Campagne voor verplichte verdoving

Campagne voor verplichte verdoving

GAIA informeert
15 september 2014

Als dierenrechtenorganisatie baseert GAIA zijn campagnes op de bevindingen van diergeneeskundig en wetenschappelijk onderzoek. Bij het onverdoofd slachten, lijden de slachtdieren ontegensprekelijk meer dan wanneer ze wel verdoofd worden. Daarom wordt deze vorm van slachten veroordeeld door de Federation of Veterinarians of Europe (FVE), de European Food Safety Authority (EFSA) en in België door de Union Professionnelle Vétérinaire (UPV), de Société générale des Etudiants en Médecine Vétérinaire (SGEMV) en door de federale Raad voor Dierenwelzijn die de bevoegde minister adviseert. Al deze instanties stellen het lijden van dieren die bij volle bewustzijn geslacht worden aan de kaak.

Ter gelegenheid van zijn campagne voor verplichte verdoving, wensen wij eraan te herinneren dat GAIA een organisatie is die pleit voor een meer respect voor alle wezens met gevoel, zonder onderscheid van ras, religie, huidskleur, sociale afkomst, geslacht of soort. Geïnspireerd door de strijd die Gandhi en Martin Luther King voerden, willen we een uitbreiding bekomen van het respect – onafhankelijk van de soort – voor ieder levend wezen dat in staat is om pijn te voelen en te lijden. Het zou dus onjuist zijn ons te verdenken van discriminerende vooringenomenheid binnen de menselijke soort zelf. Wij willen dan ook graag alle deelnemers aan de acties en betogingen die op stapel staan alsook mensen die commentaar leveren op onze acties en manifestaties bedanken om niet af te wijken naar discriminerende beschouwingen, noch uit de lucht gegrepen vergelijkingen te maken en de focus te houden op de kwestie van het dierenleed en het lot van de dieren, wat de kern van onze actie is.

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.