Image
schepen
27 juni 2022

"Dit thema blijft op de agenda"

Met lede ogen en een bloedend hart hebben wij op 17 juni 2022 moeten toezien hoe de Brusselse parlementsleden de dieren ijs- maar dan ook ijskoud in de steek gelaten hebben. Het voorstel voor een verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ingediend door DéFi, Groen en Open Vld), waar we met GAIA zo voor gezwoegd en gestreden hebben, werd weggestemd door extreem laffe Brusselse parlementsleden.

42 parlementsleden stemden op 17 juni, in plenaire zitting, voor de conclusies van de parlementaire commissie Leefmilieu en Dierenwelzijn, die het verbod een week eerder verworpen had. 38 parlementsleden stemden tegen de conclusies van de commissie en stemden daarmee dus voor het verbod op onverdoofd slachten. 8 parlementsleden onthielden zich.

Het heeft dan ook maar een paar stemmen gescheeld, maar daarmee zijn de tienduizenden dieren die verschrikkelijke pijnen zullen moeten lijden in Brussel allesbehalve geholpen.

ALTERNATIEVE FEITEN

Tot onze immense teleurstelling werd het verbod dus verworpen. Het was dan ook een bijzonder zwarte dag voor de dieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor al wie ook maar een greintje respect voor dierenwelzijn heeft.

De Brusselse parlementsleden slaagden erin om het advies van wetenschappers en dierenartsen met kennis van zaken, die kristalhelder voor een verbod op onverdoofd slachten pleitten, naast zich neer te leggen alsof het niets is, en om daar nog mee weg te komen ook. Ze deden alsof de historische arresten van de twee hoogste gerechtshoven, het EU-Hof van Justitie en ons Belgisch Grondwettelijk Hof, die de Vlaamse en Waalse verboden valideerden, niet bestonden.

Op 17 juni werd de humaniteit jegens dieren opgeofferd aan de verstarring van religieuze hardliners. De alternative facts van de religieuze extremisten haalden het van de wetenschappelijke consensus en de wijsheid van 27 Europese en Belgische eminente rechters, die vier jaar lang alle argumenten voor en tegen onverdoofd slachten aan een diepgaand onderzoek onderwierpen. De parlementaire democratie werd in Brussel vervangen door de parlementaire theocratie.

Denk maar aan de uitspraken van parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit): “Ik kan niet geloven dat God de dieren doet lijden”. En daarmee lijden ze dus ook niet voor Fouad Ahidar en zijn geestesgenoten, en daarmee was de kous af voor hen. Probleem opgelost voor deze wetenschapsontkenner. Was er een probleem eigenlijk?

De Brusselse parlementsleden die tegen een verbod op onverdoofd slachten stemden, gaven blijk van een totaal gebrek aan eerbied en respect voor weerloze dieren. Weerloze dieren die nochtans bijzondere bescherming verdienen volgens de algemene Brusselse wetgeving inzake dierenwelzijn.

GEVOCHTEN ALS EEN LEEUW

Samen met u hebben we er alles aan gedaan wat in onze macht lag om de parlementsleden ervan bewust te maken hoezeer dieren lijden wanneer ze worden gekeeld zonder verdoving. Als deskundige sprak onze voorzitter Michel Vandenbosch het Brussels Parlement toe en we trokken ook naar het hoofdkwartier van de PS om er, in het kamp van de tegenstander, toch iets uit de brand te slepen voor de dieren.

Het heeft niet mogen baten en daar zijn we bijzonder verdrietig over. Kwaad ook, en diep teleurgesteld in de Brusselse politiek. In dit dossier waren vuile trucs schering en inslag om de onverzettelijke vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen in Brussel op hun wenken te bedienen.

De Brusselse parlementsleden, die tegen het verbod stemden, hebben de volgende elementen brutaal genegeerd:

De wetenschappelijke consensus waarbij de meeste wetenschappelijke experten het erover is dat zonder verdoving gekeelde dieren minutenlang kunnen lijden (tot zelfs 12 minuten voor runderen).

De rechtspraak. Het EU-Hof van Justitie en het Belgisch Grondwettelijk Hof hebben geoordeeld dat de invoering van een wettelijk verbod op onverdoofd slachten (zoals bestaat in Vlaanderen en Wallonië) niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst, maar een billijk evenwicht vormt tussen de vrijheid van godsdienst en het belang van dierenwelzijn.

70% van de Brusselaars is voorstander van een verplichte verdoving, evenals 35% van de moslimbevolking in het Brussels Gewest; 18% heeft geen mening en dus is 53% van de moslims in Brussel niet uitgesproken tegen een verbod (Ipsos-enquête, 2021). Meer dan een derde is zelfs uitgesproken voor een verbod op onverdoofd slachten.

De algemene Brusselse dierenwelzijnswet, die sinds 2018 erkent dat dieren voelende wezens zijn die bijzondere bescherming verdienen, aangezien zij kwetsbaar zijn.

Consistentie en eerlijkheid. Partijen die in Brussel radicaal tegen waren, stemden in Vlaanderen en Wallonië wél voor een verbod.

STRIJD NIET VOORBIJ

Deze uiterst betreurenswaardige stemming werd breed uitgemeten in de pers en dat zal zijn gevolgen hebben. Dit thema gaat niet meer van de agenda en zal ongetwijfeld terug op tafel gelegd worden. Fouad Ahidar werd uit het partijbureau van Vooruit gezet, de Raad van Bestuur van GAIA besliste om Pierre Kompany (Les Engagés) met onmiddellijke ingang van de ledenlijst van GAIA te schrappen, omdat dit Brussels parlementslid én lid van GAIA, tegen het verbod stemde op 17 juni.

In onderstaand lijstje ziet u welke partijen tegen het verbod gestemd hebben:

Agora: 0 tegen, 0 voor, 1 onthouding

Cd&v: 0 tegen, 1 voor, 0 onthoudingen

DéFI: 2 tegen, 6 voor, 2 onthoudingen

Ecolo: 9 tegen, 6 voor, 0 onthoudingen

Groen: 0 tegen, 4 voor, 0 onthoudingen

Les Engagés: 3 tegen (onder wie dus Pierre Kompany), 0 voor, 2 onthoudingen

MR: 0 tegen, 12 voor, 1 onthouding

N-VA: 0 tegen, 3 voor, 0 onthoudingen

Onafhankelijken: 1 tegen, 1 voor, 0 onthoudingen

one.brussels-Vooruit: 2 tegen, 1 voor, 0 onthoudingen

Open Vld: 0 tegen, 2 voor, 1 onthouding

PS: 14 tegen, 2 voor, 0 onthoudingen

PTB: 11 tegen, 0 voor, 0 onthoudingen

PVDA: 1 tegen, 0 voor, 0 onthoudingen

Vlaams Belang: 0 tegen, 1 voor, 0 onthoudingen

GEEN EXCUSES

GAIA eist van alle partijen en hun vertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om ook met het oog op de verkiezingen van 2024, het extreme dierenleed dat wordt veroorzaakt door onverdoofde slachtingen te erkennen en hun onvergeeflijke historische vergissing te herstellen door zich in alle duidelijkheid te engageren voor een verbod op onverdoofd slachten.

Geen excuses. Aan het religieus uitzonderingsregime om dieren extreem te doen lijden, moet een einde gemaakt worden. Een de facto vetorecht voor religieuze hardliners (met dank aan hun politieke medestanders) die de wetenschappelijke en juridische realiteit miskennen en de dieren misprijzen, is absoluut onaanvaardbaar en uit den boze.

Politici moeten begrijpen dat burgers meer verwachten dan vage intentieverklaringen. En dat burgers helemaal geen waarde hechten aan goedkope electorale spelletjes en slinkse strategieën.

De strijd is nog niet gestreden. We zullen er alles aan doen om het dossier politiek nieuw leven in te blazen en de houding van de Brusselse parlementsleden op de voet volgen. En we weten dat u daarbij aan onze zijde zult staan.

Hartelijk dank voor uw steunGAIA zal de tienduizenden dieren, die op 17 juni door cynische en laffe Brusselse politici tot martelpijnen veroordeeld werden, nooit in de steek laten.