Michel Vandenbosch: “Onverdoofd slachten is een wrede slachtmethode die de betrokken dieren vaak minutenlang ernstig doet lijden. Dat werd ook wetenschappelijk aangetoond, tot in den treure zelfs. Onnodig en vermijdbaar dierenleed moét worden voorkomen, punt.”

Meer nieuwsberichten over:

Stuur een mail naar de Brusselse Parlementsleden

En overtuig hen om voor het verbod te stemmen

Voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.