Image
Le gouvernement fédéral veut restreindre drastiquement les droits des acquéreurs d’animaux !
Het wetsontwerp van PS en Open VLD tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek om bijzondere bepalingen toe te voegen met betrekking tot de wettelijke garantie betreffende de verkoop van dieren aan consumenten, holt de rechten van de koper om een dier in huis te halen op een misleidende manier uit.
5 juni 2023

"Een echte schande”, hekelt GAIA-Voorzitter Michel Vandenbosch het ontwerp dat op 17 mei ter discussie voorlag in de Commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda. De indieners beweren dat hun draak van een ontwerp “een positieve impact heeft en de rechten van de koper van een dier versterkt.” Een impactanalyse zou dat aangetoond hebben. “Onzin,” reageert Michel Vandenbosch. "Als dit wet wordt, zal het een onaanvaardbare verzwakking betekenen, waar  de koper en de dieren slechter maar  de verkoper beter van wordt." Waarom?

Knieval voor de handelaars

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “Dit ontwerp stemmen, is een knieval maken voor de handelaars, meer bepaald de bedenkelijke belangen dienen van een categorie die er zonder schroom een gewoonte van maakt om zieke of te jonge, illegaal ingevoerde en verhandelde pups te verkopen aan mensen die bedrogen worden en zich blauw betalen aan veterinaire zorgen voor hun (dood)ziek gekochte honden met allerlei aandoeningen De regering zou zich moeten schamen! Wie dit goedkeurt evenzeer."

 

GAIA vraagt met aandrang

Met het oog op dierenwelzijn vraagt GAIA de commissieleden uitdrukkelijk om dit ontwerp zeker niet goed te keuren en: 

  • het vrije keuzerecht van de dierenarts te respecteren en consumenten die er zeer terecht gebruik van maken niet te straffen. ​ 
  • de cap van 130 % te verhogen tot 400%.
  • de garantietermijn van 2 jaar te behouden; in Nederland is die garantie 2 jaar.
  • ·de verkoop van zieke dieren in geen enkel geval toe te laten, ook niet indien de consument op voorhand wordt ingelicht. Want dat druist in tegen art 27 § 1, eerste streepje KB 27 april 2007, strafbaar door art 41 wet bescherming en welzijn dieren (resp. corresponderende bepaling uit het ​ Waalse Dierenwelzijnswetboek).

Voorstel Dermagne (PS), Van Quickenborne en Bertrand (Open VLD) laat verkoop zieke dieren toe: catastrofale achteruitgang voor het dierenwelzijn!

Michel Vandenbosch
Voorzitter GAIA