Op 1 mei in werking: nieuwe wetgeving moet einde maken aan mistoestanden ponycarrousels

Op 1 mei in werking: nieuwe wetgeving moet einde maken aan mistoestanden ponycarrousels

GAIA informeert
29 april 2013

Op 1 mei treedt een koninklijk besluit in werking dat de kermisponyhouders wettelijke regels voor het welzijn van kermispony's oplegt. De nieuwe wet kwam er op advies van de Raad voor Dierenwelzijn, die minister voor dierenwelzijn Laurette Onkelinx raad geeft. "We zien liever geen ponycarroussels maar met deze wet worden de kermisponyhouders wel verplicht om de dieren een aanzienlijk beter leven te geven," zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Klachtenregen

Samen met o.a. de Blauwe Wereldketen was GAIA lid van de werkgroep die op vraag van minister Onkelinx het advies opstelde en waar ook afgevaardigden van de kermisponyhouders deel van uitmaakten. De voorbije jaren regende het klachten over mistoestanden met kermispony's, die voortdurend dezelfde monotone rondjes moeten draaien met kinderen op hun rug. Er was dan ook nood aan een specifieke wettelijke bescherming voor deze dieren

Wettelijke verplichtingen

Het koninklijk besluit betreffende het welzijn van paarden en pony's op kermissen bevat een reeks voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om met een ponycarroussel op kermissen en gelijkaardige evenementen te mogen staan, o.a.:

  • de dieren moeten vlot en voldoende toegang hebben tot drinkwater, ook wanneer ze "aan het werk zijn" in de ponycarroussel. - ze moeten in onberispelijke conditie zijn (hoeven regelmatig gekapt en verzorgd, doeltreffende ontworming, ...).

  • de dieren moeten respectvol behandeld worden: gewicht van de ruiters aangepast aan de bouw van de dieren, uitrusting – halster, bit, deken, zadel, single, stijgbeugels – en alle attractiematerialen waarmee de dieren in contact kunnen komen, moet in goede staat zijn, verboden zijn: het tikken met de hielen, trekken aan de teugels, geen teugels verbonden met een bit, dat zo weinig mogelijk en enkel om veiligheidsredenen mag gebruikt worden door bekwame personen,...).

Onaangepaste opsluiting verboden

Mistoestanden als de pony's en paarden de hele nacht en overdag, wanneer ze niet ingezet worden, opsluiten in een onaangepaste vrachtwagen, zijn nu wettelijk verboden. Tijdens de periodes van inactiviteit (tijdens de kermis wanneer de dieren niet werken en tussen twee kermissen in) moeten de dieren nu zoveel mogelijk ondergebracht worden in een weide of in buitenverblijven. Daar moeten ze minstens met twee gehouden worden. De dieren moeten ook opgestald kunnen worden of een schuilplaats hebben en mogen zich niet kunnen kwetsen aan de omheiningen.

De regels voor de binnen- en buitenverblijven

In de binnenverblijven van minimum 3 m hoog moeten de dieren een ruim uitzicht naar buiten hebben en over een box van 9 m2 per dier beschikken. Eén kant van het verblijf moet een lengte hebben van ten minste twee keer de schofthoogte van het grootste dier. In de bnnen- en buitenverblijven mogen de dieren niet vastgebonden worden en de dieren moeten beschikken over hooi of stro.

De regels voor de piste

De bodem van de piste moet vlak zijn en bekleed met een dikke rubberen mat of bedekt met een laag zaagsel om de schokken op te vangen en tegen overmatige slijtage van de hoeven. Vanaf 1 januari 2016 moet de diameter van de piste minimum acht meter bedragen voor pony's met een schofthoogte die kleiner is dan 1, 20 m en minimum 10 m in alle andere gevallen.

Voorbeeld

"Dit zijn de wettelijke vereisten waaraan elke ponycarroussel voortaan minimaal moet voldoen, het resultaat van een consensus die bereikt werd in de Raad voor Dierenwelzijn", verduidelijkt Michel Vandenbosch. "Antwerpen (de Sinksenfoor), Gent en Bredene doen nog beter: zij laten geen kermispony's meer toe. Een voorbeeld voor andere steden en gemeenten."

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.