Image
Puppy
Vrijdag 26 maart vond de pleitzitting voor de correctionele rechtbank van Antwerpen plaats tegen de zaakvoerders van Puppy House (nu Happy Doggy) uit Boechout en tegen drie dierenartsen die hun diensten aan deze ondernemingen hebben aangeboden (of nog steeds aanbieden). Puppy House is één van de grootste Belgische importeurs van puppy's. De zaakvoerders, Mathieu Clerckx en Louisa Thees, verkopen gemiddeld 120 puppy's per maand voor minstens 2 tot 3 keer de prijs waaraan de puppy's worden aangekocht in Oost-Europa (de omzet in 2020 bedroeg 2,2 miljoen euro). GAIA, samen met verschillende mensen die in Boechout een puppy hadden aangekocht, stelde zich burgerlijke partij voor de strafrechter.
30 maart 2021

Assisenzaak voor de dieren

Meester Godfroid

In 2017 werd Puppyhouse al veroordeeld tot een verbeurdverklaring van vermogensvoordelen voor een bedrag van 191.000 euro omdat 382 Tsjechische pups op te jonge leeftijd werden geëxporteerd naar Boechout. 4 jaar later moet Puppyhouse / Happy Doggy zich dus opnieuw verantwoorden voor de strafrechter.

Het Openbaar Ministerie vordert dan ook:

  1. een levenslang verbod tot het houden van dieren voor de zaakvoerders van Puppy House;
  2. het sluiten van de kwekerij;
  3. de verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen voor een bedrag van 2,5 miljoen euro en
  4. een gevangenisstraf van 6 maanden.

De vordering van het openbaar ministerie stelt dat Puppy House/Happy Doggy illegaal te werk gaat. Volgens de procureur schendt Puppy House/Happy Doggy de milieuregelgeving; de kweker zou immers kweken met meer dan 10 volwassen honden zonder over een vereiste milieuvergunning klasse 2 te beschikken. De kennel bevindt zich ook in woongebied, terwijl het om overlast te vermijden verboden is om hondenkennels met meer dan 10 volwassen honden uit te baten in woongebied. Puppy House/Happy Doggy zou ook de dierenwelzijnswetgeving schenden door dieren te verkopen met ziektesymptomen, de wrede omgang met dieren (euthanaseren en dumpen van zieke pups, soms zelfs levend), het verstrekken van niet geregistreerde en verkeerde geneesmiddelen omdat ze goedkoop zijn, het verhandelen van te jonge pups, het nalaten van het toedienen van adequate medische zorgen en door dieren te importeren uit Oost-Europa zonder voldoende eigen nesten te kweken. De procureur des Konings, Marc Van Cauteren noemde de zaakvoerders “platte commerçanten” die terecht staan voor “degoutante praktijken”.

De procureur vorderde boetes van 2 x 8000 euro en 1 x 4000 euro voor de drie contractdierenartsen die als mededader worden verdacht van het helpen omzeilen van de quarantainewetgeving. De dierenartsen gaven puppy's vrij voor de verplichte quarantaineperiode van 10 dagen, zonder voldoende verantwoording voor de inkorting van de wettelijk verplichte termijn.

De procureur sprak ter zitting van 26 maart zelfs over "sporen van een criminele organisatie". De verdediging was hierdoor wel in alle staten.

GAIA hoopt dat de Rechtbank de vordering van de procureur gegrond verklaart en dat er gerechtigheid geschiedt voor alle puppy's waar het in de zaak om gaat.

Het vonnis zal in openbare zitting worden uitgesproken op 30 april 2021. Uiteraard zal GAIA daar verslag van doen. Iedereen die dat wenst, kan de zitting bijwonen.

GAIA informeert

Gerelateerde nieuwsitems