Image
Muis labo
De beroepsinstantie van ‘het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen’ (ECHA) heeft zich uitgesproken tegen een besluit van dat agentschap dat zou leiden tot duizenden dierproeven.
16 maart 2021

Een groep bedrijven (de zogenaamde ‘ZDDP’-groep) had het besluit van het ECHA aangevochten dat van hen verlangde dat zij een 90-dagen toxiciteitsonderzoek zouden uitvoeren met ratten, evenals prenataal ontwikkelingsonderzoek met ratten of konijnen.

In de zaak, waarin GAIA en Cruelty Free Europe tussenkomende partijen waren, verplichtte het ECHA de groep bedrijven om twee langdurige en hoogst onaangename dierproeven uit te voeren voor 13 gelijkaardige stoffen die in hydraulische vloeistoffen worden gebruikt.

Bij elke test worden stoffen in verschillende doses via een buisje in de keel van de dieren toegediend. Als alle 13 stoffen werden getest, zouden minstens 12.600 dieren worden gebruikt en als het besluit werd gehandhaafd, zouden later waarschijnlijk nog eens tienduizenden dieren worden gevraagd.

De bedrijven voerden echter aan dat het mogelijk was de testgegevens voor sommige stoffen over te nemen uit experimenten uit het verleden en de proeven dus niet herhaald hoefden worden.

Volgens het beginsel dat onlangs door het Hof van Justitie van de Europese Unie is vastgesteld - in een andere zaak waarin wij tussenkwamen - zal de ZDDP-groep nu opnieuw de kans krijgen om te pleiten voor het gebruik van gegevens van gelijkaardige stoffen om ten minste een aantal tests te vermijden.

Dr. Katy Taylor, directeur Wetenschap en Regelgeving van Cruelty Free Europe: "Wij zijn tegen elk gebruik van dieren in het kader van REACH. Maar dit besluit van de Raad van Bestuur, in combinatie met de recente uitspraak van het Hof van Justitie in de Esso-zaak, geeft de bedrijven tenminste nog een kans om een deel van de door het Agentschap geëiste dierproeven te vermijden."

Europese Unie
Resultaat

Gerelateerde nieuwsitems