Image
Respectfarms
8 februari 2023

RESPECTfarms is een project dat, met ondersteuning van GAIA, de haalbaarheid onderzoekt om kweekvlees te produceren op conventionele boerderijen in Europa. Ze stellen zich de vraag hoe ze veeboeren kunnen betrekken bij de ommezwaai van traditionele vleesproductie naar ‘cellulaire landbouw’.

RESPECTfarms heeft een blauwdruk opgesteld om geïnteresseerde veeboeren te begeleiden bij de transitie. Daarna kunnen de veeboeren nog steeds vlees produceren op hun eigen boerderij, maar zonder hun dieren te moeten slachten. Het kweekvlees wordt namelijk ontwikkeld op basis van stamcellen, met minder dieren kan er toch een grote hoeveelheid vlees geproduceerd worden. Een win-win situatie die beter is voor iedereen: mensen, dieren en de planeet.

Op de kweekvleesproductieboerderijen van de toekomst zullen dieren een waardig leven kunnen leiden, vrij van stress en pijn.