Image
Onverdoofd slachten
18 november 2022

Stad Brugge verbiedt thuisslachtingen –  “Een voorbeeldige beslissing die moet gevolgd worden door alle steden en gemeenten”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch

GAIA verwelkomt de beslissing van de Stad Brugge om thuisslachtingen te verbieden. “Dit voorbeeld moet nu navolging krijgen, niet alleen in alle Vlaamse steden en gemeenten, maar ook in Wallonië waar met name tijdens het Offerfeest thuisslachtingen schering en inslag zijn en het verbod op onverdoofd slachten massaal met de voeten wordt getreden”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

GAIA pleit voor het opnemen in de Vlaamse, maar ook Waalse dierenwelzijnswetgeving, van een algemeen verbod op slachtingen van schapen, geiten en varkens gedurende het hele jaar bij particulieren thuis. In het Brussels Gewest geldt reeds een algemeen verbod op thuisslachtingen. Het slachten van runderen, paarden en ezels mag sowieso nergens anders dan in het slachthuis gebeuren. 

Verdovingsapparatuur

Bij thuisslachtingen is de kans op incorrect slachten beduidend groter door onkunde van de particuliere slachter die niet over de nodige professionele verdovingsapparatuur beschikt. Zeker de grotere dieren zoals schapen, geiten en varkens die thuis geslacht worden, meestal in onhygiënische omstandigheden, lijden verschrikkelijk. Ondanks het verbod op onverdoofd slachten, worden de dieren er zonder verdoving geslacht. Overheidscontrole en -toezicht zijn er praktisch onmogelijk. Met alle gevolgen van dien.

Bovendien is het moeilijk om de milieu- en hygiënevoorschriften rond dierlijk afval te respecteren bij thuisslachting. Inbreuken en sluikstorten zijn legio. 

Ook in Wallonië

GAIA vraagt eveneens aan de Waalse minister van Dierenwelzijn Céline Tellier (Ecolo) om zo’n algemeen verbod op thuisslachtingen in te voeren.

Zoals reeds gezegd: veel Waalse steden en gemeenten laten telkens weer toe dat tijdens het Islamitische Offerfeest schapen en geiten thuis geslacht worden. Ondanks het verbod op onverdoofd slachten, dat ook in Wallonië geldt, worden die thuis geslachte dieren zonder verdoving gekeeld, wat erg veel lijden en angst veroorzaakt.

Inbreuk dierenwelzijnswet

Door thuisslachtingen klaar en duidelijk te verbieden, vermijdt men dat inbreuken op de dierenwelzijnswet schering en inslag blijven, en dat het verbod op ritueel onverdoofd slachten bij particulieren thuis massaal met de voeten getreden wordt.