Image
Dierproef voor cosmetica credit We Animals
De Europese Commissie heeft op 25 Juli een plan gelanceerd om dierproeven voor chemicaliën in heel Europa geleidelijk af te schaffen, maar zal het EU-verbod op dierproeven voor cosmetica niet beschermen. Dit als reactie op de “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing” Europees burgerinitiatief (EBI) ondertekend door ruim 1,2 miljoen Europese burgers.

Terwijl campagnevoerders het plan verwelkomen om dierproeven voor chemicaliën uiteindelijk af te schaffen en de voorstellen voor de langere termijn om het gebruik van dieren in onderzoek en onderwijs te verminderen en uit te faseren, negeerde de Commissie op schandalige wijze de oproepen van burgers om het verbod op dierproeven voor cosmetica te handhaven, een verbod dat meer dan tien jaar geleden door wetgevers is ingesteld.

Ondanks de introductie van een EU-verbod op dierproeven voor ingrediënten in cosmetica in 2009, zijn dierproeven voor chemicaliën die door industriële werknemers worden gehanteerd of die in het milieu kunnen vrijkomen nog steeds vereist onder de REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van chemicaliën) Verordening van de EU. Het is verontrustend dat de voorgestelde updates van REACH aangeven dat dierproeven voor chemicaliën de komende jaren zullen toenemen. In plaats van te wachten tot de EU-rechtbanken deze kwestie in een lopende zaak oplossen, moeten de eisen van burgers onmiddellijk worden ingewilligd om verder dierenleed te voorkomen.

In de EU en Noorwegen leden in 2020 maar liefst 7,9 miljoen dieren in laboratoria, waaronder konijnen, muizen, katten en honden. Stoffen worden met geweld door hun keel toegediend en ze worden geïnfecteerd met slopende ziekten, genetisch gemanipuleerd, krijgen hersenbeschadiging door operaties, worden blootgesteld aan hevige pijn en worden gebruikt in fokprogramma’s die deze cyclus van lijden in stand houden. Hoewel de Commissie maatregelen onderzoekt om de ontwikkeling en het gebruik van proefdiervrije methoden te versnellen,
vormen deze niet de grondige hervorming die de EU-burgers via het EBI eisen.

Het EBI werd in augustus 2021 gelanceerd door dierenbeschermingsgroepen Cruelty Free Europe en Eurogroup for Animals, waar GAIA lid van is, samen met the European Coalition to End Animal Experiments, Humane Society International/Europe, en People for the Ethical Treatment of Animals, en werd ondersteund door beauty and personal care bedrijven The Body Shop en Dove. Het EBI riep op tot versterking en bescherming van het verbod op dierproeven voor cosmetica, de transformatie van de regelgeving voor chemicaliën om een einde te maken aan dierproeven, en een toezegging om alle dierproeven in Europa uit te faseren.

Positieve toezeggingen van de Commissie in reactie op het EBI zijn onder meer:

• Een stappenplan ontwikkelen om een einde te maken aan alle verplichte dierproeven voor industriële chemicaliën, pesticiden, biociden en geneesmiddelen voor mens en dier;

• De oprichting onderzoeken van een wetenschappelijk comité van deskundigen om advies te geven over de ontwikkeling en toepassing van dierproefvrije benaderingen;

• Een actie van de Europese Onderzoeksruimte voorstellen om nationaal beleid te coördineren om het gebruik van dieren in laboratoria te vervangen en de ontwikkeling en implementatie van proefdiervrije methoden te versnellen;

• Het organiseren van een of meer workshops met experts om toekomstige prioritaire onderzoeksgebieden te bepalen om de overgang naar diervrije wetenschap te versnellen.

Burgers zullen nu verwachten dat alle betrokkenen eraan werken om ervoor te zorgen dat de door de Commissie voorgestelde maatregelen een maximaal en zinvol effect hebben, en we zullen blijven pleiten voor meer actie waar dat nodig is.

“De mensen in Europa hebben duidelijk gemaakt dat er geen plaats is voor dierexperimenten in onze moderne samenleving”, zegt Sabrina Engel, voorzitter van het organisatiecomité van het EBI. “Hoewel we positieve acties verwelkomen om het gebruik van dieren in experimenten en chemische tests te vervangen, veroordelen we de Commissie volledig omdat ze er niet in is geslaagd een einde te maken aan het lijden van duizenden dieren die worden gebruikt in cosmeticatests. De Commissie moet nu zinvolle wijzigingen in de bestaande wetgeving en het bestaande beleid voorstellen om de lidstaten, regelgevers en beoordelingsinstanties op weg te helpen naar het uitfaseren van alle vormen van gebruik van dieren in laboratoria. Daarom roepen we alle actoren op om de doelstellingen van het EBI na te streven”.
2 augustus 2023