Image
Albertheijn
27 september 2021

"GAIA-directeur Ann De Greef: “Met deze beslissing om over te schakelen naar Beter Leven 1 ster tegen 2023 neemt Albert Heijn een niet te onderschatten engagement. Want zodoende draagt de grootwarenhuisketen bij tot een beter leven voor aanzienlijke aantallen kippen. GAIA hoopt echt dat de retailers die zich nog niet geëngageerd hebben, spoedig het voorbeeld zullen volgen.”   

GAIA voerde reeds veel campagnes tegen snelgroeiende vleeskippenrassen. Na herhaaldelijke acties met het versturen van protestmails gericht aan supermarktketens, zijn er de eerste belangrijke resultaten. We mogen nu niet opgeven zodat ook Carrefour en de anderen volgen.

Plofkippen

Wie zich verbindt tot het BCC verkoopt en staat garant voor vlees van een trager groeiend ras van kippen, die onder andere meer leefruimte krijgen. Jaarlijks worden 300 miljoen snel groeiende, zogenaamde plofkippen in grote loodsen intensief vetgemest. Zo’n grootschalig bedrijf houdt tienduizenden vleeskuikens (gemiddeld 50.000 in Vlaanderen, 20 per m2), die in amper 42 dagen hun slachtgewicht van 2,3 kg bereiken en ernstig lijden, onder meer door kreupelheid, pijnlijke letsels aan de voetzolen en aan buikzucht.

Oproep aan de grootwarenhuizen

GAIA maakt deel uit van de alliantie van tientallen dierenorganisaties die bedrijven ertoe aanzetten om het BCC te onderschrijven en voert daartoe campagne in België. GAIA stelt dan ook met tevredenheid vast dat ook Albert Heijn een dergelijke dierenwelzijnsverbintenis voor een beter kippenleven aangaat. “Ik roep de andere grootwarenhuisketens op om snel het goede voorbeeld van Albert Heijn te volgen”, besluit Ann De Greef.